Bai 25 he thong boi tron 2

14 45 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:19

T : Lý Húa Sinh Cụng ngh Giáo viên: Nguyn Vn Nim Tit 36 NHIM Nhim v a du bụi trn n cỏc b mt ma sỏt V V PHN Lm mỏt, ty ra, bao kớn, chng g Phõn loi H thng bụi trn Bôi trơn vung té Bôi trơn pha dầu vào nhiên liệu Bôi trơn cỡng LOI II H THNG BễI TRN CNG BC Cấu tạo: ng du chớnh Cỏc b mt ma sỏt Khng ch ỏp Khng ch nhit sut du ca du Van an ton Bu lc ng hi du Kột lm mỏt Van khng ch Bm du Cỏcte du Vỡ: Du khụng th t i bụi trn cỏc b mt masat c m cn phi Ti du saogi htthng bụicỏctrn cng cú bm al du cỏc te n b mt masat bc ? II H THNG BễI TRN CNG BC Nguyên lý làm việc: - Trờng hợp làm việc bình th ờng: - Trờng hợp dầu bơi trơn nóng quy định: - Trờng hợp dầu bị tắc đờng ống: Hiện ây tây ợng xảy tên việc phận cần bề làm làm mặt nhiệm nhiệt có vụ chuyển độ dẫndầu động độn Bộ phận Bộ phận dẫn làm động nhiệm xupap vụ đ a cấu dầu phân bôi phối trơn? khí Bộ phận xử lý áp suất dầu cácsau cấu caotbôi ơng hệ đối mức thống với quy nhau? định? động ? Dầu trơn th ờng chảy đâu? hay nhiệt độ dầu cao? t r ụ c k h U ỷ u ma s t l mmá t b ơm t r ụ c c a m c c t e v a n Cỏcte cha du nht Cacte du: Cú nhim v cha du bụi trn cung cp cho h thng lm vic v lng ng mt kim loi Bm du: Cú nhim v hỳt du bụi trn t cacte lờn cỏc b mt ma sỏt Bu lc du: Cú nhim v lc du (cú kh nng tinh lc cao) Kột lm mỏt du: Du i Nc i Cú nhim v lm mỏt du nhit du vt quỏ gii hn cho phộp ng du chớnh Kột Lm mỏt Cỏc mt ma sỏt Van Van ng hi du Bu lc Bm ng hi du cn Cỏcte du 12 ng du chớnh Kột Lm mỏt Cỏc mt ma sỏt Van Van ng hi du Bu lc Bm ng hi du cn Cỏcte du 13 ng du chớnh Kột Lm mỏt B mt ma sỏt Van Van ng hi du Bu lc Bm ng hi du cn Cỏcte du 14 ... cho phộp ng du chớnh Kột Lm mỏt Cỏc mt ma sỏt Van Van ng hi du Bu lc Bm ng hi du cn Cỏcte du 12 ng du chớnh Kột Lm mỏt Cỏc mt ma sỏt Van Van ng hi du Bu lc Bm ng hi du cn Cỏcte du 13 ng du chớnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 25 he thong boi tron 2 , Bai 25 he thong boi tron 2 , Bai 25 he thong boi tron 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay