he thong boi tron

18 34 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:22

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM CÂU HỎI KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Trình bày nhiệm vụ vủa cấu phân phối khí? Câu 2: Ở động bốn kỳ đường kính bánh lắp trục cam lớn gấp lần đường kính bánh lắp trục khuỷu? Trả lời: Câu 1: Cơ cấu phân phối khí có nhiệm vụ đóng, mở cửa nạp, thải lúc để động thực nạp khí vào xilanh thải khí cháy xilanh Câu 2: Tại chu trình làm việc trục khuỷu quay vòng trục cam quay vòng(tác động làm cho xupap mở lần) BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN HỆ THỐNG BÔI TRƠN I.Nhiệm vụ phân loại Nhiệm vụ Phân loại II Hệ thống bôi trơn cưỡng Cấu tạo Nguyên lí làm việc III Cũng cố I Nhiệm vụ phân loại Nhiệm vụ Vậy để làm madầu sát bôi tađến phải nào?ma Dầu tác dụng gìđiều đến chi tiết Tabớt phải đưatượng dầu bôi trơn nơilàm xảynhư tượng matrơn sát.có Dầu bôiđể trơn có bảo táckiện dụng: Hệ thống bôigiảm trơn có nhiệm vụ đưa trơn đến bề mặt sátbôi chi tiết, đảm làm việc Hiện tượng ma sát ảnh hưởng tới chi tiết bôi trơn? Làmát bề tiếp xúc chi có chuyển đốibềvới Ví dụ: bề bình thường củaLàm động cơmặt tăng tuổi Bề mặt thọ ma sát chitiết làtiết gì? Em động kể têntương số mặt động cọ sát với nhau? Làm cho chi tiết bị nóng lên vớisátxilanh,của chốt khuỷu với bạc lót… Tẩy rửa mặt tiếp xúc pit-tôngma mà em biết? Bao kín Chống gỉ Bôi trơn 2 Phân loại Hệ thống bôi trơn phân loại theo phương pháp bôi trơn Hệ thống bôi trơn Dựa vào đâu để phân loại hệ thống bôi trơn? Hệ thống bôi trơn gồm loại nào? Bôi trơn vung té Bôi trơn pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu Bôi trơn cưỡng  Phương pháp bôi trơn vung té  Phương pháp pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu pha 2-4% dầu bôi trơn vào nhiên liệu Thùng nhiên liệu động xăng kì Nhiên liệu  Phương pháp bôi trơn cưỡng Bơm dầu Dầu bôi trơn Van an toan II Hệ thống bôi trơn cưỡng Cấu tạo Cacte dầu Lưới lọc dầu Bơm dầu Van an toàn bơm dầu Bầu lọc dầu Van khống chế lượng dầu qua két Két làm mát dầu Đồng hồ báo áp suất dầu Đường dầu 10 Đường dầu bôi trơn trục khuỷu 11 Đường dầu bôi trơn trục cam 12 Đường dầu bôi trơn phận khác Đường dầu Các bề mặt ma sát Két làm Van mát Đường hồi dầu dầu Van Bầu lọc Bơm dầu Cácte dầu Sơ đồ khối hệ thống bôi trơn cưỡng Nguyên nhân khiến dầu bôi trơn có cặn bẩn sau bôi trơn? Biện pháp khắc phục? Sau bôi trơn xong dầu đâu? thống, bôi trơn đượcloại chứa đâu?dầu Làm Vì chi tiết hoạt động có maTrong sát vớihệnhau sinhdầu mạt kim nênở bôithế trơn đến chi Trong hệ thống dầu bôi trơn chúa cacte dầu Bơm dầu có nhiệm vụ đưa dầu bôi trơn đến bề mặt đưa dầu bôi trơn đến bề mặt ma sát? tiết để làm mát kéo theo cặn bẫn sau khiđể bôi trơn ma sát Sau bôi trơn xong dầu bôi trơn đưa cacte dầu 2 Nguyên lý làm việc TH1: Động làm việc bình thường TH2: Khi dầu bôi trơn nóng mức quy định TH3: Áp suất dầu vượt giá trị cho phép VIDEO Các mặt ma sát Đường dầu Két Van Làm Van mát Đường hồi dầu Bầu lọc Bơm Đường hồi dầu cặn TH1: Động làm việc bình thường Cácte dầu Các mặt ma sát Đường dầu Két Van Làm Van mát Đường hồi dầu Bầu lọc Bơm Cácte dầu Đường hồi dầu cặn TH2: Khi dầu bôi trơn nóng mức quy định Các mặt ma sát Đường dầu Két Van Van Làm mát Đường hồi dầu Bầu lọc Bơm Đường hồi dầu cặn TH3: Áp suất dầu vượt giá trị cho phép Cácte dầu III Cũng cố VIDEO VIDEO CHÚC THẦY CÔ VÀ CÁC EM MẠNH KHOẺ HẠNH PHÚC THEEND ... thống, bôi trơn đượcloại chứa đâu?dầu Làm Vì chi tiết hoạt động có maTrong sát vớihệnhau sinhdầu mạt kim nênở bôithế trơn đến chi Trong hệ thống dầu bôi trơn chúa cacte dầu Bơm dầu có nhiệm vụ đưa... xúc pit-tôngma mà em biết? Bao kín Chống gỉ Bôi trơn 2 Phân loại Hệ thống bôi trơn phân loại theo phương pháp bôi trơn Hệ thống bôi trơn Dựa vào đâu để phân loại hệ thống bôi trơn? Hệ thống... có nhiệm vụ đưa dầu bôi trơn đến bề mặt đưa dầu bôi trơn đến bề mặt ma sát? tiết để làm mát kéo theo cặn bẫn sau khiđể bôi trơn ma sát Sau bôi trơn xong dầu bôi trơn đưa cacte dầu 2 Nguyên lý
- Xem thêm -

Xem thêm: he thong boi tron , he thong boi tron , he thong boi tron

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay