co cau phan phoi khi 6

20 42 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:19

NỘI DUNG BÀI HỌC I NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI Nhiệm vụ Phân loại II CƠ CẤU PHÂN PHỐI DÙNG XUPAP Cấu tạo Nguyên lý làm việc I NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI Nhiệm vụ 2.Phân loại Cơ cấu phân phối khí Cơ cấu phân phối khí dùng xupap Cơ cấu phân phối khí dùng xupap đặt Cơ cấu phân phối khí dùng van trượt Cơ cấu phân phối khí dùng xupap treo CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG XUPAP II CƠ CẤU PHÂN PHỐI DÙNG XUPAP Cấu tạo a/ Cơ cấu phân phối khí xupap treo 1 b/ Cơ cấu phân phối khí xupap đặt Nắp máy Xupa p Lò xo xupap Con đội Trục cam cam Trục khuỷu Vßng h·m Lß xo Xup¸p B¸nh r¨ng cam §ßn bÈy VÝt ®iỊu chØnh khe hë §òa ®Èy Con ®éi Cam XÝch cam NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CCPPK dùng xupáp treo CCPPK dùng xupáp đặt CCPPK dùng xupáp treo CCPPK dùng xupáp đặt CCPPK dùng xupáp treo CCPPK dùng xupáp đặt CCPPK dùng xupáp treo CCPPK dùng xupáp đặt CCPPK dùng xupáp treo CCPPK dùng xupáp đặt CCPPK dùng xupáp treo CCPPK dùng xupáp đặt CCPPK dùng xupáp treo CCPPK dùng xupáp đặt III ng dụng thực tế HÌNH ẢNH THỰC TẾ ... phối khí xupap đặt Nắp máy Xupa p Lò xo xupap Con đội Trục cam cam Trục khuỷu Vßng h·m Lß xo Xup¸p B¸nh r¨ng cam §ßn bÈy VÝt ®iỊu chØnh khe hë §òa ®Èy Con ®éi Cam XÝch cam NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CCPPK
- Xem thêm -

Xem thêm: co cau phan phoi khi 6 , co cau phan phoi khi 6 , co cau phan phoi khi 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay