cong nghe 11

16 46 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:19

Kiểm tra Trả lời câu hỏi Câu 1; Tại xi lanh có cửa mà không làm kín hoàn toàn ? Câu 2; Các cửa mở liên tục hay có giai đoạn đóng, giai đoạn mở? Câu 3, Thời điểm đóng,mở cửa có liên quan đến diễn biến xi lanh ? BÀI 24: CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ Mục tiêu Sau học xong học sinh có khả Năng sau Trình bày giải thích sơ đồ nguyên lí cấu phân phối khí dùng supap I- Nhiệm vụ phân loại Nhiệm vụ : Đóng, mở cửa nạp, thải lúc, để động thực trình nạp khí vào xi lanh thải khí cháy xi lanh Phân loại Cơ cấu phân phối khí thường chia loại sau; Cơ cấu phân phối khí Cơ cấu phân phối khí dùng xupap Cơ cấu phân phối khí dùng xupap đặt Cơ cấu phân phối khí dùng van trược Cơ cấu phân phối khí dùng xupap treo Cơ cấu phâp phối khí dùng xupap Cấu tạo II (A) CCPPK dùng xupap treo (B) CCPPK dùng xupap đặt cấu phân phối khí xupap treo xupap ống dẩn Lò xo Vòng hãm Vít điều chỉnh khe hở Đũa đẩy Con đội Cam Xích cam Đòn bẫy Trục cần bẫy Bánh răbg cam Vòng hãm Lò xo xupap Bánh cam Đòn bẫy Vít đièu chỉnh khe hở Đũa đẫy Con đội Cam Xích cam Khe hở KK Vòng hãm (5) Đòn bẫy (6) Trục đòn bẫy (7) Lò xo 4) vít điều chỉnh khe hở KK(8) Vít hãm Đũa đẩy 11 ống dẩn Xp(3) Nấp XL Xupap (2) Con đội 12 Cam 13 Sơ đồ cấu tạo đơn giản cấu phâp phối khí Nguyên lí hoạt động Nguyên lí Cũng cố Tại động kì có số vòng quay trục cam ½ số vòng quay trục khuỷu? Vì chu trình làm việc động kì trục khuỷu quay vòng, xupap mở lần, cam có vấu nên trục cam quay lần Cho biết dấu hiệu chủ yếu để phân biệt Cũng cố cấu phân phối khí xupap đặt xupap treo - cấu phân phối khí xupap treo xupap lắp nấp máy - Cơ cấu phân phối khí xupap đặt xupap lắp thân xi lanh Câu hỏi trắc nghiệm Chi tiết sau giúp xupap đóng kín cửa nạp hay cửa thải Sai Sai Sai A Đũa đẩy B Lò xo C Cần bẫy D Con đội Chọn lại C c ú h e c cá ọ h m t ố t c ... Vòng hãm (5) Đòn bẫy (6) Trục đòn bẫy (7) Lò xo 4) vít điều chỉnh khe hở KK(8) Vít hãm Đũa đẩy 11 ống dẩn Xp(3) Nấp XL Xupap (2) Con đội 12 Cam 13 Sơ đồ cấu tạo đơn giản cấu phâp phối khí Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: cong nghe 11 , cong nghe 11 , cong nghe 11 , II. Cơ cấu phâp phối khí dùng xupap, Nguyên lí hoạt động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay