bai giang powerpoint

24 52 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:26

Bài 26: SVTH: HỒ THỊ LIỄU Vì động đốt phải có hệ thống làm mát? Nếu không làm mát, động xảy tượng gì? I NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI Nhiệm vụ Giữ cho nhiệt độ chi tiết không vượt giới hạn cho phép Em trình bày nhiệm vụ hệ thống làm mát? XE MÁY XE CÔNG NÔNG Phân loại - Theo chất làm mát, hệ thống chia hai loại: Hệ thống làm mát nước Hệ thống làm mát không khí II HỆ THỐNG LÀM MÁT BẰNG NƯỚC Cấu tạo Hệ thống làm mát nước loại tuần hoàn cưỡng Két nước Van nhiệt Nắp máy Giàn ống két nước Thân máy 12 Ống nước phân phối Quạt gió 10 Bơm nước 11 Két làm mát dầu Ống nước nối tắt bơm Đường nước Puli đai truyền Ống nước nối tắt bơm hệ thống làm mát SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG LÀM MÁT LOẠI TUẦN HOÀN CƯỠNG BỨC Két làm mát Van nhiệt Quạt gió đặt trước két làm mát Áo nước làm mát Bơm nước cho động không? Tại sao? Két Làm mát Két làm mát Quạt gió Nguyên lý làm việc **TH1: Nhiệt độ nước áo nước thấp giới hạn định trước Van nhiệt đóng cửa thông với đường nước két, mở hoàn toàn cửa thông với ống nước để nước áo nước chảy thẳng trước bơm bơm vào áo nước **TH2: Nhiệt độ nước áo nước xấp xỉ giới hạn định Van hàng nhiệt mở hai đường để nước áo nước vừa chảy vào két nước, vừa chảy vào ống nước **TH3: Nhiệt độ nước áo nước vượt giới hạn định trước Van mở hoàn toàn, toàn nước nóng đưa sang két làm mát, làm mát, bơm hút đưa lại áo nước để làm mát cho chi tiết động 2 Nguyên lý làm việc Ba trường hợp làm việc hệ thống làm mát II HỆ THỐNG LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍ Cấu tạo Cấu tạo chủ yếu cánh tản nhiệt đúc bao thân xilanh nắp máy Trên động tĩnh động nhiều xilanh có cấu tạo thêm quạt gió, hướng gió vỏ bọc Cánh tản nhiệt Cánh tản nhiệt Hệ thống làm mát không khí sử dụng quạt gió Cánh tản nhiệt Tấm hướng gió Quạt gió Vỏ bọc Cửa thoát gió Nguyên lý làm việc Khi động làm việc, nhiệt từ chi tiết bao quanh buồng cháy truyền tới cánh tản nhiệt tản không khí Nhờ cánh tản nhiệt có diện tích tiếp xúc với không khí lớn nên tốc độ làm mát tăng cao BÀI TẬP CỦNG CỐ Lựa chọn đáp án đúng: Câu 1: Khi động hoạt động, van nhiệt mở cửa thông két làm mát trường hợp sau? A Nhiệt độ nước vượt giới hạn cho phép B Nhiệt độ nước nằm giới hạn cho phép C Nhiệt độ nước giới hạn cho phép D Nhiệt độ nước từ giới hạn cho phép trở lên E Van nhiệt mở thường xuyên BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 2: Hệ thống làm mát nước thuộc phương pháp làm mát sau đây? A B Đối lưu tự nhiên Tuần hoàn cưỡng C Bốc D Cả ý Câu 3: Một đặc điểm hệ thống làm mát nước loại tuần hoàn cưỡng so với hệ thống làm mát khác? C Ấ U T Ạ O P H Ứ C T Ạ P Câu 4: Đây loại hệ thống làm mát nước dùng thực tế có nhiều ưu điểm? T UẦNHOÀN C ƯỠN G B Ứ C
- Xem thêm -

Xem thêm: bai giang powerpoint , bai giang powerpoint , bai giang powerpoint , Nguyên lý làm việc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay