Bai 29 he thong danh lua 9

17 46 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:28

Bài 29: Hệ thống đánh lửa có động ? Bài 29: I Nhiệm vụ phân loại Nhiệm vụ: Hệ thống đánh lửa có nhiệm vụ gì? Tạo tia lửa điện cao áp để châm cháy hoà khí xi lanh động xăng thời điểm Tạiđộng saocơ phải lửalúc, Để trình cháy diễnđánh thờichết điểm? Đó làlửa sớm ) kì nén pittông gầnđúng đến điểm (đánh điểmcơ nào? để đốt cháy hết nhiên thời liệu, động đạt công suất cao I Nhiệm vụ phân loại Nhiệm vụ: Phân loại Hệ thống đánh lửa có lọai Dựa vào cấu tạo chia điện, người ta nào? phân loại hệ thống đánh lửa sau: HTĐL thường HTĐL có tiếp điểm HTĐL HTĐL có tiếp điểm HTĐL điện tử (bán dẫn) HTĐL không tiếp điểm Sơ đồ phân loại hệ thống đánh lửa I Nhiệm vụ phân loại II Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm Cấu tạo Ma-nhê-tô Biến áp đánh lửa Bugi Khóa điện WN - Cuộn nguồn WĐK - Cuộn điều khiển Đ1 , Đ2 – Điôt thường ĐĐK – Điôt điều khiển CT - Tụ điện W1 -Cuộn sơ cấp I Nhiệm vụ phân loại II Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm Cấu tạo - Nguồn ma-nhê-tô, cuộn nguồn WN cuộn dây stato ma-nhê-tô - Cuộn điều khiển WĐK : Đặt vị trí cho CT đầy điện cuộn WĐK có điện áp dương cực đại - Bộ chia điện : + Đ1, Đ2 - để nắn dòng điện xoay chiều + CT – nạp phóng điện + ĐĐK - mở phân cực thuận có điện áp (+) đặt vào cực điều khiển Giới thiệu số linh kiện điện tử hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm Manhêtô Giới thiệu số linh kiện điện tử hệ thống § đánh lửa điện tử không tiếp điểm U ~ U2 + Rt¶i U- - Điôt π 8π 2π 3π 4π 5π 6π 7π Giới thiệu số linh kiện điện tử hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm Tiristor Tụ hoá I Nhiệm vụ phân loại II Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm Cấu tạo -Biến áp đánh lửa 2: tăng điện áp thấp máy phát thành điện áp cao phóng tia lửa điện bugi - Cuộn W1 vòng tuơng ứng với dòng điện dây điện áp ma-nhê-to (điện áp thấp) -Cuộn W2 nhiều vòng tương ứng với dòng điện điện áp thứ cấp (điện áp cao) Giới thiệu số linh kiện điện tử hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm Bugi Biến áp đánh lửa I Nhiệm vụ phân loại II Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm Cấu tạo Nguyên lý làm việc Khi khoá điện đóng dòng điện mạch nào? Khi khoá điện đóng, dòng điện từ cuộn WN mát, hệ thống đánh lửa ngừng làm việc I Nhiệm vụ phân loại II Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm Cấu tạo Nguyên lý làm việc - Khi khoá điện mở roto Khi khoá điện mở , ma-nhê-tô quay, cuộn dây WN roto manhêtô quay Wthì điện động ĐK xuất dònghiện điệnsức xoay mạch chiều.đi nào? -Nhờ Đ1 nửa chu kì dương sức điện động cuộn WN , Đ1 mở, tụ điện CT nạp điện, lúc điôt ĐĐK khoá - Khi tụ CT tích đầy điện có nửa chu kì dương sức điện động cuộn điều khiển WĐK qua điôt Đ2 đặt vào cực điều khiển ĐĐK, điôt điều khiển mở , tụ CT phóng điện Dòng điện theo trình tự: Cực (+) CT ĐĐK Mát W1 Cực (-) CT I Nhiệm vụ phân loại II Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm Cấu tạo Nguyên lý làm việc Vì lại xuất tia lửa điện bugi? Do dòng điện phóng qua cuộn sơ cấp W1 thời gian ngắn (tạo xung điện) làm từ thông biến thiên tạo sức điện động cuộn W2 số vòng dây W2 nhiều gấp bội so với số vòng dây W1 Do W2 có sức điện động lớn, tạo tia lửa điện bugi Sơ đồ hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm Sơ đồ hệ thống đánh thường có tiếp điểm Sơ đồ hệ thống đánh thường có tiếp điểm ...Bài 29: I Nhiệm vụ phân loại Nhiệm vụ: Hệ thống đánh lửa có nhiệm vụ gì? Tạo tia lửa điện cao áp để... khiển WĐK qua điôt Đ2 đặt vào cực điều khiển ĐĐK, điôt điều khiển mở , tụ CT phóng điện Dòng điện theo trình tự: Cực (+) CT ĐĐK Mát W1 Cực (-) CT I Nhiệm vụ phân loại II Hệ thống đánh lửa điện tử
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 29 he thong danh lua 9 , Bai 29 he thong danh lua 9 , Bai 29 he thong danh lua 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay