phan thi phuongsinh vien truong dhsp hue

25 39 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:30

SV : Phan Th Phng SV : Phan Th Phng MễN CễNG NGH LP 11 SV : Phan Th Phng SV : Phan Th Phng H THNG KHI NG Ni dung Nhim v v phõn loi Nhim v Em hóy quan sỏt thc t v cho bit cỏc cỏch ng ng c m em bit? SV : Phan Th Phng H THNG KHI NG Ni dung Nhim v v phõn loi - Vớ d: Xe mỏy cn phi dựng bn Sau quan sỏt hỡnh nh em p hoc n nỳt ng, mỏy hóy cho bit nhim v h thng phỏt in gia ỡnh dựng dõy ng l gỡ ? git quay bỏnh v.v Nhim v H thng ng cú nhim v lm quay trc khuu ng c n s vũng quay nht nh ng c t n mỏy c SV : Phan Th Phng H THNG KHI NG Ni dung Nhim v v phõn loi Nhim v Ti phi quay trc Khi trc khuukhuu quay n n mt mt tc tc nht nht nh, thỡ cỏc c cu h thng khỏc nh nomi ú?lm vic, ng c mi t lm vic (n c) SV : Phan Th Phng H THNG KHI NG Ni dung Nhim v v phõn loi Nhim v Phõn loi Liờn h thc t em hóy cho bit cú my cỏch ng ng c? SV : Phan Th Phng H THNG KHI NG Ni dung H thng ng bng tay Nhim v v phõn loi Nhim v Phõn loi H thng ng H thng ng bng ng c in H thng ng bng ng c ph H thng ng bng khớ nộn SV : Phan Th Phng H THNG KHI NG Khi ng bng tay SV : Phan Th Phng H THNG KHI NG Khi ng bng ng c in SV : Phan Th Phng H THNG KHI NG Khi ng bng ng c ph SV : Phan Th Phng H THNG KHI NG Khi ng bng khớ nộn SV : Phan Th Phng Hoạt động nhóm: phân loại hệ thống khởi động Nhóm 1: Hệ thống khởi động tay: -Phơng tiện khởi động? -Thờng dùng cho loại động ? Nhóm 2: Hệ thống khởi động động điện -Phơng tiện khởi động? -Thờng dùng cho loại động ? Trả lời : -Thuờng dùng sức ngời để khởi động động (tay quay,đạp chân, dây) -Thờng dùng cho động có công suất nhỏ Trả lời : -Dùng động điện 1chiều để khởi động -Dùng để khởi động động có công suất nhỏ trung bình Nhóm 3: Hệ thống khởi động động phụ: -Phơng tiện khởi động? -Thờng dùng cho loại động ? Trả lời: -Dùng động xăng cỡ nhỏ để khởi động động -Dùng để khởi động động điêzen cỡ trung bình Nhóm 4: Hệ thống khởi động khí nén: -Phơng tiện khởi động? -Thờng dùng cho loại động ? Trả lời : -Phơng tiện :đa khí nén vào xilanh -Thờng dùng động điêzen cỡ trung bình lớn SV : Phan Th Phng H THNG KHI NG Ni dung Nhim v v phõn loi HTK bng ng c in Cu to Em hóy cho bit h thng ng gm nhng b phn no? SV : Phan Th Phng H THNG KHI NG Ni dung 2 Nhim v v phõn loi HTK bng ng c in Cu to ng c in Lũ xo Lừi thộp Thanh kộo Cn gt Khp chuyn ng Trc rụto ca ng c in Bỏnh ng c t Trc khuu ng c SV : Phan Th Phng H THNG KHI NG Ni dung Nhim v v phõn loi HTK bng ng c in Cu to Ti h thng ng ng c inbng mt chiu lm Vỡ trờn xe ch cú acquy in li dựng ngun mt chiu m vickhi nh ngun in no? ngunkhụng mt chiu nờn xemt chachiu hot ng dựng ngun xoay chiu? Ngun in l thỡ ng c in ca h thng ng acquykhi cung cp.phi dựng ngun in ca acquy SV : Phan Th Phng H THNG KHI NG Ni dung - ng c in lm vic nh dũng in mt chiu Nhim v v phõn loi HTK bng ng c in Cu to ca acquy, trc ng c cú cu to rónh then hoa lp vi moay ca khp truyn ng mt chiu -B phn truyn ng l khp truyn ng ch truyn chuyn ng mt chiu t trc ng c in ti vnh rng bỏnh Vnh rng ca khp ch n khp vi vnh rng trờn bỏnh ng c khi ng -B phn iu khin gm: Thanh kộo 4, lừi thộp v cn gt 5, cỏc chi tit ny c ni vi u di ca cn gt gi vo rónh ca khp SV : Phan Th Phng H THNG KHI NG Ni dung Nhim v v phõn loi HTK bng ng c in Cu to Nguyờn lý lm vic SV : Phan Th Phng H THNG KHI NG Ni dung Nhim v v phõn loi HTK bng ng c in Cu to Khi cha úng cụng tc ng, lũ xo y lừi thộp v kộo sang phi, u di cn gt kộo khp truyn ng sang trỏi Khi Khp truyn vtrớ bỏnh cha lmng vic v ca khụng n khp vi nhaukhp ng c khụng ng truyn ng v bỏnh nh th no? Nguyờn lý lm vic SV : Phan Th Phng H THNG KHI NG Ni dung Nhim v v phõn loi HTK bng ng c in Khi ng r le ca b phn iu khin hỳt lừi thộp t phi sang trỏi, qua cn gt, khp truyn ng s trt trờn trc (then) khp vi ng bỏnh c thỡ lm bỏnh Khinkhi ng quay ng c quay khp truyn ng v bỏnh cú v trớ nh th no? Cu to Nguyờn lý lm vic SV : Phan Th Phng H THNG KHI NG Ni dung Nhim v v phõn loi HTK bng ng c in Ngt (khúa ng tt) Cun dõy r le mt in, lũ xo y lừi thộp t trỏi sang phi, lm tỏch khp truyn ng vic ng Khi ng c bỏnh ó lm cụngc ng khụng quay tc úng hay ngt? Cu to Nguyờn lý lm vic SV : Phan Th Phng H THNG KHI NG Ni dung Nhim v v phõn loi HTK bng ng c in Cu to Nguyờn lý lm vic Khi bt cụng tc ng R le cú in s hỳt lừi thộp 3, kộo chuyn ng sang trỏi khin cho cn gt gt khp truyn ng sang phi cựng vi vnh rng n khp vi vnh rng ca bỏnh Khi r le tỏc ng s úng cụng tc vo ng c in ng c in truyn mụ men quay n khp truyn ng v vnh rng bỏnh lm cho bỏnh v trc khuu quay, ng c c ng Khi ng c ó n, tt cụng tc ng, r le v ng c in mt in lũ xo dón khin cho cỏc chi tit tr v v trớ ban u SV : Phan Th Phng H THNG KHI NG Ni dung Nhim v v phõn loi ng 2HTKcbng in c kin Cngthc Kin thc cn nh: -Nhim v v cỏc phng phỏp ng ca h thng -S cu to v nguyờn lý hot ng ca h thng ng bng ng c in SV : Phan Th Phng HNG DN V NH V nh ụn li bi c + c trc thc hnh Tỡm hiu cu to ca ng c t SGK / trang131-133 + su tm cỏc bụ phn, chi tit thuc phn cu to ng c t SV : Phan Th Phng SV : Phan Th Phng ... thng ng bng khớ nộn SV : Phan Th Phng H THNG KHI NG Khi ng bng tay SV : Phan Th Phng H THNG KHI NG Khi ng bng ng c in SV : Phan Th Phng H THNG KHI NG Khi ng bng ng c ph SV : Phan Th Phng H THNG KHI...MễN CễNG NGH LP 11 SV : Phan Th Phng SV : Phan Th Phng H THNG KHI NG Ni dung Nhim v v phõn loi Nhim v Em hóy quan sỏt thc t v cho bit cỏc cỏch ng ng c m em bit? SV : Phan Th Phng H THNG KHI NG... c in SV : Phan Th Phng HNG DN V NH V nh ụn li bi c + c trc thc hnh Tỡm hiu cu to ca ng c t SGK / trang131-133 + su tm cỏc bụ phn, chi tit thuc phn cu to ng c t SV : Phan Th Phng SV : Phan Th Phng
- Xem thêm -

Xem thêm: phan thi phuongsinh vien truong dhsp hue , phan thi phuongsinh vien truong dhsp hue , phan thi phuongsinh vien truong dhsp hue

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay