He thong lam mat 9

27 32 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:27

Tờn hoc sinh: Pham Chi c Dng Th Tng Vy Lp: 11A6 I NHIM V V PHN LOI Nhim v: Gi cho nhit ca cỏc chi tit khụng vt quỏ gii hn cho phộp Phõn loi: Theo cht lm mỏt, h thng c chia loi: H thng lm mỏt bng nc H thng lm mỏt bng khụng khớ ng du chớnh Kột Lm mỏt Cỏc mt ma sỏt Van Van ng hi du Bu loc Bm ng hi du cn Cỏcte du ng du chớnh Kột Lm mỏt Cỏc mt ma sỏt Van Van ng hi du Bu lc Bm ng hi du cn Cỏcte du ng du chớnh Kột Lm mỏt Cỏc mt ma sỏt Van Van ng hi du Bu lc Bm ng hi du cn Cỏcte du II.H THNG LM MT BNG NC Cu to: Van hng nhit Kột nc Nc núng C ng ca kột Np mỏy Thõn mỏy ng phõn phi nc lnh Qut giú Kột LM du ng nc v bm Puli v truyn Bm nc Cu to: Nc lm mỏt c cha cỏc ng ng, bm, kột v ỏo nc Bm nc 10 to s tun hon ca nc h thng Bm nc v qut giú c dn ng t trc khuu thụng qua truyn Kột nc gm hai bỡnh cha phớa trờn v di c ni thụng vi bi mt gin ng nh Nc núng chy qua gin ng ny s c lm mỏt nhanh chúng nh in tớch tip xỳc rt ln ca v ng vi khụng khớ Tc lm mỏt nc cũn c tng thờm qut giú hỳt khụng khớ qua gin ng Nguyờn lý lm vic ng c lm vic, nc ỏo nc núng dn TH1:Nhit nc cũn thp Nhit thp Nhiệt độ trung bỡnh Khi nhit nc ỏo xp x gii hn ó nh, van m c hai ng nc ỏo nc va chy vo kột 5, va chy qua ng nc Két n ớc Bơm nớc Bọc n ớc ờng dẫnđ nớc Chi tiết làm mát Van nhiệt ờng 8đ két làm mát TH3:Nhit nc quỏ gii hn Nhit cao Khi nhit nc ỏo nc vt qua gii hn nh trc, van úng ca thụng vi ng nc 8, m hon ton ca thụng vi ng nc vo kột 5, ton b nc núng ỏo nc i qua kột 5, c lm mỏt ri c bm 10 hỳt a tr li ỏo nc ca ng c Két n ớc Bơm nớc Bọc n ớc ờng dẫnđ nớc Chi tiết làm mát Van nhiệt két làm mát II H thng lm mỏt bng nc: II H thng lm mỏt bng nc: III H THNG LM MT BNG KHễNG KH Cu to Ch yu l cỏc cỏnh tn nhit c ỳc bao ngoi thõn xilanh v np mỏy tng lng khụng khớ i qua cỏc cỏnh tn nhit, trờn cỏc ng c tnh ti hoc ng c nhiu xilanh cú cu to thờm qut giú, tm hng giú v v bc III H thng lm mỏt bng khụng khớ: Cu to: Qut giú Cỏnh tn nhit Tm hng giú V bc Cửỷa thoát gioự Bờn ngoi xilanh cú cỏc cỏnh tn nhit Nguyờn lý lm vic Khi ng c lm vic, nhit t cỏc chi tit bao quanh bung chỏy c truyn ti cỏc cỏch tn nhit ri tn khụng khớ Nh cỏc cỏch tn nhit cú din tớch tip xỳc vi khụng khớ ln nờn tc lm mỏt c tng cao H thng cú s dng qut giú khụng ch tng tc lm mỏt m cũn m bo lm mỏt ng u hn Xilanh ng c cú cỏc cỏnh tn nhit ng c lm mỏt bng khụng khớ cú lp qut giú Bỏnh ng c cú lp cỏc cỏnh qut lm qut giú Tờn hoc sinh: Pham Chi c Dng Th Tng Vy Lp: 11A6 ...I NHIM V V PHN LOI Nhim v: Gi cho nhit ca cỏc chi tit khụng vt quỏ gii hn cho phộp Phõn loi: Theo cht lm mỏt, h thng c chia loi: H thng lm mỏt bng nc H thng lm mỏt bng khụng khớ ng du chớnh
- Xem thêm -

Xem thêm: He thong lam mat 9 , He thong lam mat 9 , He thong lam mat 9 , I. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI, Khi nhiệt độ nước trong áo nước còn thấp hơn giới hạn định trước, van 4 đóng cửa thông với đường nước về két, mở hoàn toàn cửa thông với đường nước 8 để nước trong áo nước chảy thẳng về trước bơm 10 rồi lại đươc bơm vào áo nước. Như vậy, nhiệt độ nước tro, III. HỆ THỐNG LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay