bai 25 he thong boi tron 5

23 46 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:20

Giáo sinh thực hiện: Vũ Thị Diệp Kiểm tra cũ Câu 1: Ở động bốn kỳ đường kính bánh lắp trục cam lớn gấp lần đường kính bánh lắp trục khuỷu? Đáp án: Tại chu trình làm việc trục khuỷu quay vòng trục cam quay vòng(tác động làm cho xupap mở lần) Bài 25: I.Nhiệm vụ phân loại HỆ THỐNG BÔI TRƠN I Nhiệm vụ phân loại Nhiệm vụ Nhiệm vụ Phân loại II Hệ thống bôi trơn cưỡng Cấu tạo Nguyên lí làm việc III Cũng cố Bềbề mặt ma sátxúc gì? Em Là mặt tiếp Dầu bôi trơn có2 kể tên số động bề mặt Đưa dầu bôi đếnchuyển mặt ma sát chitrơn tiết có tácbề dụng sátbảo mà điều em biết? chi tiết đểma đảm kiện làm việc tương đối Ví dụ: đếnvới chinhau tiết bôi bình thường động vàpit-tông tăng tuổi thọ bề mặt tiếp xúccơ trơn? Làm mát chi tiết với xilanh,của chốt khuỷu Tẩy rửa với bạc lót… Bao kín Chống gỉ Bôi trơn Bài 25: I Nhiệm vụ phân loại Nhiệm vụ Phân loại HỆ THỐNG BÔI TRƠN Phân loại: Hệ thống bôi trơn phân chia theo phương pháp bôiDựa trơn vào đâu để phân loại hệ Hệ thống bôi trơn? thống bôi trơn hệ thống bôi trơn gồm loại nào? II Hệ thống bôi trơn cưỡng Cấu tạo Nguyên lí làm việc III Cũng cố Bôi trơn vung té Bôi trơn pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu Bôi trơn cưỡng Bài 25: I Nhiệm vụ phân loại Nhiệm vụ HỆ THỐNG BÔI TRƠN Phân loại: Hệ thống bôi trơn phân chia theo phương pháp bôi trơn Hệ thống bôi trơn Phân loại II Hệ thống bôi trơn cưỡng Cấu tạo Nguyên lí làm việc III Cũng cố Bôi trơn vung té Bôi trơn pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu Bôi trơn cưỡng  Phương pháp bôi trơn vung té  Phương pháp pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu pha 2-4% dầu bôi trơn vào nhiên liệu Thùng nhiên liệu động xăng kì Nhiên liệu  Phương pháp bôi trơn cưỡng Bơm dầu Dầu bôi trơn Van an toan Đồng hồ AS II Hệ thống bôi Van khống chế tạo Cấu lượng dầu qua két 12 Đường dầu BTTK Két làm Đường DBTCBPK trơn cưỡng 11 Đường dầu BTTC Đường dầu 10 mát dầu Van an toàn bơm dầu Bơm dầu NĐ THẤP Bầu lọc dầu Lưới lọc dầu Cacte dầu II Hệ thống bôi trơn cưỡng Cấu tạo Két Làm mát Van Khống Chế Các bề mặt ma sát Van an toàn Bơm dầu Bầu lọc Các te II Hệ thống bôi trơn cưỡng Cấu tạo Két Làm mát Van Khống Chế Các bề mặt ma sát Van an toàn Bơm dầu Bầu lọc Các te Bài 25: I Nhiệm vụ phân loại Nhiệm vụ Phân loại II Hệ thống bôi trơn cưỡng Cấu tạo Nguyên lí làm việc III Cũng cố HỆ THỐNG BÔI TRƠN Bài 25: I Nhiệm vụ phân loại Nhiệm vụ Phân loại II Hệ thống bôi trơn cưỡng Cấu tạo Nguyên lí làm việc III Cũng cố HỆ THỐNG BÔI TRƠN Nguyên lý làm việc TH1: Động làm việc bình thường TH2: Khi dầu bôi trơn nóng mức quy định TH3: Áp suất dầu vượt giá trị cho phép Đường dầu Két Làm mát Các mặt ma sát Van Van Đường hồi dầu Bầu lọc Bơm Đường hồi dầu cặn Cácte dầu Đường dầu Két Làm mát Các mặt ma sát Van Van Đường hồi dầu Bầu lọc Bơm Đường hồi dầu cặn Cácte dầu Đường dầu Két Làm mát Các mặt ma sát Van Van Đường hồi dầu Bầu lọc Bơm Đường hồi dầu cặn Cácte dầu Bài 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN I Nhiệm vụ phân loại Nhiệm vụ Phân loại II Hệ thống bôi trơn cưỡng Sau bôi trơn bề mặt ma sát, dầu chảy đâu? Trong ba phận: bơm,bầu lọc két làm mátcacte phận Dầu chảy quan trọng nhất? Tại Cấu tạo Nguyên lí làm việc III Cũng cố Bơm dầu Vì dầu tự chảy vào tất bề mặt ma sát Bài 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN I Nhiệm vụ phân loại Nhiệm vụ Phân loại II Hệ thống bôi trơn cưỡng Cấu tạo Nguyên lí làm việc III Cũng cố Nêu số nguyên nhân khiến dầu BT bị nóng lên ĐC làm việc? - Khi ĐC làm việc bề mặt ms bị nóng lên, dầu BT qua nên hấp thụ phần nhiệt - ĐC hấp thụ nhiệt từ buồng cháy nên bị nóng, dầu đường dầu nên bị nóng theo Bài 25: I Nhiệm vụ phân loại Nhiệm vụ Phân loại II Hệ thống bôi trơn cưỡng HỆ THỐNG BÔI TRƠN Củng cố Em trình bày đường dầu bôi trơn trường hợp? TH1: Động làm việc bình thường TH2: Khi dầu bôi trơn nóng mức quy định Cấu tạo TH3: Áp suất dầu vượt giá trị cho phép Nguyên lí làm việc III Cũng cố Đường dầu Két Làm mát Các mặt ma sát Van Van Đường hồi dầu Bầu lọc Bơm Đường hồi dầu cặn Cácte dầu Đường dầu Két Làm mát Các mặt ma sát Van Van Đường hồi dầu Bầu lọc Bơm Đường hồi dầu cặn Cácte dầu Đường dầu Két Làm mát Các mặt ma sát Van Van Đường hồi dầu Bầu lọc Bơm Đường hồi dầu cặn Cácte dầu Đây Bộ phận việc cần lýphận làm áp suất nhiệt dầu độ dầu Đây làtượng tênxử làm nhiệm vụ dẫn động Hiện xảy bề mặt có chuyển Bộ Dầu Bộ phận phận saulàm dẫn nhiệm bôi động trơn vụ xupap thường đưa dầu chảy đicấu bôi phân trơn? đâu? phối khí? cao hay nhiệt mức độ dầu quy định? cao? cơtương cấu hệvới thống động ? động đối nhau? t r u c k h u y u ma s A t l a mma t b o m t r u c c a m c a c t e v a n ... toàn Bơm dầu Bầu lọc Các te Bài 25: I Nhiệm vụ phân loại Nhiệm vụ Phân loại II Hệ thống bôi trơn cưỡng Cấu tạo Nguyên lí làm việc III Cũng cố HỆ THỐNG BÔI TRƠN Bài 25: I Nhiệm vụ phân loại Nhiệm... pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu Bôi trơn cưỡng Bài 25: I Nhiệm vụ phân loại Nhiệm vụ HỆ THỐNG BÔI TRƠN Phân loại: Hệ thống bôi trơn phân chia theo phương pháp bôi trơn Hệ thống bôi trơn Phân loại... với bạc lót… Bao kín Chống gỉ Bôi trơn Bài 25: I Nhiệm vụ phân loại Nhiệm vụ Phân loại HỆ THỐNG BÔI TRƠN Phân loại: Hệ thống bôi trơn phân chia theo phương pháp bôiDựa trơn vào đâu để phân loại
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 25 he thong boi tron 5 , bai 25 he thong boi tron 5 , bai 25 he thong boi tron 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay