giao an 4

20 30 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:22

NHĨM II (Gồm Các thành viên) Lê Thanh Sang Phạm Vương Chí Thành Thái Thị Thanh Trang Lý Thị Tú Oanh Bùi NGọc Diễm Nguyễn Thị Mắn Đinh Thị Lạ I I NHIỆM NHIỆM VỤ VỤ VÀ VÀ PHÂN PHÂN LOẠI LOẠI NHIỆM VỤ: PHÂN LOẠI: NHIỆM VU:Ï  Đưa dầu bôi trơn đến bề mặt ma sát chi tiết để đảm - Làm giảm ma sát chi tiết bảo điều kiện làm việc bình thường máy vận hành cho động tăng tuổi thọ chi Làm mát chi tiết máy vận tiết với thực tế cho biết dầu bôi trơn có tá hành Vì ĐCĐT phải có hệ chi thống trơn? - Làm tiếtbôi máy - Làm kín kẻ hở dầu qua.( làm kín khe hở piston xilanh) - Bảo đảm máy móc đỡ bò han gỉ (dầu nhờn đọng mặt chi tiết máy không cho oxy, nước chất ăn mòn khác PHÂN LOẠI: BÔI TRƠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƯỢNG BỨC Hầu hết động đốt ngày dùng phương pháp Dầu nhờn hệ thống bôi trơn bơm dầu đẩy đến bề mặt ma sát áp suất đònh Do hoàn toàn đảm bảo yêu cầu bôi trơn, làm mát tẩy rửa mặt ma sát ổ trục II HỆ THỐNG BÔI TRƠN Cấu CƯỢNG BỨC: tạo: Cacte dầu Lưới lọc dầu Bơm dầu Van an tồn bơm dầu Bầu lọc dầu Van khống chế lượng dầu qua két Két làm mát dầu Đồng hồ báo áp suất dầu Đường dầu 10 Đường dầu bơi trơn trục khuỷu 11 Đường dầu bơi trơn trục cam 12 Đường dầu bơi trơn phận khác Ngun lý làm việc hệ thống bơi trơn cưỡng Đường DBTCBPK Đồng hồ AS Van khống chế lượng dầu qua két Đường dầu BTTK Đường dầu BTTC Đường dầu Két làm mát dầu Van an tồn bơm dầu Bơm dầu NĐ THẤP Bầu lọc dầu Lưới lọc dầu Cacte dầu TH1: Hệ thống làm việc bình thường Đường dầu Két Làm mát Các mặt ma sát Van Van Đường hồi dầu Bầu lọc Bơm Đường hồi dầu cặn Cácte dầu P thấp Cacte Lưới lọc Van Bơm dầu Bầu lọc Két làm mát Van T thấp Đường dầu 10 BỊ mỈt ma s¸t Đường dầu 11 Đường dầu 12 Đường dầu TH2: Khi dầu bơi trơn nóng q mức quy định Đường dầu Két Làm mát Các mặt ma sát Van Van Đường hồi dầu Bầu lọc Bơm Đường hồi dầu cặn Cácte dầu Van P tíi h¹n Cacte Lưới lọc T cao Bơm dầu Bầu lọc Két làm mát Van Đường dầu 10 BỊ mỈt ma s¸t Đường dầu 11 Đường dầu 12 Đường dầu TH3: Vì ngun nhân mạch dầu bị tắc Đường dầu Két Làm mát Các mặt ma sát Van Van Đường hồi dầu Bầu lọc Bơm Đường hồi dầu cặn Cácte dầu Van P cao Cacte Lưới lọc Bơm dầu Bầu lọc Két làm mát Van Đường dầu 10 BỊ mỈt ma s¸t Đường dầu 11 Đường dầu 12 Đường dầu ... Đường dầu Két Làm mát Các mặt ma sát Van Van Đường hồi dầu Bầu lọc Bơm Đường hồi dầu cặn Cácte dầu P thấp Cacte Lưới lọc Van Bơm dầu Bầu lọc Két làm mát Van T thấp Đường dầu 10 BỊ mỈt ma s¸t Đường... Đường dầu Két Làm mát Các mặt ma sát Van Van Đường hồi dầu Bầu lọc Bơm Đường hồi dầu cặn Cácte dầu Van P tíi h¹n Cacte Lưới lọc T cao Bơm dầu Bầu lọc Két làm mát Van Đường dầu 10 BỊ mỈt ma s¸t Đường... Đường dầu Két Làm mát Các mặt ma sát Van Van Đường hồi dầu Bầu lọc Bơm Đường hồi dầu cặn Cácte dầu Van P cao Cacte Lưới lọc Bơm dầu Bầu lọc Két làm mát Van Đường dầu 10 BỊ mỈt ma s¸t Đường dầu
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an 4 , giao an 4 , giao an 4 , I. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI, Ngun lý làm việc của hệ thống bơi trơn cưỡng bức.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay