Bai 26 he thong lam mat 2

22 41 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:25

Chào mừng bạn đến với phần thuyết trình tổ Bài 26: Hệ Thống Làm Mát I Nhiệm vụ phân loại nhiệm vụ  hệ thống làm mát có nhiệm vụ giữ cho nhiệt độ chi tiết không vượt giới hạn cho phép phân loại theo chất làm mát, hệ thống chia loại:   hệ thống làm mát bẳng nước hệ thống làm mát không khí II hệ thống làm mát nước cấu tạo (bốc hơi, đối lưu tự nhiên tuần hoàn cưỡng bức) 1- Thân máy 2- Nắp máy 4- Van nhiệt 5- Két nước 7- Quạt gió 8- Ống nước nối tắt bơm 10- Bơm nước 11- Két làm mát dầu 3- Đường nước nóng khỏi động 6- Giàn ống két nước 9- Puli đai truyền 12- Ống phân phối nước lạnh 2.nguyên lý làm việc Nguyên lý làm việc chia làm trường hợp  Th1: NhiÖt ®é níc cßn thÊp  Th2: Nhiệt độ nước xấp xỉ giới hạn định  Th3: NhiÖt ®é níc qu¸ giíi h¹n TH1: NhiÖt ®é níc cßn thÊp nhiệt độ nước áo nước giới hạn định trước két nước mở cửa ống nước nối tắt bơm áo nước bơ ước n m van nhiệt đóng TH2: nhiệt độ nước xấp xỉ giới hạn định xấp xỉ nhiệt độ nước áo nước giới hạn định trước mở cửa ống nước nối tắt bơm van nhiệt mở đường két nước áo nước TH3: NhiÖt ®é níc qu¸ giíi h¹n nhiệt độ nước áo nước giới hạn định trước van nhiệt đóng nước nóng mở cửa ống nước nối tắt bơm bơm nước bơm nước két nước áo nước III hệ thống làm mát không khí cấu tạo 1- Quạt gió 3- Tấm hướng gió 5- Cửa thoát gió 2- Cánh tản nhiệt 4- Vỏ bọc( Bọc gió) nguyên lý làm việc   động làm việc , nhiệt từ chi tiết bao quanh buồng cháy truyền tới cánh tản nhiệt tản không khí Nhở cánh tản nhiệt có diện tích tiếp xúc không khí lớn nên tốc độ làm mát nâng cao hệ thống có sử dụng quạt gió không tăng tốc độ làm mát mà đảm bảo làm mát đồng Động làm mát không khí có lắp quạt gió  Két nước Nắp két nước Bơm nước Bình chứa Quạt làm mát Van nhiệt xy lanh, nắp máy động có cánh tản nhiệt Hệ thống làm mát không khí Một số phận hệ thống làm mát nước Cảm ơn bạn ý lắng nghe phần trình bày tổ THE END ... Giàn ống két nước 9- Puli đai truyền 12- Ống phân phối nước lạnh 2. nguyên lý làm việc Nguyên lý làm việc chia làm trường hợp  Th1: NhiÖt ®é níc cßn thÊp  Th2: Nhiệt độ nước xấp xỉ giới hạn định... theo chất làm mát, hệ thống chia loại:   hệ thống làm mát bẳng nước hệ thống làm mát không khí II hệ thống làm mát nước cấu tạo (bốc hơi, đối lưu tự nhiên tuần hoàn cưỡng bức) 1- Thân máy 2- ... nhiệt Hệ thống làm mát không khí Một số phận hệ thống làm mát nước Cảm ơn bạn ý lắng nghe phần trình bày tổ THE END
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 26 he thong lam mat 2 , Bai 26 he thong lam mat 2 , Bai 26 he thong lam mat 2 , II hệ thống làm mát bằng nước 1. cấu tạo (bốc hơi, đối lưu tự nhiên và tuần hoàn cưỡng bức), nguyên lý làm việc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay