bai 29 he thong danh lua 5

15 42 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:28

HƯ thèng ®¸nh lưa thêng HƯ thèng ®¸nh lưa HƯ thèng ®¸nh lưa ®iƯn tư (b¸n dÉn) HƯ thèng ®¸nh lưa cã tiÕp ®iĨm HƯ thèng ®¸nh lưa cã tiÕp ®iĨm HƯ thèng ®¸nh lưa kh«ng tiÕp ®iĨm Ma-nhê-tơ Biến áp đánh lửa ®1 Bugi ®2 Khóa điện WN - Cuộn nguồn WĐK - Cuộn điều khiển Đ1 , Đ2 – Điơt thường - + W1 CT w2 WN ®ĐK CDI W®k ĐĐK – Điơt điều khiển CT - Tụ điện W1 -Cuộn sơ cấp Sơ đồ cấu tạo hệ thớng đánh lửa điện tử khơng tiếp điểm Khi khóa K mơ Khi khóa điện mở cuộn dây Wn Wđk xuất xuất điện động xoay chiều ®1 W1 - w2 ®2 WN + CT ®ĐK W®k S¬ ®å lµm viƯc hƯ thèng ®¸nh lưa ®iƯn tư kh«ng tiÕp ®iĨ Khi khóa K mơ ®1 W1 - w2 ®2 WN + CT ®ĐK W®k S¬ ®å lµm viƯc hƯ thèng ®¸nh lưa ®iƯn tư kh«ng tiÕp ®iĨ Khi khóa K mơ ®1 W1 - w2 ®2 WN + CT ®ĐK W®k S¬ ®å lµm viƯc hƯ thèng ®¸nh lưa ®iƯn tư kh«ng tiÕp ®iĨ Khi khóa K mơ ®1 W1 - w2 ®2 WN + CT ®ĐK W®k S¬ ®å lµm viƯc hƯ thèng ®¸nh lưa ®iƯn tư kh«ng tiÕp ®iĨ Khi khóa K đóng Khi khóa K đóng, điện từ cuộn WN sẽ mát, khơng có tia lửa điện, động ngừng làm việc ®1 W1 - w2 ®2 + CT ®ĐK W®k Sơ đồ làm việc hệ thống đánh lửa điện tử khơng tiếp điểm Hệ thống đánh lửa xe máy Cuộn dây nguồn Cuộn dây điều khiển Cuộn dây điện chiếu sáng Một số phận hệ thống đánh lửa xe máy Nam châm (Ma-nhê-tơ) Một số phận hệ thống đánh lửa xe máy Biến áp đánh lửa Một số phận hệ thống đánh lửa xe máy CDI
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 29 he thong danh lua 5 , bai 29 he thong danh lua 5 , bai 29 he thong danh lua 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay