He thong boi tron 6

13 34 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:22

Giáo viên: NGUYỄN TRỌNG QUYẾN Đơn vị: Trường THPT Gia Bình số I Quan sát hình vẽ: - Trục cam cam - Con đội - Lò xo hồi vị xupap - Xupap - Nắp máy - Trục khuỷu - Đũa đẩy - Trục cò mổ - Cò mổ 10 - Cặp br phân phối Em kể tên chi tiết cấu phân phối khí xupap treo? Bài 25 HỆ THỐNG BÔI TRƠN I/ Nhiệm vụ phân loại: 1/ Nhiệm vụ: Em cho biết hệ thống bôi trơn có nhiệm vụ gì? Tại phải bôi trơn cho bề mặt ma sát ? 2/ Phân loại: Hệ thống bôi trơn theo phương pháp bôi trơn có loại ? II/ Hệ thống bôi trơn cưỡng bức: 1/ Cấu tạo a/ Sơ đồ Hệ thống bôi trơn cưỡng 1-Các te 2- Lưới lọc dầu 3- Bơm dầu 4- Van tải 5- Bầu lọc li tâm 6- Van khống chế dầu qua két làm mát 7- Két làm mát 8- Đồng hồ 9- Đường dầu 10- Đường dầu bôi trơn Trục khuỷu 11- Đường dầu bôi trơn trục cam 12- Đường dầu bôi trơn phận khác b/ Sơ đồ khối hệ thống bôi trơn cưỡng Các bề mặt ma sát cần bôi trơn Két làm mát dầu Bầu lọc dầu Bơm dầu Các te dầu 2/ Nguyên lý làm việc Quan sát chuyển động hệ thống + Trường hợp làm việc bình thường Đường dầu Két Làm mát Các mặt ma sát Van Van Đường hồi dầu Bầu lọc Bơm Đường hồi dầu cặn Cácte dầu 2/ Nguyên lý làm việc + Trường hợp làm việc bình thường + Trường hợp nhiệt độ dầu vượt giới hạn cho phép Đường dầu Két Làm mát Các mặt ma sát Van Van Đường hồi dầu Bầu lọc Bơm Đường hồidầu Cácte dầu 2/ Nguyên lý làm việc + Trường hợp làm việc bình thường + Trường hợp nhiệt độ dầu vượt giới hạn cho phép + Trường hợp áp suất dầu đường lớn vượt giới hạn cho phép Đường dầu Két Làm mát Các mặt ma sát Van Van Đường hồi dầu Bầu lọc Bơm Đường hồi dầu Cácte dầu Kiến thức cần nhớ: - Nhiệm vụ hệ thống bôi trơn gì? Kể tên loại hệ thống bôi? Dầu nóng lên động làm việc nguyên nhân nào? - Trình bày đường dầu bôi trơn cưỡng làm việc bình thường Hướng dẫn nhà: - Học thuộc hệ thống bôi trơn - Đọc trước hệ thống làm mát theo câu hỏi cuối ... bôi trơn theo phương pháp bôi trơn có loại ? II/ Hệ thống bôi trơn cưỡng bức: 1/ Cấu tạo a/ Sơ đồ Hệ thống bôi trơn cưỡng 1-Các te 2- Lưới lọc dầu 3- Bơm dầu 4- Van tải 5- Bầu lọc li tâm 6- Van... làm việc bình thường Hướng dẫn nhà: - Học thuộc hệ thống bôi trơn - Đọc trước hệ thống làm mát theo câu hỏi cuối
- Xem thêm -

Xem thêm: He thong boi tron 6 , He thong boi tron 6 , He thong boi tron 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay