bai 25 he thong boi tron 9

21 44 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:20

Bài 25: I Nhiệm vụ & phân I Nhiệm vụ vàloại: phân loại: Dầu bôi trơn có tác dụng đến chi tiết bôi trơn? Làm mát Tẩy rửa.Tại động Vì chi trongcó động Bao kín cơtiếtphải hệcơ cọ sát với làm cho chi tiết cọ sát Chống gỉ thống bôi trơn? nóng lên mài mòn kim loại phải có dầu bôi trơn •3 Nhiệm vụNhiệm vụ • - Hệ thống bôiNhiệm vụnhiệm hệ vụ thống bôi trơn có đưa dầu bôi trơntrơn đếnlà:các bề mặt ma sát các- chi tiết để đảm bảo Làm mát điều kiện làm việc bình thường - tăng Tẩy rửa động tuổi thọ chi tiết - Bao kín - Chống gỉ - Làm tăng tuổi thọ chi tiết •4 Phân loại: Trong động người ta thường sử dụng kiểu bôi trơn nào? Hệ thống bôi trơn Bôi trơn vung té Bôi trơn cưỡng Bôi trơn vung té Bôi trơn bằngBôi cách pha dầu bôi trơn cưỡng trơn vào xăng động kì Bôi trơn pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu •5 •6 Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí hệ thống bôi trơn cưỡng bức: Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý hệ thống Nguyênnhân nhânnào nàokhiến khiếndầu dầubôi bôitrơn trơnnóng có cặn bẩnBiện sau Nguyên lên? Làm đểbôi đưa dầu bôi trơn đến bề Để chứa dầu trơn động người ta phải bôi trơn? Biện pháp khắc phục? pháp khắc phục? mặt ma sát? làm gì? CácPhải mạtcókim loại sinhtiết bề Dầu chảy qua chứa chi bị nóng domặt mama sát sát làm thùng cácte Phải có bơm dầu bị mài Do cầnlên.Do có bầuđó lọcphải có két làm cho dầumòn bôi trơn nóng • mát Cấu tạo • Gồm phận là: cacte chứa dầu, bơm dầu, bầu lọc dầu đường dẫn dầu • Ngoài ra,Cấu trongtạo hệ thốnghệcòn có : van an thống toàn, van khống chế, két làm mát dầu, đồng hồ bôi trơn cưỡng báo áp suất,… bức? •8 Sơ lược vài phận chính: • + Van tải: Tránh không cho áp suất dầu phía sau bơm lớn • + Van nhiệt: Nếu nhớt lạnh van mở cho nhớt tắt đến đường dầu • + Van xả dầu thừa: Giữ cho áp suất dầu đường dầu nằm giới hạn cho phép Van tràn hay van tải •9 Két Làm Mát Bơm Dầu Bình lọc li tâm Van tràn •10 Đồng hồ báo áp suất Bề mặt ma sát Két làm mát dầu Van nhiệt Các dầu bôi trơn Bầu lọc Van an toàn Bơm dầu Cacte dầu •11 •12 Nguyên lý làm việc • Trường hợp bình thường: Khi động làm việc, dầu bôi trơn bơm máy bơm hút từ cacte lọc qua bầu lọc dầu, qua van nhiệt tới đường dầu chính, theo đường để đến bề mặt ma sát động cơ, sau trở cacte •13 •14 •15 Đường dầu Két Làm mát Các mặt ma sát Van Van Đường hồi dầu Bầu lọc Bơm Đường hồi dầu cặn Cácte dầu •16 •17 Đường dầu Két Làm mát Các mặt ma sát Van Van Đường hồi dầu Bầu lọc Bơm Đường hồi dầu cặn Cácte dầu •18 •19 Đường dầu Két Làm mát Các mặt ma sát Van Van Đường hồi dầu Bầu lọc Bơm Đường hồi dầu cặn Cácte dầu •20 ...Bài 25: I Nhiệm vụ & phân I Nhiệm vụ vàloại: phân loại: Dầu bôi trơn có tác dụng đến chi tiết bôi trơn? Làm mát Tẩy rửa.Tại động Vì chi trongcó động Bao kín cơtiếtphải... Tẩy rửa động tuổi thọ chi tiết - Bao kín - Chống gỉ - Làm tăng tuổi thọ chi tiết •4 Phân loại: Trong động người ta thường sử dụng kiểu bôi trơn nào? Hệ thống bôi trơn Bôi trơn vung té Bôi trơn... • mát Cấu tạo • Gồm phận là: cacte chứa dầu, bơm dầu, bầu lọc dầu đường dẫn dầu • Ngoài ra,Cấu trongtạo hệ thốnghệcòn có : van an thống toàn, van khống chế, két làm mát dầu, đồng hồ bôi trơn
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 25 he thong boi tron 9 , bai 25 he thong boi tron 9 , bai 25 he thong boi tron 9 , I. Nhiệm vụ và phân loại:, Nguyên lý làm việc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay