co cau phan phoi khi

24 45 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:19

Trường THPT Phú Hữu Tổ Toán - Lý - Tin Chào mừng cô em học sinh đến với tiết học Câu 1: Cơ cấu trục khuỷu truyền gồm nhóm chi tiết nào? A: Trục khuỷu B: Thanh truyền Câu 2: Cấu tạo pit-tông gồm phần C: Pit-tông chính? Tất 2cảphần: nhóm AD: Gồm Đầu đuôi B Gồm phần: Đầu, thân đuôi C Gồm phần: Đỉnh, đầu, thân đuôi Câu 3: Em cho biết cấu tạo truyền gồm phần nào? TL: Thanh truyền chia làm ba phần: đầu nhỏ, thân đầu to 2.Thân 1.Đầu to 3.Đầu nhỏ Gồm cóEm phần: thân Câu hỏi 4: choĐầu, biết cấu tạo trục khuỷu đuôichia thành phần chính? Thân Đầu Đuôi Quá trình nạp khí vào xilanh trình thải khí cháy thực CẤU cấu nào? CƠ PHÂN PHỐI KHÍ I NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI Nhiệm vụ: - Đóng, mở cửa nạp, thải lúc để động thực trình nạp khí vào xilanh Khi động làm thải khí việc, cháy cấu phân xilanh raphối khí có nhiệm vụ gì? CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG XUPAP I NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI Phân loại Xupap Đặt Dùng Xupap Xupap Treo Cơ cấu phân phối khí Dùng Van trượt Phân loại: CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG XUPAP Cấu tạo Trục cò mổ Cò mổ Lò xo xupap` Xupap Nắp máy Trục khuỷu Con đội Đũa đẩy Trục cam cam 10 Bánh phân phối Cơ cấu phân phối khí Xupap treo Cơ cấu phân phối khí Xupap đặt Cơ cấu phân phối khí Xupap treo Cơ cấu phân phối khí Xupap đặt Cơ cấu phân phối khí dùng xuppap treo Cấu tạo Ưu điểm Nhược điểm Cơ cấu phân phối khí dùng xuppap đăt Trục cam cam, Trục cam cam, Con đội, Lò xo xupap, Con đội, Lò xo xupap, Xupap, Nắp máy, Trục khuỷu, Xupap, Nắp máy, Đũa đẩy, Trục cò mổ, Cò mổ, Trục khuỷu Bánh phân phối Buồng cháy gọn, đảm bảo nạp đầy Cấu tạo phức tạp Đơn giản, gọn nhe Nạp không đầy, thải không Cơ cấu phân phối khí dùng xuppap treo được dùng phổ biến Nguyên lý làm việc: Nguyên lý làm việc cấu xupap treo: Trục khuỷu quay Nhờ cặp bánh Xupap Cò mổ Trục cam quay Đũa đẩy Nhờ lò xo xu pap Cửa nạp (thải) đóng, mở Cam tác động Con đội Nguyên lý làm việc cấu xupap đặt: Trục khuỷu quay Nhờ cặp bánh Cửa nạp (thải) đóng, mở Trục cam quay Nhờ lò xo xu pap Xupap Cam tác động Con đội Chi tiết(trục cam,vòi phun….) cấu phối khí Trục cam Trục cam,xupap,lò xo,con đội Trục Chức năng: Dùng để biến đổi chuy Động tịnh tiến pistong thành Chuyển động quay Xích dẫn động trục cam bánh cam CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG XUPAP Chi tiết nào sau giúp xupap đóng kín cửa nạp, thải? A Cò mô B Lò xo C Đũa đẩy D Con đội Hãy chọn câu sai câu sau đây: a Cơ cấu phân phối khí dùng để đóng mở cửa hút, cửa xả b Xupap đóng, mở nhờ vấu cam lò xo c Bánh trục khuỷu gấp lần bánh trục cam d Mỗi cam dẫn động xupap Động kì sử dụng cấu phân phối khí nào? a Cơ cấu phân phối khí dùng van trượt b Cơ cấu phân phối khí dùng xupap c Tất sai Các em nhà học trả lời câu hỏi SGK Đọc trước “Bài 25: Hệ thống bôi trơn ” Trường THPT Phú Hữu Tổ Toán – Lý - Tin Cảm ơn cô em theo dõi tiết học ^^ ... đặt Cơ cấu phân phối khi dùng xuppap treo Cấu tạo Ưu điểm Nhược điểm Cơ cấu phân phối khi dùng xuppap đăt Trục cam cam, Trục cam cam, Con đội, Lò xo xupap, Con đội, Lò xo xupap, Xupap,... (thải) đóng, mở Cam tác động Con đội Nguyên lý làm việc cấu xupap đặt: Trục khuỷu quay Nhờ cặp bánh Cửa nạp (thải) đóng, mở Trục cam quay Nhờ lò xo xu pap Xupap Cam tác động Con đội Chi tiết(trục cam,vòi... PHỐI KHÍ DÙNG XUPAP Chi tiết nào sau giúp xupap đóng kín cửa nạp, thải? A Co mô B Lò xo C Đũa đẩy D Con đội Hãy chọn câu sai câu sau đây: a Cơ cấu phân phối khí dùng để đóng mở cửa
- Xem thêm -

Xem thêm: co cau phan phoi khi , co cau phan phoi khi , co cau phan phoi khi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay