bai 30 he thong khoi dong 8

7 29 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:30

Câu hỏi: Trình bày nhiệm vụ phân loại hệ thống đánh lửa  Tạo tia lửa điện cao áp để châm cháy hòa khí xilanh động xăng đứng thời điểm Hệ thống đánh lữa Hệ thống đánh lửa Hệ thống đánh lửa thường điện tử Hệ thống đánh lửa Hệ thống đánh lửa có tiếp điểm có tiếp điểm Hệ thống đánh lửa tiếp điểm I) Nhiệm vụ phân loại 1) Nhiệm vụ Hệ thống khởi động có nhiệm vụ làm quay trục khủy chuyện động đến số vòng quay định để động tự nổ máy 2) Phân loại HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG Hệ thống khởi động tay Hệ thống khởi động động điện Hệ thống khởi động khí nén Hệ thống khởi động động phụ II) Hệ thống khởi động động điện 1) Cấu tạo 1) Động điện 2) Lò xo 3) Lõi thép 4) Thanh kéo 5) Cần gạt 6) Khớp truyền động 7) Trục roto động điện 8) Bánh đà động đốt 9) Trục khủy động 2) Nguyên lí làm việc Khi khởi động động đốt trong, đóng khóa khởi động, rơle phận điều khiển hút lõi thép sang trái, qua cần gạt, khớp truyền động đẩy sang phải để bánh ăn khớp với vành bánh đà Đồng thời động điện đóng điện, momen quay truyền qua khớp để làm quay bánh đà động Khi động đốt làm việc, tắt khóa khởi động để ngắt dòng điện vào cuộn dây rơle phận điều khiển, lò xo dãn đưa chi tiết vị trí ban đầu Câu 1: Hệ thống khởi động chia làm loại A_ loại B_ loại C_ loại D_ loại Câu 1a: Khớp truyền động có đặc điểm A_ truyền động chiều B_ truyền động đa chiều C_ truyền động vô hướng D_ không chuyển động Câu 1b: Khi khởi động động cơ, lõi thép A_ bị hút sang phải B_ di chuyển hỗn loạn C_ không chuyển động D_ bị hút sang trái Câu 1c: Trình bày nhiệm vụ hệ thống khởi động ... Động điện 2) Lò xo 3) Lõi thép 4) Thanh kéo 5) Cần gạt 6) Khớp truyền động 7) Trục roto động điện 8) Bánh đà động đốt 9) Trục khủy động 2) Nguyên lí làm việc Khi khởi động động đốt trong, đóng khóa
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 30 he thong khoi dong 8 , bai 30 he thong khoi dong 8 , bai 30 he thong khoi dong 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay