bai 28

11 35 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:27

BÀI 28 HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU VÀ KHÔNG KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ ĐIÊZEN I.NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ HÌNH THÀNH HÒA KHÍ Ở ĐỘNG CƠ ĐIÊZEN Nhiệm vụ Cung cấp nhiên liệu không khí vào xilanh phù hợp với chế độ làm việc động Đặc điểm hình thành hòa khí • Nhiên liệu phun vào xilanh động cuối kì nén,dưới áp suất cao, đảm bảo nhiên liệu tơi hòa trộn tốt • Bơm cao áp coi phận quan trọng hệ thống II CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC 1.Cấu tạo Bầu lọc khí Thùng nhiên liệu Bầu lọc thô Bơm chuyển nhiên liệu Bầu lọc tinh Bơm cao áp Vòi phun xilanh Bơm cao áp • Bơm cao áp có nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu với áp suất cao, thời điểm lượng phù hợp với chế độ làm việc động tới vòi phun để phun vào xilanh động Vòi phun • Vòi phun có nhiệm vụ phun tơi nhiên liệu vào xilanh để trình hình thành hòa khí diễn hoàn hảo, tạo điều kiện tốt cho trình cháy- dãn nở Bơm chuyển nhiên liệu • Hút nhiên liệu từ thùng chứa qua bầu lọc thô tới bầu lọc tinh khoang chứa bơm cao áp Bầu lọc tinh • Bầu lọc tinh có nhiệm vụ lọc cặn bẩn có kích thước nhỏ lẫn nhiên liệu để đảm bảo chất lượng làm việc, độ bền bơm cao áp vòi phun • Do cấu tạo nguyên lý làm việc bơm cao áp vòi phun, lượng nhiên liệu bị rò qua khe hở chi tiết, nên hệ thống có đường hồi nhiên liệu từ bơm cao áp vòi phun thùng nhiên liệu Nguyên lí làm việc Bình chứa dầu; Bơm nhiên liệu; Vòi phun nhiên liệu Bầu lọc thô; Bầu lọc tinh; Bơm tay Bơm cao áp So sánh hệ thống cung cấp nhiên liệu không khí động điêzen động xăng? Động xăng •Trong hệ thống bơm cao áp mà có bơm xăng, không cần vòi phun, có bầu lọc xăng có thêm chế hòa khí • Ở kì nạp, hòa khí (gồm xăng không khí) nạp vào xilanh kì nén, hòa khí xilanh bị nén Động Điêzen •Trong hệ thống có bơm cao áp, vòi phun bầu lọc tinh • Ở kì nạp,không khí nạp vào xilanh kì nén, có không khí xilanh bị nén, nhiên liệu bơm thẳng vào xilanh Tại nhiên liệu phun vào xilanh lại phải có áp suất cao chi tiết định nhiên liệu chế độ làm việc? Tại hệ thống lại có thêm bầu lọc tinh?
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 28 , bai 28 , bai 28 , II. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay