cong nghe 11

14 19 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:21

Bài 25 TiÕt 33 I Nhiệm vụ phân loại Nhiệm vụ Đưa dầu bôi trơn đến bề mặt ma sát chi tiết để đảm bảo điều kiện làm việc bình thường động làm tăng tuổi thọ chi tiết 2 Phân loại: Hệ thống bôi trơn Hệ thống bôi trơn gồm loại nào? Bôi trơn vung té Bôi trơn pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu Bôi trơn cưỡng Phân loại: Hệ thống bôi trơn Bôi trơn vung té Bôi trơn pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu Bôi trơn cưỡng  Phương pháp bôi trơn vung té  Phương pháp pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu pha 2-4% dầu bôi trơn vào nhiên liệu Thùng nhiên liệu động xăng kì Nhiên liệu  Phương pháp bôi trơn cưỡng Bơm dầu Dầu bôi trơn Van an toan II Hệ thống bôi trơn cưỡng Cấu tạo Sơ đồ Hệ thống bôi trơn cưỡng 1-Các te 2- Lưới lọc dầu 3- Bơm dầu 4- Van tải 5- Bầu lọc li tâm 6- Van khống chế dầu qua két làm mát 7- Két làm mát 8- Đồng hồ đo áp suất 9- Đường dầu 10- Đường dầu bôi trơn Trục khuỷu 11- Đường dầu bôi trơn trục cam 12- Đường dầu bôi trơn phận khác Nguyên lý làm việc TH1: Động làm việc bình thường TH2: Khi dầu bôi trơn nóng mức quy định TH3: Áp suất dầu vượt giá trị cho phép Động làm việc bình thường Đường dầu Két Làm mát Các mặt ma sát Van Van Đường hồi dầu Bầu lọc Bơm Đường hồi dầu cặn Cácte dầu Khi dầu bôi trơn nóng mức quy định Đường dầu Két Làm mát Các mặt ma sát Van Van Đường hồi dầu Bầu lọc Bơm Đường hồi dầu cặn Cácte dầu Áp suất dầu vượt giá trị cho phép Đường dầu Két Làm mát Các mặt ma sát Van Van Đường hồi dầu Bầu lọc Bơm Đường hồi dầu cặn Cácte dầu Nêu số nguyên nhân khiến dầu bôi trơn bị nóng lên ĐC làm việc? - Khi ĐC làm việc bề mặt ma sát bị nóng lên, dầu bôi trơn qua nên hấp thụ phần nhiệt độ - ĐC hấp thụ nhiệt từ buồng cháy nên bị nóng, dầu đường dầu nên bị nóng theo Đây Bộ phận việc cần lýphận làm áp suất nhiệt dầu độ dầu Đây làtượng tênxử làm nhiệm vụ dẫn động Hiện xảy bề mặt có chuyển Bộ Dầu Bộ phận phận saulàm dẫn nhiệm bôi động trơn vụ xupap thường đưa dầu chảy đicấu bôi phân trơn? đâu? phối khí? cao hay nhiệt mức độ dầu quy định? cao? cơtương cấu hệvới thống động ? động đối nhau? t r u c k h u y u ma s A t l a mma t b ơm t r u c c a m c a c t e v a N ... két làm mát 7- Két làm mát 8- Đồng hồ đo áp suất 9- Đường dầu 10- Đường dầu bôi trơn Trục khuỷu 11- Đường dầu bôi trơn trục cam 12- Đường dầu bôi trơn phận khác Nguyên lý làm việc TH1: Động làm
- Xem thêm -

Xem thêm: cong nghe 11 , cong nghe 11 , cong nghe 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay