He thong cung cap nhien lieu va khong khi trong dongco diezel

25 41 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:28

Mục tiêu học • Xác định nhiệm vụ, cấu tạo chung nguyên lí làm việc hệ thống cung cấp nhiên liệu không khí động điêzen • Đọc sơ đồ khối hệ thống Động điêzen động nào? Động Điesel là loại động đốt trong.Sự cháy của nhiên liệu, tức dầu điesel, xảy trong buồng đốt khi piston tới gần điểm chết trên trong kỳ nén, sự tự cháy dưới tác động nhiệt độ áp suất cao không khí nén I Nhiệm vụ hệ thống đặc điểm hình thành hoà khí động điêzen Nhiệm vụ hệ thống: Cung cấp nhiên liệu không khí vào xi lanh phù hợp với chế độ làm việc động I Nhiệm vụ hệ thống đặc điểm hình thành hoà khí động điêzen Đặc điểm hình thành hoà khí:  Nhiên liệu phun vào xilanh động cuối kì nén  Áp suất nhiên liệu phun vào xi lanh bơm cao áp tạo lớn để đảm bảo phun tơi hoà trộn tốt  Các chế độ làm việc động hoàn toàn phụ thuộc vào lượng nhiên liệu cấp vào xilanh chu trình II Cấu tạo nguyên lí làm việc A Cấu tạo: Hệ thống cung cấp nhiên liệu không khí động điêzen gồm phận:  Thùng nhiên liệu  Bơm cao áp  Bầu lọc thô  Vòi phun  Bơm chuyển nhiên liệu  Xilanh  Bầu lọc tinh  Bầu lọc khí II Cấu tạo nguyên lí làm việc 1.Bơm cao áp:  Cấu tạo: Van xả Van chiều Đế van 10 Van hút Pit-tông Thanh Xi lanh Lò xo Con đội Vấu cam II Cấu tạo nguyên lí làm việc 1.Bơm cao áp  Nhiệm vụ Cung cấp nhiên liệu với áp suất cao, thời điểm lượng phù hợp với chế độ làm việc động tới vòi phun để phun vào xilanh động Vòi phun Cấu tạo 1.Vít điều chỉnh 2.Êcu hãm vít Lò xo 4.Đũa đẩy Kim phun Đường nhiên liệu vào Thân Không gian 9.Đường hồi nhiên liệu II Cấu tạo nguyên lí làm việc 2.Vòi phun Nhiệm vụ : Phun tơi nhiên liệu vào xilanh động cơ, để trình hình thành hòa khí diễn hoàn hảo, tạo điều kiện tốt cho trình cháy dãn nở Van hình nấm Cụm piston Van điệ Ti bơm Đót kim Kim phun II Cấu tạo nguyên lí làm việc Bơm chuyển nhiên liệu : 11 Lò10xo Van xả Van hút Cấu tạo: Thân bơm Đũa đẩy Con đội Piston II Cấu tạo nguyên lí làm việc Bơm chuyển nhiên liệu: Cấu tạo: II Cấu tạo nguyên lí làm việc Bầu lọc tinh: Cấu tạo: II Cấu tạo nguyên lí làm việc Bơm chuyển nhiên liệu: Nhiệm vụ: Chuyển nhiên liệu từ bầu lọc thô sang bầu lọc tinh, đưa tới khoang chứa bơm cao áp nhằm tạo áp suất ổn định II Cấu tạo nguyên lí làm việc Bầu lọc thô: Đường Đệm làm kín Phần tử lọc Lò xo Ốc xả cặn Bu lông Đường vào Nắp Thân II Cấu tạo nguyên lí làm việc Bầu lọc thô: Nhiệm vụ: Lọc sơ tạp chất học có kích thước lớn chứa nhiên liệu II Cấu tạo nguyên lí làm việc Bầu lọc tinh: Nhiệm vụ: Lọc cặn bẩn có kích thước nhỏ lẫn nhiên liệu để đảm bảo chất lượng làm việc, độ bền bơm cao áp vòi phun II Cấu tạo nguyên lí làm việc B Nguyên lí làm việc Thùng nhiên liệu Bầu lọc thô Bơm chuyển Nhiên liệu Bầu Lọc tinh Bơm cao áp Vòi phun Bầu Lọc khí Xilanh Bài tập củng cố Câu 1: Hệ thống cung cấp nhiên liệu không khí động điêzen phận quan trọng nhất? S Ñ S S A Bơm chuyển nhiên liệu B Bơm cao áp C Vòi phun D Thùng nhiên liệu Bài tập củng cố Câu 2:Trong hệ thống cung cấp nhiên liệu không khí động điêzen, hòa khí hình thành đâu? S S A Bộ chế hòa khí S B Đường ống nạp D Trong xilanh Ñ C Vòi phun Bài tập củng cố Câu 3: Hệ thống cung cấp nhiên liệu không khí động điêzen phận quan trọng nhất? S Ñ S S A Bơm chuyển nhiên liệu B Bơm cao áp C Vòi phun D Thùng nhiên liệu Bài tập củng cố Câu 4: Ở động điêzen, hoà khí hình thành đâu? S A Bộ chế hoà khí S B Đường ống nạp Đ C Trong xi lanh S D Vòi phun ... việc 1.Bơm cao áp:  Cấu tạo: Van xả Van chiều Đế van 10 Van hút Pit-tông Thanh Xi lanh Lò xo Con đội Vấu cam II Cấu tạo nguyên lí làm việc 1.Bơm cao áp  Nhiệm vụ Cung cấp nhiên liệu với áp suất... thống cung cấp nhiên liệu không khí động điêzen • Đọc sơ đồ khối hệ thống Động điêzen động nào? Động Điesel là loại động đốt trong. Sự cháy của nhiên liệu, tức dầu điesel, xảy trong buồng đốt khi piston... điều kiện tốt cho trình cháy dãn nở Van hình nấm Cụm piston Van điệ Ti bơm Đót kim Kim phun II Cấu tạo nguyên lí làm việc Bơm chuyển nhiên liệu : 11 Lò10xo Van xả Van hút Cấu tạo: Thân bơm Đũa đẩy
- Xem thêm -

Xem thêm: He thong cung cap nhien lieu va khong khi trong dongco diezel , He thong cung cap nhien lieu va khong khi trong dongco diezel , He thong cung cap nhien lieu va khong khi trong dongco diezel , II. Cấu tạo và nguyên lí làm việc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay