Bai 26 he thong lam mat 5

32 59 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:25

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Trình bày nhiệm vụ hệ thống bôi trơn? TL: Đưa dầu bôi trơn đến bề mặt ma sát chi tiết để đảm bảo điều kiện làm việc bình thường động tăng tuổi thọ chi tiết Câu 2: Hệ thống bôi trơn phân loại theo phương pháp bôi trơn gồm loại? TL: + Bôi trơn vung té + Bôi trơn pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu + Bôi trơn cưỡng Khi động hoạt động, nhiệt độ động cao làm giảm công suất động tuổi thọ chi tiết Vậy làm để đảm bảo cho động đốt làm việc bình thường ? Bài 26: BÀI 26 HỆ THỐNG LÀM MÁT I NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI Nhiệm vụ: Khi động làmlên việc, Khi ĐC nóng có có nhiệm vụ giữ cho động lại nóng tượng gìlên xảy? Hệ thống làm mát nhiệt độ chi tiết không vượt giới ? hạn cho phép - Khi ĐC làm việc, nhiên liệu cháy nhiệm trong xilanh vớiVậy nhiệt độ cao, Hãy kể tên chilên tiếtcủa hệ vụ làm chi tiết nóng + Giảm bền chi tiết + Nắpsức máy cần phải làm thống mátđộng - Do+ chi tiết chuyển tương Hiện tượng píttông bólàm kẹt trongđối xilanh động ? + Thân xilanh gì? xăng với + Dễ gây kích nổ mát tronglàđộng + Giảm công suất ĐC XE CÔNG NÔNG XE MÁY BÀI 26 HỆ THỐNG LÀM MÁT I NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI: Phân loại : HỆ THỐNG LÀM MÁT HTLM BẰNG KHÔNG KHÍ HTLM BẰNG NƯỚC BỐC HƠI ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN TUẦN HOÀN CƯỠNG BỨC Hệ thống làm mát nước Hệ thống làm mát không khí BÀI 26 HỆ THỐNG LÀM MÁT II HỆ THỐNG LÀM MÁT BẰNG NƯỚC Cấu tạo BÀI 26 HỆ THỐNG LÀM MÁT II HỆ THỐNG LÀM MÁT BẰNG NƯỚC Cấu tạo : - Thân máy - Nắp máy - Đường nước nóng - Van nhiệt - Két nước - Dàn ống 7- Quạt gió 8- Ống nước nối tắt 9- Puli đai truyền 10- Bơm 11- Két làm mát dầu 12- Ống phân phối nước lạnh Hình 26.1 Hệ thống làm mát nước loại tuần hoàn cưỡng BÀI 26 HỆ THỐNG LÀM MÁT Nguyên lí làm việc TH3: Nhiệt độ nước áo nước vượt giới hạn định trước BÀI 26 HỆ THỐNG LÀM MÁT Nguyên lí làm việc Ba trường hợp làm việc hệ thống làm mát BÀI 26 HỆ THỐNG LÀM MÁT Nguyên lí làm việc TH1: Nhiệt độ nước áo nước thấp giới hạn định trước Van nhiệt đóng cửa thông với đường nước két, mở hoàn toàn cửa thông với ống nước để nước áo nước chảy thẳng trước bơm bơm vào áo nước TH2: Nhiệt độ nước áo nước xấp xỉ giới hạn định Van hàng nhiệt mở hai đường để nước áo nước vừa chảy vào két nước, vừa chảy vào ống nước TH3: Nhiệt độ nước áo nước vượt giới hạn định trước Van mở hoàn toàn, toàn nước nóng đưa sang két làm mát, làm mát, bơm hút đưa lại áo nước để làm mát cho chi tiết động BÀI 26 HỆ THỐNG LÀM MÁT III HỆ THỐNG LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍ Cấu tạo Cấu tạo chủ yếu cánh tản nhiệt đúc bao thân xilanh nắp máy Trên động tĩnh động nhiều xilanh có cấu tạo thêm quạt gió, hướng gió vỏ bọc Cánh tản nhiệt BÀI 26 HỆ THỐNG LÀM MÁT Cánh tản nhiệt BÀI 26 HỆ THỐNG LÀM MÁT Hệ thống làm mát không khí sử dụng quạt gió Cánh tản nhiệt Tấm hướng gió Quạt gió Vỏ bọc Cửa thoát gió BÀI 26 HỆ THỐNG LÀM MÁT III HỆ THỐNG LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍ Nguyên lí làm việc ĐC làm việc, nhiệt chi tiết tăng cao tiếp xúc với xi lanh ĐC  truyền cánh tán nhiệttản không khí ? Trên xe máy có nên tháo yếm xe máy sử dụng không? Tại sao? Hệ thống làm mát không khí Không nên tháo yếm xe máy, có tác dụng hướng gió, chạy luồng gió tập trung qua động nên động làm mát tốt SO SÁNH Ưu điểm Nhược điểm HTLM nước +Hiệu làm mát cao + Chi tiết làm mát đồng hơn, giới hạn tỷ số nén kích nổ cao hơn, chi tiết mài mòn + Tổn thất công suất cho hệ thống làm mát + Chiều dài động ngắn hơn, bố trí gân tản nhiệt xy lanh → động cứng vững HTLM KK Quạt gió động làm mát gió có công suất nhỏ nên làm việc ồn Động làm mát gió dễ sử dụng tiện lợi điều kiện thiếu nước sa mạc hay rừng sâu, thích hợp cho việc làm lâm nghiệp hay quân Cấu tạo phức tạp gồm có két Hiệu suất làm việc nước, bơm, đường ống v.v… thấp BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 1: Khi động hoạt động, van nhiệt mở cửa thông két làm mát trường hợp sau? A Nhiệt độ nước vượt giới hạn cho phép B Nhiệt độ nước nằm giới hạn cho phép C Nhiệt độ nước giới hạn cho phép D Nhiệt độ nước từ giới hạn cho phép trở lên E Van nhiệt mở thường xuyên BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 2: Hệ thống làm mát nước thuộc phương pháp làm mát sau đây? A B Đối lưu tự nhiên Tuần hoàn cưỡng C Bốc D Cả ý BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 3: Một đặc điểm hệ thống làm mát nước loại tuần hoàn cưỡng so với hệ thống làm mát khác? C Ấ U T Ạ O P H Ứ C T Ạ P BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 4: Đây loại hệ thống làm mát nước dùng thực tế có nhiều ưu điểm? T UẦNHOÀN C ƯỠN G B Ứ C DẶN DÒ Các em nhà học Và trả lời câu hỏi SGK, đọc trước 27 Chúc Thầy em sức khỏe!! ... lạnh Hình 26. 1 Hệ thống làm mát nước loại tuần hoàn cưỡng BÀI 26 HỆ THỐNG LÀM MÁT + Két nước (5) : BÀI 26 HỆ THỐNG LÀM MÁT + Quạt gió(7): BÀI 26 HỆ THỐNG LÀM MÁT + Bơm nước(10): BÀI 26 HỆ THỐNG... BÀI 26 HỆ THỐNG LÀM MÁT Nguyên lí làm việc TH2: Nhiệt độ nước áo nước xấp xỉ giới hạn định BÀI 26 HỆ THỐNG LÀM MÁT Nguyên lí làm việc TH3: Nhiệt độ nước áo nước vượt giới hạn định trước BÀI 26. .. tản nhiệt BÀI 26 HỆ THỐNG LÀM MÁT Cánh tản nhiệt BÀI 26 HỆ THỐNG LÀM MÁT Hệ thống làm mát không khí sử dụng quạt gió Cánh tản nhiệt Tấm hướng gió Quạt gió Vỏ bọc Cửa thoát gió BÀI 26 HỆ THỐNG LÀM
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 26 he thong lam mat 5 , Bai 26 he thong lam mat 5 , Bai 26 he thong lam mat 5 , Nguyên lí làm việc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay