Bai 29 he thong danh lua 3

29 61 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:28

Kể tên cấu hệ thống có động đốt ? Hệ thống đánh lửa có động ? Vì ? Bài 29 I Nhiệm vụ phân loại Nhiệm vụ Hệ thống đánh lửa Tạo tia lửa điện cao áp châmvụcháy có để nhiệm ?hòa khí (hỗn hợp xăng không khí) xilanh động xăng thời điểm Tại phải đánh lửa đúngđộng thờicơđiểm ? Đó Để trình cháy diễn đúnglàlúc, điểmchết nàotrên ? bugi bật tia kì nén pittông gầnthời đến điểm lửa điện để đốt cháy hết nhiên liệu, động đạt công suất cao Phân loại Dựa vào cấu tạo chia điện, người ta phân loại hệ thống đánh lửa sau : HTĐL thường HTĐL có tiếp điểm HTĐL HTĐL HTĐL điện tử (bán dẫn) có tiếp điểm HTĐL không tiếp điểm Sơ đồ phân loại hệ thống đánh lửa * Hệ thống đánh lửa điện tử thường (có tiếp điểm) : * Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm : Hệ thống đánh lửa thường (có tiếp điểm):  Hệ thống đánh lửa tiếp điểm sử dụng vít lửa, đóng mở phụ thuộc vào vấu cam Hệ thống có nhược điểm tiếp điểm vít lửa lâu ngày dể bị đóng bẩn, muội than nên giảm hiệu suất đánh lửa, phải thường xuyên bảo trì Hệ thống đánh lửa điện tử (không tiếp điểm):  Hệ thống đánh lửa không tiếp điểm hệ thống đời mới, sử dụng IC, đánh lửa thời điểm hơn, tạo tia lửa mạnh, phải bảo trì => Chính vậy, hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm sử dụng phổ biến II Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm Cấu tạo Ma-nhê-tô Biến áp đánh lửa Bugi Khóa điện WN - Cuộn nguồn WĐK - Cuộn điều khiển Đ1 , Đ2 – Điôt thường ĐĐK – Điôt điều khiển CT - Tụ điện W1 -Cuộn sơ cấp W2 - Cuộn thứ cấp Giới thiệu số linh kiện điện tử hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm Ma-nhê-tô (máy phát điện) Giới thiệu số linh kiện điện tử hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm Biến áp đánh lửa Giới thiệu số linh kiện điện tử hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm: Bugi II Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm Nguyên lý làm việc II Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm Nguyên lý làm việc Khi khoá điện mở, roto ma-nhê-tô quay dòng điện mạch nào? II Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm Nguyên lý làm việc Đ1 W1 - w2 Đ2 WN + CT ĐĐK WĐk Khi khóa điện mở roto ma-nhê-tô quay Đ1 W1 - w2 Đ2 WN + CT ĐĐK WĐk - Khi tụ CT tích đầy điện Đây thời điểm đánh lửa + Dòng điện phóng theo mạch: Cực (+) CT  ĐĐK Mát  Cực (-) CT + Do có dòng điện với trị số lớn phóng qua W thời gian ngắn làm cho cuộn W2 xuất sức điện động lớn tạo tia lửa điện bugi Khi khoá điện đóng dòng điện mạch ? Khi khoá điện đóng, dòng điện từ cuộn WN mát, hệ thống đánh lửa ngừng làm việc Hệ Nguyên làm việc II thốnglýđánh lửa điện tử không tiếp điểm Đ1 W1 - w2 Đ2 + CT ĐĐK W®k Sơ đồ làm việc hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm (khi khóa điện đóng) * Nguyên lý làm việc : -Hệ thống làm việc khóa điện mở -Sau tụ điện nạp đầy cực điều khiển điốt điều khiển có điện áp dương đặt vào, điốt điều khiển mở, tụ phóng điện qua cuộn sơ cấp biến áp đánh lửa, cuộn thứ cấp có điện áp cao, điện áp đặt vào bugi bugi bật tia lửa điện Ngày nay, hệ thống đánh lửa điện tử thông thường cung cấp điện tối đa 50.000 volt hơn, vậy, chúng hạn chế ảnh hưởng tượng mòn điện cực bu-gi cách cung cấp điện cao cần thiết Trong điều kiện vận hành bình thường, điện khoảng 8.000-14.000 volt tăng lên đôi chút bu-gi mòn Nhờ khả điều chỉnh điện cách linh động nên bu-gi đại có tuổi thọ 160.000 km, cao 10 lần so với sử dụng hệ thống đánh lửa tiếp điểm Hầu hết xe sử dụng hệ thống đánh lửa điện tử, có khả sinh điện cực đại cao nâng tuổi thọ bu-gi gấp 10 lần so với kiểu đánh lửa tiếp điểm năm 1970 Vì lại xuất tia lửa điện bugi ? Do dòng điện phóng qua cuộn sơ cấp W1 thời gian ngắn (tạo xung điện) làm từ thông biến thiên tạo sức điện động cuộn W2 số vòng dây W2 lớn gấp nhiều lần so với số vòng dây W1 Do W2 có sức điện động lớn, tạo tia lửa điện bugi MỘT VÀI HÌNH ẢNH VỀ BUJI Vài hư hỏng thường gặp Buji ...Hệ thống đánh lửa có động ? Vì ? Bài 29 I Nhiệm vụ phân loại Nhiệm vụ Hệ thống đánh lửa Tạo tia lửa điện cao áp châmvụcháy có để nhiệm... linh kiện điện tử hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm Đ1 U ~ U1 + U2 Rtải U- - Điôt π 8π 2π 3 4π 5π 6π 7π Giới thiệu số linh kiện điện tử hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm Điốt điều... W1 - w2 Đ2 WN + CT ĐĐK WĐk - Khi tụ CT tích đầy điện Đây thời điểm đánh lửa + Dòng điện phóng theo mạch: Cực (+) CT  ĐĐK Mát  Cực (-) CT + Do có dòng điện với trị số lớn phóng qua W thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 29 he thong danh lua 3 , Bai 29 he thong danh lua 3 , Bai 29 he thong danh lua 3 , II. Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay