Bai 25 he thong boi tron 14

9 34 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:20

1.Hãy liên hệ với thực tế cho biết bôi trơn có tác dụng gì?  Các tác dụng dầu bôi trơn là: bôi trơn, làm mát, tẩy rửa, bao kín chống gỉ Người ta pha dầu bôi trơn vào xăng dùng cho động kì xe máy nhằm mục đích gì?  Nhằm mục đích bôi trơn cho cấu trục khuỷu truyền Hãy nêu nhiệm vụ hệ thống bôi trơn?  Đưa dầu đến bôi trơn bề mặt ma sát chi tiết để động làm việc bình thường, đồng thời tăng tuổi thọ chi tiết Hãy kể tên loại hệ thống bôi trơn? + Bôi trơn vung té + Bôi trơn cách pha dầu nhờn vào nhiên liệu + Bôi trơn cưỡng I NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI: Nhiệm vụ: Đưa dầu đến bôi trơn bề mặt ma sát chi tiết để động làm việc bình thường, đồng thời tăng tuổi thọ chi tiết Phân loại: + Bôi trơn vung té + Bôi trơn cách pha dầu nhờn vào nhiên liệu (dùng động kì) + Bôi trơn cưỡng Cácte dầu, Lưới lọc dầu, Bơm dầu, Van an toàn bơm dầu, Bầu lọc dầu, Van khống chế lượng dầu qua két, Két làm mát dầu, Đồng hồ áp suất dầu, Đường dầu chính, 10 Đường dầu đến bôi trơn trục khuỷu, 11.Đường dầu đến bôi trơn phận khác II HỆ THỐNG BÔI TRƠN CƯỠNG BỨC:: Cấu tạo: Gồm phận là: cacte chứa dầu, bơm dầu , bầu lọc dầu đường dẫn dầu Ngoài ra, hệ thống có: van an toàn, van khống chế, két làm mát dầu, đồng hồ báo áp suất dầu… Nguyên lí làm việc: Trường hợp bình thường: động làm việc, dầu nhớt bơm hút từ cacte lọc bầu lọc, qua van khống chế tới đường dầu chính, theo đường dầu để bôi trơn bề mặt ma sát động cơ, sau trở cacte Các trường hợp khác: Nếu áp suất dầu đường vượt giá trị cho phép, van an toàn mở để phần dầu chảy ngược trước bơm Nếu nhiệt độ dầu cao giới hạn định trước, van khống chế đóng lại, dầu qua két làm mát, làm mát trước chảy vào đường dầu s Các bề mặt ma sát cần bôi trơn Két làm mát dầu Bầu lọc Bơm dầu Cácte dầu Hệ thống bôi trơn gồm chi tiết nào? Tại hệ thống phải sử dụng bơm dầu? Tại hệ thống phải sử dụng bầu lọc dầu? Tại hệ thống phải sử dụng van an toàn? Tại hệ thống phải có két làm mát dầu? Sau bôi trơn bề mặt ma sát, dầu chảy đâu? Trong ba phận: bơm, bầu lọc két làm mát dầu phận quan trọng nhất? Tại sao? Gồm phận là: cacte chứa dầu, bơm dầu , bầu lọc dầu đường dẫn dầu Ngoài ra, hệ thống có: van an toàn, van khống chế, két làm mát dầu, đồng hồ báo áp suất dầu… Để đưa dầu bôi trơn tới bề mặt ma sát Để lọc mạt kim loại tạp chất khác có lẫn dầu Van an toàn có tác dụng đảm bảo cho hệ thống làm việc bình thường Dầu chảy qua bề mặt ma sát chi tiết nóng nóng lên Nếu nhiệt độ dầu cao chất lượng dầu bị giảm dẫn tới chất lượng bôi trơn kém, hệ thống phải có két làm mát Dầu chảy cacte Bơm dầu Vì dầu tự chảy vào tất bề mặt ma sát Trình bày đường dầu hệ thống bôi trơn cưỡng trường hợp làm việc bình thường? Bơm dầu Bầu lọc dầu Cacte Mạch dầu Các bề mặt ma sát Nêu số nguyên nhân khiến dầu bôi trơn bị nóng lên động làm việc? Khi động làm việc, nhiệt khí cháy tỏa làm động bị nóng lên Dầu chảy qua bề mặt ma sát chi tieetsnongs bị nóng lên theo ... thường: động làm việc, dầu nhớt bơm hút từ cacte lọc bầu lọc, qua van khống chế tới đường dầu chính, theo đường dầu để bôi trơn bề mặt ma sát động cơ, sau trở cacte Các trường hợp khác: Nếu áp suất... dụng van an toàn? Tại hệ thống phải có két làm mát dầu? Sau bôi trơn bề mặt ma sát, dầu chảy đâu? Trong ba phận: bơm, bầu lọc két làm mát dầu phận quan trọng nhất? Tại sao? Gồm phận là: cacte chứa... nhiệt khí cháy tỏa làm động bị nóng lên Dầu chảy qua bề mặt ma sát chi tieetsnongs bị nóng lên theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 25 he thong boi tron 14 , Bai 25 he thong boi tron 14 , Bai 25 he thong boi tron 14

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay