He thong boi tron

17 39 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:22

Giáo viên: Lc Vit Cng Mc tiờu: Bit c nhim v, cu to chung Trỡnh by c nguyờn lý lm vic ca h thng bụi trn cng bc I Nhim v v phõn loi: Nhim v: H thng bụi cú trn cú nhim a gỡ du bụi -Du bụi trn nhng tỏc v dng n trn Lmc mỏt bụi trn? chi tit n b mtma sátmát ca chi tit Làm Ty m bo làmra vic bình thng Ty Bao kớn.iu kin ca ng c tng tui th ca chi Bao kín Chng g tit Chng g I Nhim v v phân loi: Phân loại: H Bụi trn bng vung tộ Thn g Bụi trn cng bc Bụi Trn Bụi trn bng pha du vo nhiờn liu Yờu cu i vi h thng bụi trn: + Mi ng c phi cú h thng bụi trn c lp + m bo yờu cu lm vic liờn tc, h thng phi cú bm d tr + ng c phi c bụi trn liờn tc mi trng hp + Lng du nhn d tr phi tng ng vi lng nhiờn liu ng lc II Hệ thống bôi trơn cỡng 1.bức: Cấu tạo: S lc vi b phn chính: Bơm Bình dầu: lọc dầu: tạo dùng lọcsự Van toàn:giúp cho Kétan làm mát: tuần cặn hoàn bẩn dầu dầu sau bơm để phía làm mát dầu dầu hệ không vợt thống, giábơm trị đợc phép lắp khối cho te Bỡnh lchay li tõm Van an toàn van tải II Hệ thống bôi trơn cỡng bức: Nguyên lý làm việc: - Trờng hợp làm việc bình thờng: động làm bôi trơn đợc - Khi Trờng hợp dầu bơiviệc, trơndầu nóng quy bơm hút từ te đợc lọc bầu lọc, định: đờng dầu cao đến bôiquy trơn bề Nếu nhiệt độ dầu định: van theo Trờngma hợpsát dầu bị tắc đ ờng ống: - mặt động sau trở khống chế dầu đóng, dầu qua két để vợtvề Nếu áp suất dầu đờng ống te làmtrị mát trớcphép, bôian trơn giá cho van toàn mở để phần dầu chảy ngợc phía trớc bơm ng du chớnh Kột Lm mỏt Cỏc mt ma sỏt Van Van ng hi du Bu lc Bm ng hi du cn Cỏcte du 10 ng du chớnh Kột Lm mỏt Cỏc mt ma sỏt Van Van ng hi du Bu lc Bm ng hi du cn Cỏcte du 11 ng du chớnh Kột Lm mỏt Cỏc mt ma sỏt Van Van ng hi du Bu lc Bm ng hi du cn Cỏcte du 12 chi tiết chuyển động đối chi Tại Khi phải bôi trơn bề mặt matơng sát bề mặt ma sát chi tiết có tiết? tợng bị bào mòn, sinh nhiệt, bôi trơn, dầu bôi trơn làm mát, tẩy rửa, bao kín, chống gỉ Trình bày nguyên lý làm việc hệ thống bôi trơn trờng hợp làm việc bình thờng Trong ba phận: bơm, bầu lọc két làm mát phận quan trọng nhất? Tại sao? Bơm dầu phận quan trọng Vì dầu tự chảy vào tất bề mặt ma sát đợc http://baigiang.violet.vn/present/show/entry_id/70924 44 ... bơm hút từ te đợc lọc bầu lọc, định: đờng dầu cao đến bôiquy trơn bề Nếu nhiệt độ dầu định: van theo Trờngma hợpsát dầu bị tắc đ ờng ống: - mặt động sau trở khống chế dầu đóng, dầu qua két để vợtvề... bao kín, chống gỉ Trình bày nguyên lý làm việc hệ thống bôi trơn trờng hợp làm việc bình thờng Trong ba phận: bơm, bầu lọc két làm mát phận quan trọng nhất? Tại sao? Bơm dầu phận quan trọng Vì
- Xem thêm -

Xem thêm: He thong boi tron , He thong boi tron , He thong boi tron , I. Nhiệm vụ và phân loại:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay