Bài 29 Hệ thống đánh lửa

18 47 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:29

Giáo viên: Hà Thanh Tùng Trường: THPT Củ Chi Kiểm tra cũ 1.Nhiệm vụ hệ thống khởi động? 2.Phân loại hệ thống khởi động? 3.Trình bày nguyên lý làm việc hệ thống khởi động động điện? 1) Động điện 2) Lò xo 3) Lõi thép 4) Thanh kéo 5) Cần gạt 6) Khớp truyền động 7) Trục roto động điện 8) Bánh đà động đốt 9) Trục khủy động BÀI 29 MỤC TIÊU BÀI HỌC •Biết nhiệm vụ phân loại hệ thống đánh lửa •Biết nguyên lý làm việc đọc sơ đồ hệ thống đánh lửa điện tử đơn giản TRỌNG TÂM BÀI HỌC •Hệ thống đánh lửa điện tử đơn giản I Nhiệm vụ phân loại 1.Nhiệm vụ Hệ thống đánh lửa có nhiệm vụ tạo tia lửa điện cao áp để đốt cháy hòa khí xi lanh động xăng vào thời điểm Ở động có hệ thống đánh lửa, cho biết thời điểm đánh lửa? I Nhiệm vụ phân loại Phân loại -Hệ thống đánh lửa thường -Hệ thống đánh lửa điện tử Có loại hệ thống đánh lửa? II Hệ thống đánh lửa điện tử 1.Cấu tạo: (hình 29.2) Khóa điện *Ma-nhê-tô Roto: Nam châm WN: Cuộn nguồn WĐK: Cuộn điều khiển Mass: Nối với khung xe Bugi Biến áp đánh lửa Ma-nhê-tô Công dụng máy áp, II Hệ thống đánh lửabiếnđiện tửsố vòng dây cuộn thứ cấp nhiều số vòng dây 1.Cấu cuộn tạo: sơ (hình cấp 29.2) điện áp cuộn thứ cấp nào? Khóa điện * Biến áp W1: Cuộn sơ cấp W2: Cuộn thứ cấp Bugi Biến áp đánh lửa Ma-nhê-tô II Hệ thống đánh lửa điện tử 1.Cấu tạo: (hình 29.2) Khóa điện * Bugi Bugi Biến áp đánh lửa Ma-nhê-tô II Hệ thống đánh lửa điện tử 1.Cấu tạo: (hình 29.2) Khóa điện * Khóa điện Khi khóa điện đóng hệ thống đánh lửa ngừng làm việc Bugi Biến áp đánh lửa Ma-nhê-tô II Hệ thống đánh lửa điện Điốt thường mở tử Điốt điều khiển mở 1.Cấu tạo: (hình 29.2) Khóa điện * Bộ chia điện D1, D2: điốt thường DĐK : điốt điều khiển CT: Tụ điện Bugi Biến áp đánh lửa Ma-nhê-tô II Hệ thống đánh lửa điện tử 2) Nguyên lí làm việc: Bugi Khóa điện Biến áp đánh lửa Ma-nhê-tô • Khi khóa điện mở rôto ma-nhê-tô quay, Khi rôto ma-nhê-tô quay, cuộn cuộn WN WĐKWxuất sức điện động W xuất gì? N ĐK xoay chiều II Hệ thống đánh lửa điện tử 2) Nguyên lí làm việc: Bugi Khóa điện Biến áp đánh lửa Ma-nhê-tô • Khi điốt D1 mở, sức điện động cuộn WN nạp điốt điều khiển Dđộng mở? KhiCKhi điốt D1 mở thìđiện, sức điện động cuộn ĐKtrên vào tụ CT Khi đầy sức điện T tích cuộn WĐK qua điốt DW mở điốt điều khiển DĐK làm N nạp vào đâu? II Hệ thống đánh lửa điện tử 2) Nguyên lí làm việc: Bugi Khóa điện Biến áp đánh lửa Ma-nhê-tô • Điốt DĐK mở, tụ CT phóng điện Khi điốt điều khiển DĐK mở, tụ điện CT (+)CT DĐK mass W1 (-)CT nào? II Hệ thống đánh lửa điện tử 2) Nguyên lí làm việc: Bugi Khóa điện Biến áp đánh lửa Ma-nhê-tô • Dòng điệnKhi phóng qua cuộn W1 thời gian có dòng điện phóng qua cuộn Wngắn nên cuộn W2 xuất cuộn W2 nhưsức thếđiện nào?động lớn tạo tia lửa điện bugi II Hệ thống đánh lửa điện tử 2) Nguyên lí làm việc: Bugi Khóa điện Biến áp đánh lửa Ma-nhê-tô • Muốn tắt động đóngcơ khóa điện, điện động Muốncơ tắttađộng ta làm thếsức nào? từ cuộn WN nối mass, hệ thống đánh lửa ngừng làm việc 1.Nhiệm vụ phân loại hệ thống đánh lửa 2.Nguyên lí làm việc hệ thống đánh lửa điện tử Qua tìm hiểu hệ thống đánh lửa động xăng Về nhà em học trả lời câu hỏi cuối sách giáo khoa tìm hiểu thêm thực tế Cảm ơn thầy, cô đến dự Mời thầy, cô em nghỉ !
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 29 Hệ thống đánh lửa, Bài 29 Hệ thống đánh lửa, Bài 29 Hệ thống đánh lửa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay