he thong lam mat

25 49 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:26

Tiết 33 BÀI 26: HỆ THỐNG LÀM MÁT - Trong động vùng cần làm mát nhiều nhất? - Nếu khơng làm mát, động xảy tượng gì? - Vì động đốt phải có hệ thống làm mát? Phân loại - Theo chất làm mát, hệ thống chia hai loại: Hệ thống làm mát nước Hệ thống làm mát khơng khí II HỆ THỐNG LÀM MÁT BẰNG NƯỚC Cấu tạo Hệ thống làm mát nước loại tuần hồn cưỡng Két nước Van nhiệt Đường nước Nắp máy Giàn ống két nước Thân máy 12 Ống nước phân phối Quạt gió 10 Bơm nước Ống nước nối tắt bơm Puli đai truyền 11 Két làm mát dầu Két nước Các đường nước Quạt gióVan Bơm nhiệt nước SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG LÀM MÁT LOẠI TUẦN HỒN CƯỠNG BỨC Két làm mát Van nhiệt Bơm nước Két làm mát Quạt gió Áo nước Ống nước nối tắt bơm hệ thống làm mát TH1: Nhiệt độ nước áo nước thấp giới hạn định trước TH2: Nhiệt độ nước áo nước xấp xỉ giới hạn định trước TH3: Nhiệt độ nước áo nước vượt q giới hạn định trước Hệ thống làm mát khơng khí xy lanh, nắp máy động có cánh tản nhiệt Cánh tản nhiệt Hệ thống làm mát khơng khí sử dụng quạt gió Cánh tản nhiệt Tấm hướng gió Quạt gió Vỏ bọc Cửa gió Động làm mát khơng khí có lắp quạt gió BÀI TẬP CỦNG CỐ Lựa chọn đáp án đúng: Câu 1: Khi động hoạt động, van nhiệt mở cửa thơng két làm mát trường hợp sau? A Nhiệt độ nước thấp giới hạn cho phép B Nhiệt độ nước xấp xỉ giới hạn cho phép C Nhiệt độ nước vượt q giới hạn cho phép D Van nhiệt mở thường xun Câu 2: Hệ thống làm mát nước thuộc phương pháp làm mát sau đây? A Đối lưu tự nhiên B Tuần hồn cưỡng C Bốc D Cả ý Câu 3: Một đặc điểm hệ thống làm mát nước loại tuần hồn cưỡng so với hệ thống làm mát khác? C Ấ U T Ạ O P H Ứ C T Ạ P Câu 4: Đây loại hệ thống làm mát nước dùng thực tế có nhiều ưu điểm? T UẦNHỒN C ƯỠN G B Ứ C ... nhất? - Nếu khơng làm mát, động xảy tượng gì? - Vì động đốt phải có hệ thống làm mát? Phân loại - Theo chất làm mát, hệ thống chia hai loại: Hệ thống làm mát nước Hệ thống làm mát khơng khí II HỆ
- Xem thêm -

Xem thêm: he thong lam mat , he thong lam mat , he thong lam mat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay