Bai 28 he thong cung cap nhien lieu va khong khi trong dong co diezen

19 46 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:27

Chào mừng quí thầy thăm dự lớp Trình bày nguyên lý làm việc hệ thống cung cấp nhiên liệu sử dụng chế hoà khí? Bầu lọc khí Thùng xăng Bầu lọc xăng Bơm xăng Bộ chế hòa khí xilanh Tiết 35 BÀI 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu không khí động Điêzen I Nhiệm vụ hệ thống & đặc điểm hình thành hòa khí động Điêzen 1) Nhiệm vụ  Ởkhác ĐC liệu Điêzen kìđộng nạp nạp Vậy nhiên cung vàogì Các chế việc Nhiên liệuđộ & làm không khí cung cấp vàocấp Cung cấp nhiên liệu & không khí vào xilanh thời điểm vào xilanh? xilanh thời lượng nhiên liệu cấp cho xilanh điểm giốngnào? xilanh hay bẩn? Không khí & phù hợp với chế độ làm việc ĐC Cuối kì nén không? Vậy hệ thống cung cấp nhiên liệu & không khí ĐC điêzen nhiệm Nhiên liệu & không khí Không giống vụ gì? Đặc điểm hình thành hòa khí: II- Cấu tạo nguyên lí làm việc Cấu tạo: Sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu Bầu lọc khí động Điêzen Thùng Bầu Bơm chuyển Bầu Bơm nhiên liệu lọc thô nhiên liệu lọc tinh cao áp Vòi phun Vậy bạn cho biết hệ thống cung cấp nhiên liệu động Điêzen cấu tạo gồm phận nào? Bầu lọc thô nhiệm vụ lọc cặn bẩn kích thước lớn lẫn nhiên liệu Thân Nắp Đường vào Bu lông Đường Đệm làm kín Phần tử lọc Lò xo Ốc xả cặn Bơm chuyển nhiên liệu Hút nhiên liệu từ thùng xăng qua bầu lọc thô tới bầu lọc tinh khoang chứa bơm cao áp Bầu lọc tinh nhiệm vụ lọc cặn bẩn kích thước nhỏ lẫn nhiên liệu Đảm bảo chất lượng làm việc, độ bền bơm cao áp vòi phun Bơm cao áp Tạo áp suất cao cho nhiên liệu cung cấp cho vòi phun Điều chỉnh thời điểm, lượng nhiên liệu cấp cho xilanh động Vòi phun Vòi phun nhiệm vụ phun tơi nhiên liệu vào xilanh để trình hình thành hoà khí diễn hoàn hảo, tạo điều kiện tốt cho trình cháy - dãn nở 5 Vít điều chỉnh Lò xo Đũa đẩy Kim phun Đường hồi nhiên liệu Đường nhiên liệu vào Không gian Bầu lọc khí nhiệm vụ lọc bụi bẩn lẫn không khí Nguyên lí làm việc Nguyên lí làm việc Bầu Nguyên lí làm việc Thùng nhiên liệu • Bầu lọc thô Bơm chuyển Nhiên liệu Lọc khí Bầu Lọc tinh Bơm Vòi cao áp phun Xilanh Khi động làm việc + Ở kì nạp: Không khí hút qua bầu lọc khí , đường ống nạp vào cửa nạp vào xilanh Nhờ bơm chuyển nhiên liệu, nhiên liệu hút từ thùng nhiên liệu, lọc bầu lọc thô tinh đưa tới khoang chứa bơm cao áp + Cuối kì nén: Bbơm cao áp bơm lượng nhiên liệu định với áp suất cao vào vòi phun để phun vào xilanh động cơ.Nhiên liệu hoà trộn với khí nén tạo thành hoà khí tự bốc cháy Bài tập củng cố Câu 1: Hệ thống cung cấp nhiên liệu không khí động điêzen phận quan trọng nhất? S A Bơm chuyển nhiên liệu Ñ B Bơm cao áp C Vòi phun D Thùng nhiên liệu S S Bài tập củng cố Câu 2: Trong hệ thống cung cấp nhiên liệu không khí động điêzen, hòa khí hình thành đâu? S S A Bộ chế hòa khí B Đường ống nạp Ñ S C Vòi phun D Trong xilanh Bài tập củng cố Câu 3: Điền từ thiếu vào sơ đồ khối sau? Bầu lọc khí Bơm chuyển Thùng Bầu lọc nhiên liệu thô nhiên liệu Bầu lọc Bơm tinh cao áp Vòi phun Xilanh Câu hỏi củng cố: ... bày nguyên lý làm việc hệ thống cung cấp nhiên liệu sử dụng chế hoà khí? Bầu lọc khí Thùng xăng Bầu lọc xăng Bơm xăng Bộ chế hòa khí xilanh Tiết 35 BÀI 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu không khí... Điêzen 1) Nhiệm vụ  Ởkhác ĐC liệu Điêzen kìđộng nạp nạp Vậy nhiên cung vàogì Các chế việc Nhiên liệuđộ & làm không khí cung cấp vàocấp Cung cấp nhiên liệu & không khí vào xilanh thời điểm vào xilanh?... Hệ thống cung cấp nhiên liệu không khí động điêzen phận quan trọng nhất? S A Bơm chuyển nhiên liệu Ñ B Bơm cao áp C Vòi phun D Thùng nhiên liệu S S Bài tập củng cố Câu 2: Trong hệ thống cung cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 28 he thong cung cap nhien lieu va khong khi trong dong co diezen , Bai 28 he thong cung cap nhien lieu va khong khi trong dong co diezen , Bai 28 he thong cung cap nhien lieu va khong khi trong dong co diezen , Đặc điểm của sự hình thành hòa khí:, Nguyên lí làm việc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay