cuc hay

14 29 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:30

BÀI: 30 HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG Mục tiêu • Biết nhiệm vụ, phân loại HTKĐ • Biết cấu tạo, nguyên lý làm việc HTKĐ động điện • Đọc sơ đồ hệ thống Bố cục học I II Nhiệm vụ phân loại Hệ thống khởi động động điện I Nhiệm vụ phân loại Nhiệm vụ - Làm quay trục khuỷu động đến số vòng quay định để động tự nổ máy Phân loại Khởi động tay Khởi động động điện Động to khởi động cách nào? HTKĐ tay Hệ thống khởi động (HTKĐ) HTKĐ động điện HTKĐ động phụ HTKĐ khí nén II Hệ thống khởi động động điện Cấu tạo Acquy START Rơ le Lò xo Thanh kéo Cần gạt Khớp TĐ Trục Roto ĐC Trục khuỷu Bánh đà Hệ thống gồm phận chính: -Acquy - Bộ phận điều khiển gồm: Rơ le, Thanh kéo, cần gạt, Lò xo - Động điện chiều: Đầu trục roto có cấu tạo then hoa để lắp khớp với moay-ơ khớp truyền động chiều - Bộ phận truyền động (khớp truyền động 6): truyền động chiều từ ĐC điện tới bánh đà Vành khớp ăn khớp với vành bánh đà khởi động Nguyên lý làm việc START - Khi khởi động ĐC, đóng khóa KĐ, rơ le cấp điện hút lõi thép sang trái, qua kéo, cần gạt, làm cho khớp truyền động đẩy sang phải, vành ăn khớp với vành bánh đà - Đồng thời ĐC điện cấp điện, roto quay, qua khớp làm quay bánh đà ĐC Acquy START - Khi ĐC đốt làm việc, tắt khóa khởi động, dòng điện vào rơle, động điện bị ngắt, lò xo giãn Các phận trở vị trí ban đầu Mô nguyên lý làm việc Về mùa đông, nhiệt độ trời thấp, động khó nổ, làm để khắc phục tình trạng này?
- Xem thêm -

Xem thêm: cuc hay , cuc hay , cuc hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay