bai 26 hethonglammat

14 27 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:26

Điền tên phận vào sơ đồ khối hệ thống bôi trơn Trình bày nguyên tắc hoạt động hệ thống ? Các bề mặt ma sát cần bôi trơn Kétlàm làm Két mát4dầu dầu mát Bầu3 lọc Bơm2 dầu Củng i cố Ch u Bà bị ẩn cũ Các te dầu Đáp án BÀI 26: HỆ THỐNG LÀM MÁT BÀI 26: HỆ THỐNG LÀM MÁT Mục tiêu hoc: -Trình bày nhiệm vụ nguyên lí làm việc hệ thống làm mát - Phân loại hệ thống làm mát - Mô tả cấu tạo chung hệ thống làm mát nước làm mát không khí II.Hệ thống làm mát nước: 1.Cấu tạo: 1- Thân máy 2- Nắp máy 4- Van nhiệt 5- Két nước 7- Quạt gió 8- Ống nước nối tắt bơm 10- Bơm nước 11- Két làm mát dầu 3- Đường nước nóng khỏi động 6- Giàn ống két nước 9- Puli đai truyền 12- Ống phân phối nước lạnh Một số phận hệ thống làm mát nước ? Để tạo tuần ? Để điềutăng chỉnh tự ? Để hoàn nước từ tốc độ động nhiệt độ nước áo nướclàm đếnmát kétnước làm mát động két nước, cần có nước đưa nước Van nhiệt hoạt động,nào? phận lạnh từ két nước hệ thống LM cần có áo nước cần có bộ phận nào? phận nào? ? Muốn làm ? Khi động mát cho khu Các chi tiết làmvực việc khu cần bao quanh Két làm mát vựcphải chịu làm gì? khu vực nhiệt độ cao Phải đưa buồng cháy nước nhất? vào làm mát ? Nước áo nước sau thu nhiệt từ chi tiết Bơm nước bị nóng lên, thân nước cần phải làm mát Vậy phận làm mát nước? Két làm mát Áo nước làm mát cho động Nguyên lí làm việc: TH 1: Nhiệt độ nước làm mát < giới hạn qui định Két làm mát Van nhiệt Bơm nước Két làm mát Áo nước làm mát cho động TH2: Nhiệt độ nước xấp xỉ giới hạn qui định Két làm mát Van nhiệt Bơm nước Két làm mát Áo nước làm mát cho động TH3: Nhiệt độ nước vượt giới hạn quy định Két làm mát Van nhiệt Bơm nước Két làm mát Áo nước làm mát cho động III Hệ th ống làm mát không khí: Cấu tạo: Quạt gió ? Quạt gió hướng gió có tác dụng gì? Cách tản nhiệtTấm hướng gió Vỏ bọc Cửa thoát gió Hệ thống làm mát không khí sử dụng quạt gió ? Trên xe ? Vì máy có nên xe máy tháo yếm xe không cần có máy sử quạt gió? dụng không? Tại sao? Hệ thống làm mát không khí Không nên tháo yếm xe máy, có tác dụng hướng gió, chạy luồng gió tập trung qua động nên động làm mát tốt ? Hệ thống làm mát nước làm mát không khí giống khác điểm nào? Trả lời: * Giống nhau: + Đều có nhiệm vụ làm mát cho động + Đều truyền nhiệt từ động * Khác nhau: Chất làm mát Động làm mát không khí có lắp quạt gió ...BÀI 26: HỆ THỐNG LÀM MÁT BÀI 26: HỆ THỐNG LÀM MÁT Mục tiêu hoc: -Trình bày nhiệm vụ nguyên lí làm việc hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 26 hethonglammat , bai 26 hethonglammat , bai 26 hethonglammat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay