Cong nghe 11bai 25 he thong boi tron

38 55 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:22

KIM TRA BI C Em hóy Cũ m k tờn cỏc Trc cũ m Lũ xo xupap chi tit a y Xupap chớnh Np mỏy c cu phõn phi Con i khớ Xupap treo? Trc cam v cam Trc khuu Bỏnh rng phõn phi So sỏnh cu to ca c cu phõn phi khớ xupap t v c cu phõn khớ xupap treo? V trớ lp xupap S lng cỏc chi tit trung gian Xupap c lp trờn np mỏy Xupap c lp trờn thõn xilanh Tiết 30 - 25 I Nhim v v phõn loi Nhim v:ẽ Vỡ ẹCẹT phaỷi coự heọ thoỏng boõi trụn? a du bụi trn n cỏc b mt ma sỏt ca cỏc chi tit m bo iu kin lm vic bỡnh thng cho ng c v tng tui th cỏc chi tit - Lm gim ma sỏt Liờn h vi thc t cho bit du Bụi trn cú tỏc dng gỡ? cỏc chi tit mỏy hnh - Lm mỏt cỏc chi tit mỏy hnh - Lm sch cỏc chi tit mỏy - Lm kớn cỏc k h du i qua (lm kớn khe h gia piston v xilanh) - Bo m mỏy múc b han g (du nhn ng trờn mt cỏc chi tit ca mỏy khụng cho oxy, hi nc v cỏc cht n mũn khỏc tip xỳc vi kim loi) Phõn loi: H thng bụi trn c phõn chia theo phng phỏp bụi trn II Hệ thống bôi trơn Cấu tạo cha du bụi trn, ng c ngi phi lm gỡ? Phi cú thựng cha hoc cỏcte Van P tới hạn Cacte Li lc T cao Bm du Bu lc Kột lm mỏt Van ng du 10 Bề mặt ma sát ng du 11 ng du 12 ng du Trng hp Vỡ nguyờn nhõn no ú mch du b tc ng du chớnh Kột Lm mỏt Cỏc mt ma sỏt Van Van ng hi du Bu lc Bm ng hi du cn Cỏcte du Van Cacte Li lc P cao Bm du Bu lc Kột lm mỏt Van ng du 10 Bề mặt ma sát ng du 11 ng du 12 ng du Cng c: Nhim v ca h thng bụi trn v k tờn cỏc loi h thng bụi trn? HS coi mc I (Sỏch giỏo khoa) Trỡnh by ng i ca du h thng bụi trn cng bc trng hp lm vic bỡnh thng? Cacte Bm du + Bu lc du Cỏc b mt ma sỏt Mch du Nờu nguyờn nhõn khin du bụi trn b núng lờn ng c lm vic? Khi lm vic ng c b núng lờn khớ chỏy ta nhit Du chy qua cỏc b mt ma sỏt v cỏc chi tit núng s b núng lờn theo Dn dũ: Xem phn thụng tin b sung c trc bi 26 SGK Thụng tin b sung Bm du nht bu lc du Kột lm mỏt Van quỏ ti ... kín khe hở piston xilanh) - Bảo đảm máy móc đỡ bị han gỉ (dầu nhờn đọng mặt chi tiết máy khơng cho oxy, nước chất ăn mòn khác tiếp xúc với kim loại) Phân loại: Hệ thống bơi trơn phân chia theo... lắp xupap • Số lượng chi tiết trung gian Xupap lắp nắp máy Xupap lắp thân xilanh TiÕt 30 - bµi 25 I Nhiệm vụ phân loại Nhiệm vụ:Ï Vì ĐCĐT phải có hệ thống bôi trơn? Đưa dầu bơi trơn đến bề mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Cong nghe 11bai 25 he thong boi tron , Cong nghe 11bai 25 he thong boi tron , Cong nghe 11bai 25 he thong boi tron , Nguyên lý làm việc của hệ thống bôi trơn cưỡng bức.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay