Bai 25 he thong boi tron 19

10 27 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:20

Ngườiưsoạn:ưVĐQ Trường:ưTHPTưCaoưBáưQuát KIểM TRA BàI Cũ ?1 Em nêu nhiệm vụ cấu phối khí ?2 Em nêu nguyên lý làm việc cấu phối khí Xupap đặt cấu phốikhí xupap treo I nhiệm vụ phân loại Nhiệm vụ Hệ thống bôi trơn có nhiệm vụ đa dầu bôi trơn tới bề mặt ma sát chi tiết để đảm bảo điều kiện làm việc bình thờng động xăng tăng tuổi thọ cho chi tiết 2 Phân loại - Hệ thống bôi trơn đợc phân loại theo hệ thống bôi trơn Các loại hệ thống bôi trơn Bôi trơn vung té Bôi trơn cỡng Bôi trơn pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu 2 Nguyên lí làm việc * Trờng hợp làm việc bình thờng: Khi động làm việc, dầu bôi trơn đợc bơm hút từ cacte đợc lọc bầu lọc 5, qua van tới đờng dẫn 9, theo đ ờng 10, 11 12 để đến bôi trơn bề mạt ma sát động cơ, sau chở cacte Bầu lọc dầu loại bầu lọc li tâm, phần dầu bầu lọc đợc dùng để tạo momen quay cho bầu lọc, sau dầu tự chay cacte * Các trờng hợp khác: Nếu áp suất dầu đờng vợt giá trị cho phép, van an toàn mở để phần dầu chảy ngợc trớc bơm Nếu nhiệt độ dầu cao giới han định trớc, van khống chế đóng lại, dầu qua két làm mát 7, đợc làm mát trớc chảy vào đờng dẫn Những điều cần biết sau học I Nhệm vụ phân loại hệ thống bôi trơn II Cấu tạo nguyên lý làm việc hệ thống bôi trơn cỡng ... bình thờng động xăng tăng tuổi thọ cho chi tiết 2 Phân loại - Hệ thống bôi trơn đợc phân loại theo hệ thống bôi trơn Các loại hệ thống bôi trơn Bôi trơn vung té Bôi trơn cỡng Bôi trơn pha dầu... Khi động làm việc, dầu bôi trơn đợc bơm hút từ cacte đợc lọc bầu lọc 5, qua van tới đờng dẫn 9, theo đ ờng 10, 11 12 để đến bôi trơn bề mạt ma sát động cơ, sau chở cacte Bầu lọc dầu loại bầu lọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 25 he thong boi tron 19 , Bai 25 he thong boi tron 19 , Bai 25 he thong boi tron 19

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay