Bai 29 he thong danh lua 8

33 68 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:28

Công Nghệ 11 Bài 29: Hệ thống đánh lửa ì? g l lửa h ó n c ỉ đ h ac ống h l t h ệ n H ? đá o g a n s ố i h Hệ t nào? Tạ c động HHệệ tthhố ốnnggđ llửửa ahhooạ đáánnh nnhhư h ạttđđộ ưtthhế ộnngg ếnnaao o``?? I,Tổng quát 1.Chức năng: - Tạo tia lửa đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu buồng đốt động - Nhiệm vụ: + Tạo dòng điện cao áp đủ lớn để xuyên qua khe hở đỉnh bugi + Điều khiển thời điểm đánh lửa cho lúc chuyển đến xilanh yêu cầu I,Tổng quát 2.Các loại đánh lửa chính: - Đánh lửa học: dùng phổ biến cho đên năm 1975, vận hành điện, không điện tử - Đánh lửa điện tử (đánh lửa bán dẫn): phát minh vào đầu thập kỷ 70, phổ biến - Đánh lửa lập trình: phát triển vào thập kỷ 80 điều khiển máy tính I,Tổng quát 3.Phân loại: Cách phân loại điển hình: Hệ thống đánh lửa dùng Acquy Hệ thống đánh lửa thường Hệ thống đánh lửa điện tử (bán dẫn) Hệ thống đánh lửa Hệ thống đánh lửa dùng Manhe-to Hệ thống đánh lửa thường Hệ thống đánh lửa điện tử (bán dẫn) Hệ thống đánh lửa có tiếp điểm Hệ thống đánh lửa có tiếp điểm Hệ thống đánh lửa không tiếp điểm Hệ thống đánh lửa có tiếp điểm Hệ thống đánh lửa có tiếp điểm Hệ thống đánh lửa không tiếp điểm I,Tổng quát 3.Phân loại: Một số kiểu phân loại khác : - Phân loại theo cấu tạo chia điện - Phân loại theo phuơng pháp tích luỹ lượng - Phân loại theo phương pháp điểu khiển cảm biến - Phân loại theo phân bố điện cao áp - Phân loại theo phương pháp điều khiển đánh lửa sớm - Phân loại theo kiểu ngắt mạch sơ cấp Một số kiểu phân loại Phân loại theo cấu tạo chia điện: a.Hệ thống đánh lửa thường : b.Hệ thống đánh lửa điện tử : -CDI(Capacitor Discharge Ignition):Đánh lửa dùng nguyên lý phóng tụ điện +AC-CDI ( đánh lửa sử dụng nguồn điện xoay chiều) +DC-CDI ( đánh lửa sử dụng nguồn điện chiều) c Hệ thống đánh lửa không cần chia điện (đánh lửa lập trình) Một số kiểu phân loại 2.Phân loại theo phương pháp tích luỹ lượng: a Hệ thống đánh lửa điện cảm : ( TI - Transistor Ignition System ) b.Hệ thống đánh lửa điện dung : (CDI- Capacitor Discharge Ignition System) Một số kiểu phân loại 3.Phân loại phương pháp điều khiển cảm biến : a Hệ thống đánh lửa có sử dụng vít lửa (Breaker) b Hệ thống đánh lửa sử dụng cảm biến điện từ ( Electromagnetic Sensor ) - Loại nam châm đứng yên - Loại nam châm quay c Hệ thống đánh lửa sử dụng cảm biến Hall d.Hệ thống đánh lửa sử dụng cảm biến quang e.Hệ thống đánh lửa sử dụng cảm biến từ trở f.Hệ thống đánh lửa sử dụng cảm biến cộng hưởng   Một số kiểu phân loại Phân loại theo phân bố điện cao áp: a.Hệ thống đánh lửa có chia điện delco (Distributor Ignition System) b.Hệ thống đánh lửa trực tiếp hay hệ thống đánh lửa không sử dụng delco ( Distributorless Ignition System) Các thành phần hệ thống đánh lửa Ngoài có: - Công tắc điện - Môbin đánh lửa (bộ chuyển đổi điện) - Má vít - … II.Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm 1.Cấu tạo : Ma-nhê-tô Biến áp đánh lửa Bugi Khóa điện WN - Cuộn nguồn WĐK - Cuộn điều khiển Đ1 , Đ2 – Điôt thường ĐĐK – Điôt điều khiển CT - Tụ điện W1 -Cuộn sơ cấp W - Cuộn thứ cấp II.Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm 2.Nguyên lý làm việc: Quan sát hình vẽ trả lời câu hỏi: Khi khoá K đóng dòng điện mạch ? Khi khoá K đóng, dòng điện từ cuộn WN mát tia lửa điện động ngừng làm việc II.Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm 2.Nguyên lý làm việc: Khi khoá K mở roto quay dòng điện mạch ? -Nhờ Đ1 nửa chu kì dương sức điện động cuộn thứ cấp WN tích vào tụ điện CT, lúc điôt ĐĐK khoá - Khi tụ CT tích đầy điện có nửa chu kì dương sức điện động cuộn điêu khiển WĐK qua điôt Đ2 đặt vào cực điều khiển ĐĐK điôt điều khiển xuất tia lửa điện bugi - Dòng điện theo trình tự: Cực (+) CT ĐĐK Mát W1 Cực (-) CT II.Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm b.Nguyên lý làm việc: II,Một số hệ thống đánh lửa L2 L1 ¾CQUY C MẠCH SƠ CẤP (THẤP ÁP) K MẠCH THỨ CẤP (CAO ÁP) Sơ đồ hệ thống đánh lửa cổ điển Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc All rights reserved II,Một số hệ thống đánh lửa L2 L1 ¾CQUY C MẠCH SƠ CẤP (THẤP ÁP) K MẠCH THỨ CẤP (CAO ÁP) Sơ đồ hệ thống đánh lửa cổ điển Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc All rights reserved II,Một số hệ thống đánh lửa L2 L1 ¾CQUY C MẠCH SƠ CẤP (THẤP ÁP) K MẠCH THỨ CẤP (CAO ÁP) Sơ đồ hệ thống đánh lửa cổ điển Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc All rights reserved II,Một số hệ thống đánh lửa L2 L1 ¾CQUY C MẠCH SƠ CẤP (THẤP ÁP) K MẠCH THỨ CẤP (CAO ÁP) Sơ đồ hệ thống đánh lửa cổ điển Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc All rights reserved II,Một số hệ thống đánh lửa L2 L1 ¾CQUY C MẠCH SƠ CẤP (THẤP ÁP) K MẠCH THỨ CẤP (CAO ÁP) Sơ đồ hệ thống đánh lửa cổ điển Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc All rights reserved II,Một số hệ thống đánh lửa L2 L1 ¾CQUY C MẠCH SƠ CẤP (THẤP ÁP) K MẠCH THỨ CẤP (CAO ÁP) Sơ đồ hệ thống đánh lửa cổ điển Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc All rights reserved II,Một số hệ thống đánh lửa L2 L1 ¾CQUY C MẠCH SƠ CẤP (THẤP ÁP) K MẠCH THỨ CẤP (CAO ÁP) Sơ đồ hệ thống đánh lửa cổ điển Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc All rights reserved Vài hư hỏng thường gặp Bugi khe hở điện cực lớn Vỏ sứ bị nứt bị cháy đóng cặn làm tăng điện trở ... - Phân loại theo cấu tạo chia điện - Phân loại theo phuơng pháp tích luỹ lượng - Phân loại theo phương pháp điểu khiển cảm biến - Phân loại theo phân bố điện cao áp - Phân loại theo phương pháp... - Phân loại theo phương pháp điều khiển đánh lửa sớm - Phân loại theo kiểu ngắt mạch sơ cấp Một số kiểu phân loại Phân loại theo cấu tạo chia điện: a.Hệ thống đánh lửa thường : b.Hệ thống đánh... ÁP) Sơ đồ hệ thống đánh lửa cổ điển Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc All rights reserved Vài hư hỏng thường gặp Bugi khe hở điện cực lớn Vỏ sứ bị nứt bị cháy đóng cặn làm tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 29 he thong danh lua 8 , Bai 29 he thong danh lua 8 , Bai 29 he thong danh lua 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay