he thong danh lua 2

21 39 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:29

Bài 29 HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA I Nhiệm vụ phân loại hệ thống đánh lửa Nhiệm vụ hệ thống đánh lửa Tạo tia lửa điện cao áp để châm cháy hoà khí xilanh động xăng thời điểm + Cao áp hiệu điện có trị số lớn đến hàng nghìn vôn + Cao áp tạo hệ thống đánh lửa đạt từ 10000 V đến 30000 V (tuỳ loại động cơ) nhằm mục đích có tia lửa điện đủ mạnh, để châm cháy hoà khí thời gian ngắn + HTĐL có ĐC dùng nhiên liệu khí hoá lỏng (gas) I Nhiệm vụ phân loại hệ thống đánh lửa Nhiệm vụ hệ thống đánh lửa Cấu tạo chung hệ thống đánh lửa Nguồn điện sơ cấp Bộ phận ngắt điện Bộ tăng áp Bộ chia điện Các bugi I Nhiệm vụ phân loại hệ thống đánh lửa Nhiệm vụ hệ thống đánh lửa Cấu tạo chung hệ thống đánh lửa Phân loại: + Căn vào nguồn điện sơ cấp - HTĐL dùng ma-nhê-tô - HTĐL dùng acqui + Căn vào chia điện - HTĐL thường - HTĐL điện tử (bán dẫn) + Căn vào phận ngắt điện - HTĐL có tiếp điểm - HTĐL tiếp điểm I Nhiệm vụ phân loại hệ thống đánh lửa Nhiệm vụ hệ thống đánh lửa Cấu tạo chung hệ thống đánh lửa Phân loại: Hệ thống đánh lửa thường Hệ thống đánh lửa dùng acquy Hệ thống đánh lửa điện tử(bán dẫn) Hệ thống đánh lửa Hệ thống đánh lửa thường Hệ thống đánh lửa dùng ma-nhê-tô Hệ thống đánh lửa điện tử(bán dẫn) Hệ thống đánh lửa có tiếp điểm Hệ thống đánh lửa có tiếp điêm Hệ thống đánh lửa tiếp điểm Hệ thống đánh lửa có tiếp điểm Hệ thống đánh lửa có tiếp điểm Hệ thống đánh lửa tiếp điểm Hệ thống đánh lửa Hệ thống đánh lửa điện tử Hệ thống đánh lửa trực tiếp Mô hình hệ thống đánh lửa điện Kiểu ngắt tiếp điểm Kiểu tranzito có ESA(đánh lửa sớm điện tử) I Nhiệm vụ phân loại hệ thống đánh lửa II Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm Cấu tạo: 1- Manhêtô gồm: + Rôto : Nam châm NS + Stato gồm WN: Cuộn nguồn WĐK : Cuộn điều khiển 2- Biến áp đánh lửa (bộ tăng áp) gồm + W1 : Cuộn sơ cấp, có hàng trăm vòng dây + W2 : Cuộn thứ cấp, có hàng chục nghìn vòng dây + W1 W2 quấn lõi thép - Bộ chia điện: + Đ1, Đ2: Điốt thường, để nắn dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều + ĐĐK : Điôt điều khiển + CT : Tụ điện 3- Buzi 4- Khoá điện G I Nhiệm vụ phân loại hệ thống đánh lửa II Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm Cấu tạo + Với điôt thường, phân + Đặc điểm chung mạch cực thuận (UAK > 0) điôt điện (trên ĐC điện tử): mạch cho điện qua điệndòng dây, dây theo lại chiều từ anôt A đến catôt K nối “mát” tức nối với khung (điôt độngdẫn) kim loại - Khi cựccóngược < điểmphân “mát” điện (U thếAK 0) điôt không cho dòng điện qua + Trong hệ thống xét, (điôt cuộn khoá) WĐK đặt vị trí cho tụđiôt CT điều đầy khiển, điện cuộn + Với U AK W có điện áp dương > 0ĐK cực Uđại > điôt cho dòng GK điện qua theo chiều từ A đến K Khi UAK < UGK < điôt khoá G Điôt Tụ hóa Tiristor (ĐĐK) CDI (Bộ chia điện) Cuộn dây nguồn Nam châm Ma-nhê-tô Cuộn dây Điều khiển Cuộn dây đèn Các cuộn dây Ma-nhê-tô Biến áp đánh lửa Bugi I Nhiệm vụ phân loại hệ thống đánh lửa II Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm Cấu tạo: Nguyên lí làm việc: I Nhiệm vụ phân loại hệ thống đánh lửa II Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm Cấu tạo: Nguyên lí làm việc: - Khi khoá điện (4) mở roto manhêtô quay, cuộn dây WN WDK xuất suất điện động xoay chiều - Nhờ Đ1, nửa chu kì dương suất G điện động cuộn WN nạp vào tụ điện CT , lúc điốt ĐDK chế độ khoá - Khi tụ điện CT tích đầy điện thiết kế định trước, có nửa chu kì dương suất điện động cuộn WDK qua điốt Đ2 đặt vào cực điều khiển (G) ĐDK ĐDK mở thời điểm cần đánh lửa - ĐDK mở cho phép tụ CT phóng điện qua Dòng điện phóng theo mạch: Cực (+) CT → ĐDK → “mát” → W1 → Cực(-) CT - Do có dòng điện với trị số lớn phóng qua W1 thời gian cực ngắn nên W suất suất điện động lớn, truyền đến buzi (3) để tạo tia lửa điện I Nhiệm vụ phân loại hệ thống đánh lửa II Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm Cấu tạo: Nguyên lí làm việc: + Dòng điện phóng qua W1 thời gian ngắn tạo biến thiên thông lớn - Khitừmuốn tắt động cơ, lõi đóng khoá thép W1(4): W2 dòngtrên điệncùng từ cuộn quấn mộtWlõi N cho mát, thép nênkhông Wnạp tụ nữa, W2vào suất suất HTĐL ngừng làm việc điện động cảm ứng Suất điện động cảm ứng tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông mạch tỉ lệ với số vòng dây mạch ... điều khiển 2- Biến áp đánh lửa (bộ tăng áp) gồm + W1 : Cuộn sơ cấp, có hàng trăm vòng dây + W2 : Cuộn thứ cấp, có hàng chục nghìn vòng dây + W1 W2 quấn lõi thép - Bộ chia điện: + Đ1, 2: Điốt thường,... dương suất điện động cuộn WDK qua điốt 2 đặt vào cực điều khiển (G) ĐDK ĐDK mở thời điểm cần đánh lửa - ĐDK mở cho phép tụ CT phóng điện qua Dòng điện phóng theo mạch: Cực (+) CT → ĐDK → “mát” →... lớn - Khitừmuốn tắt động cơ, lõi đóng khoá thép W1(4): W2 dòngtrên điệncùng từ cuộn quấn mộtWlõi N cho mát, thép nênkhông Wnạp tụ nữa, W2vào suất suất HTĐL ngừng làm việc điện động cảm ứng Suất
- Xem thêm -

Xem thêm: he thong danh lua 2 , he thong danh lua 2 , he thong danh lua 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay