Bai 26 he thong lam mat 13

46 67 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:25

KIỂM TRA BÀI CŨ TRẢ LỜI: Hệ thống bơi trơn phân chia theo phương pháp bơi trơn, có loại sau: - Bơi trơn vung té Hệ thống bơi trơn - Bơi trơn cưỡng phânbức loại nào, - Bơi trơn pha trơn vào nhiên liệu códầu mấybơi loại? ? Đường DBTCBPK Đồng hồ AS Van khống chế lượng dầu qua két Đường dầu BTTK Đường dầu BTTC Đường dầu Két làm mát dầu Van an tồn bơm dầu Bơm dầu NĐ THẤP Bầu lọc dầu Lưới lọc dầu Cacte dầu Đường dầu Két Làm mát Các mặt ma sát Van Van Đường hồi dầu Bầu lọc Bơm Đường hồi dầu cặn Cácte dầu Đường dầu Két Làm mát Các mặt ma sát Van Van Đường hồi dầu Bầu lọc Bơm Đường hồi dầu cặn Cácte dầu Đường dầu Két Làm mát Các mặt ma sát Van Van Đường hồi dầu Bầu lọc Bơm Đường hồi dầu cặn Cácte dầu Bài 26 HỆ THỐNG LÀM MÁT I - NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI Nhiệm vụ: - Khi động làm việc, chi tiết máy, chi tiết có tiếp xúc với khí cháy chịu ảnh hưởng nguồn nhiệt ma sát pít-tơng chuyển động thành xi lanh nguồn nhiệt khí cháy sinh dẫn đến tác hại như: + Giảm sức bền chi tiết + Bó kẹt pít-tơng xilanh + Dễ gây kích nổ động xăng => Hệ thống làm mát có nhiệm vụ trì chế độ nhiệt, giữ cho nhiệt độ chi tiết khơng vượt q giới hạn cho phép Động làm mát mức cần thiết gây nên hậu xấu.Hơi nhiên liệu bò ngưng tụ bám lên bề mặt chi tiết,độ nhớt dầu bôi trơn tăng làm khả lưu động giảm Ngoài công suất tiêu hao cho làm mát tăng,do tổn thất giới động tăng I - NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI Phân loại: - Theo chất làm mát, hệ thống chia hai loại: Hệ thống làm mát nước Hệ thống làm mát khơng khí II Hệ thống làm mát nước: Cấu tạo: Động làm mát khơng khí có lắp quạt gió Bánh đà động có lắp cánh quạt làm quạt gió I – NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI 1.Nhiệm vụ 2.Phân loại II – HỆ THỐNG LÀM MÁT BẰNG NƯỚC 1.Cấu tạo 2.Ngun lý làm việc III – HỆ THỐNG LÀM MÁT BẰNG KHƠNG KHÍ 1.Cấu tạo 2.Ngun lý làm việc CỦNG CỐ Vận dụng suy luận lơ gíc để học Hệ thống làm mát Trong động hệ thống làm mát có phận nhỉ? két nước bơm nước áo nước van nhiệt quạt gió Các phận quan hệ với nào? két nước bơm nước áo nước van nhiệt quạt gió ÁO NƯỚC nước khơng tự chảy, chưa ổn? Áo nước lắp cho bơm? Bơm Áo nước ồ! tốt Bơm Áo nước Mệt q! khởi động khơng được, sao? Bơm Áo nước Đúng rồi, máy lạnh q? van Bơm Áo nước lắp cho van ổn định to C van Bơm Áo nước lắp cho quạt? van Bơm Áo nước Sướng q!Tốt rồi! OE OE NÓNG MÔNG WÉ ĐỪNG BỎ HÀNH VÀO NỮA EM HUBAA CHỪA AI RÙI BẢO KHÔN G THUỘ C BÀI CƠ ! KHÔNG THUỘC BÀI LÀ CHIÊN HEHE NHƯỜ NG CHO EM PHAU CÂU NHA Hubaa (^oo^) Chúng Ta Quyết ... VỤ VÀ PHÂN LOẠI Phân loại: - Theo chất làm mát, hệ thống chia hai loại: Hệ thống làm mát nước Hệ thống làm mát khơng khí II Hệ thống làm mát nước: Cấu tạo: Hình 26. 1 Thân máy - Nắp máy - Đường... dầu Két Làm mát Các mặt ma sát Van Van Đường hồi dầu Bầu lọc Bơm Đường hồi dầu cặn Cácte dầu Bài 26 HỆ THỐNG LÀM MÁT I - NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI Nhiệm vụ: - Khi động làm việc, chi tiết máy, chi tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 26 he thong lam mat 13 , Bai 26 he thong lam mat 13 , Bai 26 he thong lam mat 13 , III. HỆ THỐNG LÀM MÁT BẰNG KHƠNG KHÍ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay