giao an dien tu 11

11 31 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:22

Chương VI : Động đốt Nhiệm vụ phân loại hệ thống Hệ thống bôi trơn cưỡng bứ Thông tin bổ sung 1/ Đưa dầu bơi trơn đến bền ma sát chi Nhiệm vụ: tiết để đảm bảo điều kiện làm việc bình thường động tăng tuổi thọ chi tiết 2/ Phân loại: - Bơi trơn vung té - Bơi trơn cưỡng - Bơi trơn pha dầu vào ngun liệu 1/ Cấu tạo: Gồm cacte chứa dầu, bơm dầu, bầu lọc dầu đường dẫn dầu Ngồi có hệ thống: van an tồn, van khống chế, két làm mát dầu, đồng hồ báo áp suất dầu… 2/ Ngun lí làm việc : 2/ Ngun lí làm việc : có hai trường hợp : - Trường hợp làm việc bình thường: Khi động làm việc, bơm hút dầu từ cacte 1, đưa qua bình lọc đến đường dầu Từ đường 8, dầu theo đường 10 bơi trục khuỷu, trục cam chi tiết khác chảy cacte Một phần dầu lại đường lọc bầu lọc tinh 11 trở cacte Một lượng dầu định qua van 13 trở cacte - Các trường hợp khác : + Nếu áp suất đường vượt q giá trị định trước, van mở để phần dầu chảy ngược trước bơm + Nếu bầu lọc tắc, van mở để dầu chảy thẳng lên đường dầu + Nếu nhiệt độ dầu cao q giới hạn định trước, van 13 đóng lại, dầu qua kết làm mát chảy cacte Bôi trơn vung té Bôi trơn pha dầu vào nhiên liệu Trường THPT Mạc Đónh Chi Cám ơn thầy bạn quan tâm theo dõi Những người thực hiện: Nguyễn Ngọc Thạch Quan Ứng Biêu Võ Hồ Khánh Duy Lê Trọng Hiếu ... tinh 11 trở cacte Một lượng dầu định qua van 13 trở cacte - Các trường hợp khác : + Nếu áp suất đường vượt q giá trị định trước, van mở để phần dầu chảy ngược trước bơm + Nếu bầu lọc tắc, van mở... liệu 1/ Cấu tạo: Gồm cacte chứa dầu, bơm dầu, bầu lọc dầu đường dẫn dầu Ngồi có hệ thống: van an tồn, van khống chế, két làm mát dầu, đồng hồ báo áp suất dầu… 2/ Ngun lí làm việc : 2/ Ngun lí làm... tăng tu i thọ chi tiết 2/ Phân loại: - Bơi trơn vung té - Bơi trơn cưỡng - Bơi trơn pha dầu vào ngun liệu 1/ Cấu tạo: Gồm cacte chứa dầu, bơm dầu, bầu lọc dầu đường dẫn dầu Ngồi có hệ thống: van
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an dien tu 11 , giao an dien tu 11 , giao an dien tu 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay