Cong nghe 11bai 28 he thong cung cap nhien lieu va khong khi o dongco disel

26 42 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:28

Mục tiêu: Biết nhiệm vụ, cấu tạo chung & nguyên lý làm việc hệ thống cung cấp nhiên liệu & không khí ĐC điêzen  Đọc sơ đồ khối hệ thống I - NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ HÌNH THÀNH HOÀ KHÍ Ở ĐỘNG CƠ ĐIÊZEN 1.Nhiệm vụ 2.Đặc điểm hình thành hoà khí II CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC Cấu tạo Nguyên lí làm việc Nhiên liệu & không khíVậy nhiệm vụ Hệ Ah! Ở động điezen, kì cung cấp vàothống xilanh cung cấp nhiên liệu nạpkhí nạpsạch nén gìxilanh liệu hay bẩn ta? Cung cấp nhiên không vào không khí động phù hợp với chế độ làmtrong việcxilanh nhỉ? động Điêzen là… Nhiên liệu & không khí Cuối kì nén Nạp không khí & nén không khí Vậy nhiên liệu đưa vào Xilanh thời điểm nào? •HòaNhiên liệu phun trực tiếp vào xilanh động khí hình thành xilanh Chế độ làm việc cuối nén Thời giankìhình thành hòa khí ngắn động Điêzen phụ Hòa khí hình thành Đểphun hòa khí hình thành Hòa khísuất tự bốc cháy lớn, nhiên liệu • Áp thuộc vào yếu tố phun tơi dạng đâu?Thời gian hình nhanh chóng tự bốc không? sương mù ngắn hay dài? Vậy đặc điểm cháy hìnhthành nhiên liệu phun Nhiên liệu phun vào xilanh phải thời điểm, áp suất phun cao, Được cháylượng nhưđạt thếnhiên thànhđộng hòa khí động cơvàođốt •tơi.Chế độ làm việc phun xilanh phải cơở phụ thuộc vào nào? điêzen có đặc điểm yêu cầu gì? liệu dovào: bơm cao nhiên áp cấp xilanh động Phụ thuộc Lượng liệuvào cấp bơm cao áp cấp vào xilanh gì? chu trình Bầu lọc khí Thùng nhiên liệu Bầu lọc thô ? Bơm chuyển nhiên liệu Bầu lọc tinh Bơm cao áp Vòi phun Vậy bạn cho biết hệ thống cung cấp nhiên liệu động Điêzen cấu tạo gồm có phận nào? Có nhiệm vụ lọc cặn bẩn kích thước lớn lẫn nhiên liệu Thân Nắp Đường vào Bu lông Đường Đệm làm kín Phần tử lọc Lò xo Ốc xả cặn Hút nhiên liệu từ thùng xăng qua bầu lọc thô tới bầu lọc tinh khoang chứa bơm cao áp Tạo áp suất cao cho nhiên liệu cung cấp cho vòi phun Điều chỉnh thời điểm, lượng nhiên liệu cấp cho xilanh động Vòi phun có nhiệm vụ phun tơi nhiên liệu vào xilanh để trình hình thành hoà khí diễn hoàn hảo, tạo điều kiện tốt cho trình cháy - dãn nở 5 Vít điều chỉnh Lò xo Đũa đẩy Kim phun Đường hồi nhiên liệu Đường nhiên liệu vào Không gian Có nhiệm vụ lọc bụi bẩn lẫn không khí Bầu lọc khí Thùng nhiên liệu Bầu lọc thô ? Bơm chuyển nhiên liệu Bầu lọc tinh Bơm cao áp Vòi phun Vậy bạn cho biết hệ thống cung cấp nhiên liệu động Điêzen cấu tạo gồm có phận nào? Cái đầu giống mèo, chân giống mèo, tai giống mèo, mèo Vậy gì? Mèo Con đầu dê ốc ? Con dốc Có chữ C câu sau đây: “Cơm, canh, cháo tớ thích ăn!” chữ C, chữ “Cơm” Từ mà 100% nguời dân Việt Nam phát âm sai? Từ “sai” Cái người mua biết, người bán biết, người xài không biết? Quan tài Cái dài trái chuối, cầm lúc chảy nước ra? Que kem ... liệu động Điêzen cấu t o gồm có phận n o? 1 Cái đầu giống m o, chân giống m o, tai giống m o, m o Vậy gì? M o Con đầu dê ốc ? Con dốc Có chữ C câu sau đây: “Cơm, canh, ch o tớ thích ăn!” chữ C,... tinh khoang chứa bơm cao áp Có nhiệm vụ lọc cặn bẩn có kích thước nhỏ lẫn nhiên liệu Đảm b o chất lượng làm việc, độ bền bơm cao áp vòi phun T o áp suất cao cho nhiên liệu cung cấp cho vòi phun... liệu cấp cho xilanh động Vòi phun có nhiệm vụ phun tơi nhiên liệu v o xilanh để trình hình thành hoà khí diễn hoàn h o, t o điều kiện tốt cho trình cháy - dãn nở 5 Vít điều chỉnh Lò xo Đũa đẩy
- Xem thêm -

Xem thêm: Cong nghe 11bai 28 he thong cung cap nhien lieu va khong khi o dongco disel , Cong nghe 11bai 28 he thong cung cap nhien lieu va khong khi o dongco disel , Cong nghe 11bai 28 he thong cung cap nhien lieu va khong khi o dongco disel

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay