bai 28 HT CUNG CAP NLKK trong DC diezen

10 43 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:27

BÀI 28: HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU VÀ KHÔNG KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ ĐIÊZEN Mục tiêu  Biết nhiệm vụ, cấu tạo chung nguyên lý làm việc hệ thống cung cấp nhiên liệu không khí ĐC điêzen  Đọc sơ đồ khối hệ thống Bố cục giảng I Nhiệm vụ hệ thống đặc điểm hình thành hòa khí động Điêzen II Cấu tạo nguyên lý làm việc I Nhiệm vụ hệ thống đặc điểm hình thành hòa khí động Điêzen Nhiệm vụnhiên liệu không khí vào xylanh -1.Cung cấp phù hợp với chế độ làm việc động Đặc điểm hình thành hòa khí - Nhiên liệu phun vào xylanh ĐC cuối kì nén Áp suất nhiên liệu phun vào xylanh phải lớn để đảm bảo phun tơi hòa trộn tốt Thời gian tạo thành hòa khí ngắn - Các chế độ làm việc ĐC hoàn toàn phụ thuộc vào lượng nhiên liệu cấp vào xylanh chu trình Việc điều chỉnh lượng nhiên liệu cấp vào xylanh bơm cao áp đảm nhận Vì bơm cao áp phận quan trọng hệ thống II Cấu tạo nguyên lý làm việc Cấu tạo Bầu lọc khí Thùng nhiên liệu Bầu lọc thô Bơm chuyển Nhiên liệu Bầu lọc tinh Bơm cao áp Vòi phun Xilanh Hệ thống gồm phận chính: - Thùng nhiên liệu  chứa nhiên liệu - Bầu lọc thô  lọc cặn bẩn kích thước lớn lẫn NL - Bơm chuyển nhiên liệu hút NL từ thùng nhiên liệu đưa tới bơm cao áp - Bầu lọc tinh  lọc cặn bẩn kích thước nhỏ lẫn NL - Bầu lọc khí  lọc bụi bẩn lẫn không khí - Bơm cao áp Tạo áp suất cao cho nhiên liệu cung cấp cho vòi phun Điều chỉnh lượng nhiên liệu cấp cho xylanh ĐC - Vòi phun  phun tơi nhiên liệu vào xylanh Bơm cao áp vòi phun có cấu tạo đặc biệt, chế tạo với độ xác cao Trong hệ thống có đường hồi nhiên liệu thùng chứa Nguyên lý làm việc ĐCT -Khi ĐC làm việc, kì nạp, không khí hút qua bầu lọc khí, qua đường ống nạp nạp vào xylanh động cơ; kì nén có khí xylanh bị nén - Nhiên liệu bơm hút từ thùng nhiên liệu, lọc qua bầu lọc thô tinh đưa tới khoang chứa bơm cao áp Cuối kì nén, bơm cao áp bơm lượng nhiên liệu định với áp suất cao vào vòi phun để phun vào xylanh động Nhiên liệu hòa trộn với khí nén tạo thành hòa khí tự bốc cháy 10 ... nhiên liệu cung cấp cho vòi phun Điều chỉnh lượng nhiên liệu cấp cho xylanh ĐC - Vòi phun  phun tơi nhiên liệu vào xylanh Bơm cao áp vòi phun có cấu tạo đặc biệt, chế tạo với độ xác cao Trong hệ... vụ hệ thống đặc điểm hình thành hòa khí động Điêzen Nhiệm vụnhiên liệu không khí vào xylanh -1 .Cung cấp phù hợp với chế độ làm việc động Đặc điểm hình thành hòa khí - Nhiên liệu phun vào xylanh...Mục tiêu  Biết nhiệm vụ, cấu tạo chung nguyên lý làm việc hệ thống cung cấp nhiên liệu không khí ĐC điêzen  Đọc sơ đồ khối hệ thống Bố cục giảng I Nhiệm vụ hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 28 HT CUNG CAP NLKK trong DC diezen , bai 28 HT CUNG CAP NLKK trong DC diezen , bai 28 HT CUNG CAP NLKK trong DC diezen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay