Bai 30 he thong khoi dong 2

33 52 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:29

Bi 30: H THNG KHI NG NI DUNG I NHIM V II H THNG KHI NG BNG NG C IN Em hóy quan sỏt thc t v cho bit cỏc cỏch ng ng c m em bit? Vớ d: xe mỏy bm nỳt hoc p cn ng, mỏy bm nc dựng tay quay hay mỏy phỏt in gia ỡnh dựng dõy git bỏnh v.v I Nhim v v phõn loi Nhim v H thng ng cú nhim v gỡ? H thng ng cú nhim v lm quay trc khuu ca ng c n s vũng dõy nht nh ng c t n mỏy c + ng c xng n = 30 => 50 vũng/phỳt + ng c iezen n= 150 => 200 vũng/phỳt I Nhim v v phõn loi Nhim v Ti phi quay trc Khi quay nkhuu mt ca tcng nht c nnh thỡ cỏc h mt tc nht nh? thng khỏc mi lm vic c Trong lỳc ng c ó lm Khụng cn na, vỡ tc trc khuu v tc vic cú cn h thng ng c ng khụng bng ng na khụng? Phõn loi Trong cuc sng hng ngy em thy cú nhng loi h thng ng no? H thng ng bng tay H thng ng H thng ng bng ng c in H thng ng bng ng c ph H thng ng bng khớ nộn * H thng ng bng tay - Dựng sc ngi ng ng c (dựng tay quay, dõy hoc bn p) - Thng dựng cỏc ng c cú cụng sut nh Em no cú th ly mt s vớ d v ng c cú h thng ng bng tay m em bit ? Vớ d: mỏy cy, cụng nụng, mỏy bm nc c nh v v - u im: cu to n gin - Nhc im: tn nhiu sc lc ca ngi, khụng an ton cho ngi hnh Quay mỏy bm nc Xe cụng nụng * H thng ng bng ng c in - Dựng ng c in mt chiu ng ng c - Thng dựng cỏc ng c cú cụng sut nh v trung bỡnh Em no cú th k tờn mt vi ng c ng bng ng c in m em bit? Vớ d: ụ tụ, xe mỏy, mỏy kộo v.v - u im: ng, an ton, s dng ngun mt chiu khụng ph thuc vo ngun xoay chiu, thun tin cho bt c õu - Nhc im: cu to phc tp, d hng phn in Xe mỏy ễtụ Khp truyn ng cú c im gỡ? B phn truyn ng l khp truyn ng cú c im ch truyn ng mt chiu t ng c in ti bỏnh Em no cho bit b phn iu khin bao gm nhng chi tit B phn iu khin lno? c cu dựng iu khin hot ng ca mỏy ng in bao gm: r le, kộo ni cng vi lừi thộp v ni vi khp cn gt u di ca cn gt gi vo rónh vũng ca khp truyn ng Nguyờn lớ lm vic TH1: Khi ng c cha ng TH2: Khi ng ng c TH3: Khi ng c ó lm vic Nguyờn lớ lm vic TH1: Khi ng c cha ng Khi cha úng cụng tc ng, lũ xo y lừi thộp v kộo sang phi, u di cn gt kộo khp sang trỏi vnh rng ca khp tỏch vnh rng ca bỏnh TH2: Khi ng ng c Khi ng ng c t trong, úng khúa ng, r le ca b phn iu khin s hỳt lừi thộp sang trỏi qua cn gt 5, khp truyn ng c dy sang phi vnh rng ca nú n khp vi vnh rng ca bỏnh TH3: Khi ng c ó lm vic Khi ng c ó lm vic, tt khúa ng ngt dũng in vo cun dõy r le ca b phn iu khin v ngt vo ng c 1, lũ xo dón a cỏc chi tit ca b phn iu khin v truyn ng tr v v trớ ban u Khi i xe mỏy m khụng bm c nỳt hoc p cn ng thy khú theo cỏc em ú l nguyờn nhõn gỡ? CH í Khi ng nờn bm cụng tc vi ln m bo bn cho h thng Cn chỳ ý thng xuyờn bo dng c qui v chi than ca ng c in m bo h thng hot ng c tt Khp truyn ng l khp chiu vỡ vy nú ch truyn ng t ng c in sang vnh rng ca bỏnh < Nh lớp xe p > Nhm bo v ng c in 2- Nguyên lý làm việc Nêukhoá nhận thay đổi -Đóng khởixét động vị trí cuả chi tiết Cho dòng điện vào ĐC điện & rơ le Trục động điện quay Vì không đ ợc trạng thái ấn & ngắt bịxo nén đồng thời rơ le phận điều khiển hút lõi thép, lò ấn KĐtrphải , khớp sang ĐCkhoá điện ăn cầncông gạt.tắc khớp ợt vành KĐ đẩy vành bánh đà, kéo bánh đà quay theo.5 giây? - Khi động nổ, khoáhợp khởi động Chọn từ tắt thích -Chú ý :điền vàokhởi chỗđộng trống không giây ấn khoá Hệ thống khởi động I/ Nhiệm vụ & phân loại * Tại ĐCĐT cần có hệ thống khởi động? * Có cách khởi động ? u điểm phơng pháp KĐ ĐC điện ? II/ Hệ thống khởi động động điện * Nêu phận hệ thống khởi động điện?Khớp truyền động có đặc điểm gì? *Quá trình khởi động ĐC điện diễn ? ... lm quay trc khuu ca ng c n s vũng dõy nht nh ng c t n mỏy c + ng c xng n = 30 => 50 vũng/phỳt + ng c iezen n= 150 => 20 0 vũng/phỳt I Nhim v v phõn loi Nhim v Ti phi quay trc Khi quay nkhuu mt... im: ng chc chn, thi gian cú th kộo di - Nhc im: cu to phc tp, cng knh Xe mụ tụ ly t hp s Yamaha WR250F v ng c DiPietro chy bng khớ nộn II H thng ng bng ng c in Cu to START Lũ xo Lừi thộp 4.Thanh... Acquy - B phn iu khin gm: R le, Thanh kộo, cn gt, Lũ xo - ng c in mt chiu: u trc roto cú cu to then hoa lp khp vi moay- ca khp truyn ng mt chiu - B phn truyn ng (khp truyn ng 6): ch truyn ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 30 he thong khoi dong 2 , Bai 30 he thong khoi dong 2 , Bai 30 he thong khoi dong 2 , I. Nhiệm vụ và phân loại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay