Bai 28 he thong cung cap nhien lieu va khong khi trong dong co diezen

22 57 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:27

Kiểm tra cũ Câu 1: Điền tên vào sơ đồ hệ thống nhiên liệu dùng chế hòa khí 1- Bình chứa xăng - Bình lọc xăng - Bơm xăng - Bầu lọc khí - Bộ chế hòa khí - Xilanh Câu 2: Ở hệ thống phun xăng, hòa khí hình thành đâu? A Bên xilanh B Đường ống nạp C Bộ chế hòa khí D.Bầu lọc khí I NHIỆM VỤ Dựa vào nhiệm vụ hệ thống nhiên liệu động xăng, em nêu nhiệm vụ hệ thống nhiên liệu động điêzen? Cung cấp nhiên liệu không khí vào xilanh phù hợp với chế độ làm việc động I NHIỆM VỤ Động điêzen cung cấp dầu điêzen Động xăng cung cấp hòa khí(xăng + không khí) Nhiệm vụ hệ thống nhiên liệu động điêzen có khác so với động xăng? II.CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC 1/ Cấu tạo Bầu lọc khí Thùng nhiên liệu Bầu lọc thô Bơm chuyển nhiên liệu Đường nhiên liệu Đường không khí Bầu lọc tinh Bơm cao áp Vòi phun Xilanh Đường hồi nhiên liệu Sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu động điêzen II.CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC Bơm cao áp có nhiêm vụ cung cấp nhiên liệu với áp suất cao, thời điểm lượng phù hợp với chế độ làm việc động tới vòi phun để phun vào xilanh động Các loại bơm cao áp II.CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC Cấu tạo bơm cao áp VE – Bơm cấp nhiên liệu – Đĩa cam – Bộ điều khiển phun sớm – Cửa chia – Pittông – Van phân phối – Cửa hút – Van cắt nhiên liệu II.CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC Vòi phun có nhiệm vụ phun tơi nhiên liệunấm; vào xilanh để 1- Van hình trình hình thành hòa khí diễn hoàn hảo Quá trình 2- Cụm piston tăng phun áp suất nhiên liệu định Do bơm cường áp suất; cao áp vòi phun phải có cấu tạo đặc biệt có độ 3- Đót kim; xác cao 4- Kim phun; 5- Ti bơm; 6- Van điện từ Cấu tạo vòi phun HEUI II.CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC  1- Đầu ống vào; 2- Đầu ống ra; Bầu lọc nhiên liệu 3- Khoang phân phối;  4- Nút xả khí; 5- Thân bầu lọc; 6Tấm phân phối;  7- Lưới lọc; 8- Cốc lọc; 9- Tấm ngăn khoang lắng;  10- Nút xả nước; 11- Ống thoát khí; 12- Van xả khí;  13- Nắp bầu lọc; 14- Thân bầu lọc; 15- Phần tử lọc bằng giấy;  16- Nút xả cặn; 17- Bộ phận làm kín II.CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC Bầu lọc thô có nhiệm vụ tách nước khỏi nhiên liệu lọc hạt thô (không 0,04 - 0,1 mm) Bầu lọc tinh có nhiệm vụ lọc cặn bẩn có kích thước nhỏ lẫn nhiên liệu để đảm bảo chất lượng làm việc, độ bền bơm cao áp vòi phun II.CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC Vậy bơm chuyển nhiên liệu làm động làm việc được? Thùng nhiên liệu phải đặt cao bơm cao áp II.CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC 2/ Nguyên lí làm việc Hãy xác định đường nhiên liệu, đường không khí đường hồi nhiên liệu sơ đồ khối hệ thống II.CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC Tại có đường hồi dầu? Do cấu tạo nguyên lí làm việc bơm cao áp lượng nhiên liệu bị rò qua khe hở chi tiết nên hệ thống có đường hồi nhiên liệu từ bơm cao áp vòi phun thùng chứa II.CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC 2/ Nguyên lí làm việc Hệ thống nhiên liệu động điêzen II.CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC 2/ Nguyên lí làm việc Khi động làm việc, kì nạp, không khí hút qua bầu lọc khí nạp vào xilanh; kì nén có khí xilanh bị nén Nhiên liệu từ thùng nhiên liệu bơm hút lên, lọc qua bầu lọc thô, bầu lọc tinh vào bơm cao áp Tại bơm cao áp nhiên liệu nén đến áp suất cao Cuối kì nén, bơm cao áp bơm lượng nhiên liệu định với áp suất cao vào vòi phun để phun vào xilanh động Nhiên liệu hòa trộn với khí nén tạo thành hòa khí tự bốc cháy II.CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC Video II.CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC GD SỬ DỤNG NLTK & HIỆU QUẢ * Nguyên lý làm việc hệ thống: Muốn sử dụng - Kì nạp nạp không khítiết vàokiệm buồng cháy - Điều chỉnh bơm cao áp để tạo hiệu áp suất cao, phù hợp với chế lượng tacông phải suất làm động cơ, giảm tiêu độ làm việc, phát huy gì? tốn lượng II.CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC Ta cần làm để giảm tiếng ồn khí thải độc hại? * GD Bảo vệ môi trường Biết biện pháp dùng ống xả để giảm âm khí thải Củng cố Câu 1: Nhiên liệu cung cấp cho động điêzen là: A Xăng B Dầu điêzen C Không khí D Xăng dầu điêzen Câu 2: Nhiên liệu phun vào xilanh thời kì nào? A Đầu kì nạp C Đầu kì nén B Cuối kì nạp D Cuối kì nén Củng cố Câu 3: Nhiên liệu phun vào xilanh phải có áp suất nào? A Cao áp suất khí xilanh B Bằng áp suất khí xilanh C.Thấp áp suất khí xilanh D Phù hợp với áp suất khí xilanh DẶN DÒ Trả lời câu hỏi SGK trang 125 Chuẩn bị 29 ... Bộ điều khi n phun sớm – Cửa chia – Pittông – Van phân phối – Cửa hút – Van cắt nhiên liệu II.CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC Vòi phun có nhiệm vụ phun tơi nhiên liệunấm; vào xilanh để 1- Van hình... phun; 5- Ti bơm; 6- Van điện từ Cấu tạo vòi phun HEUI II.CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC  1- Đầu ống va o; 2- Đầu ống ra; Bầu lọc nhiên liệu 3- Khoang phân phối;  4- Nút xả khi ; 5- Thân bầu... hệ thống nhiên liệu động điêzen? Cung cấp nhiên liệu không khí vào xilanh phù hợp với chế độ làm việc động I NHIỆM VỤ Động điêzen cung cấp dầu điêzen Động xăng cung cấp hòa khí(xăng + không khí)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 28 he thong cung cap nhien lieu va khong khi trong dong co diezen , Bai 28 he thong cung cap nhien lieu va khong khi trong dong co diezen , Bai 28 he thong cung cap nhien lieu va khong khi trong dong co diezen , II.CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay