Co cau boi tron chuan lo gic

6 27 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:21

BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN I Nhiệm vụ phân loại Nhiệm vụ Hệ thống bôi trơn nhiệm vụ đưa dầu bôi trơn đến bề mặt ma sát chi tiết để đảm bảo điều kiện làm việc bình thường động tăng tuổi thọ chi tiết BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN I Nhiệm vụ phân loại Phân loại  Bôi trơn vung té  Bôi trơn cưỡng  Bôi trơn pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu II Hệ thống bôi trơn cưỡng Cấu tạo Cacte dầu Lưới lọc dầu 12 11 Bầu lọc dầu Van khống chế lượng dầu qua két Két làm mát dầu 10 3 Bơm dầu Van an toàn bơm dầu Đồng hồ báo áp suất dầu Đường dầu 10 Đường dầu bôi trơn trục khuỷu 11 Đường dầu bôi trơn trục cam 12 Đường dầu bôi trơn phận khác Đường dầu Két Làm mát Các mặt ma sát Van Van Bầu lọc dầu Đường hồi dầu Bơm Đường hồi dầu Cacte dầu Đường dầu Két Làm mát Các mặt ma sát Van Van Bầu lọc dầu Đường hồi dầu Bơm Đường hồi dầu Cacte dầu Đường dầu Két Làm mát Các mặt ma sát Van Van Bầu lọc dầu Đường hồi dầu Bơm Đường hồi dầu Cacte dầu ...BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN I Nhiệm vụ phân lo i Phân lo i  Bôi trơn vung té  Bôi trơn cưỡng  Bôi trơn pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu II Hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Co cau boi tron chuan lo gic , Co cau boi tron chuan lo gic , Co cau boi tron chuan lo gic

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay