Co cau phan phoi khi 11

35 58 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:19

Bài 24 I.NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI: Nhiêm vụ: Cơ cấu phân phối khí có nhiệm vụ đóng, mở cửa nạp, thải lúc để động thực q trình nạp khí vào xilanh thải khí cháy ngồi Phân loại: Cơ cấu phân phối khí Cơ cấu phân phối khí Cơ cấu phân phối kh dùng van trươt dùng xupáp cấu phân phốiCơ khícấu phân phối khí dùng xupáp đặt dùng xupáp treo Pit tơng làm nhiệm vụ của van trượt để đóng mở cửa nạp, thải Cửa thải Cửa nạp Xupap được lắp thân xilanh Xupap được lắp nắp máy II.Cơ cấu phân phối khí dùng xupap: 1.Cấu tạo: Cò mổ Trục cò mổ Lò xo xupap Đũa đẩy Xupap Nắp máy Con đội Trục cam cam Trục khuỷu Bánh phân phối II.Cơ cấu phân phối khí dùng xupap: 1.Cấu tạo: Cơ cấu phân phối khí xupap treo: Mỗi xupap được dẫn động cam, đội, đũa đẩy cò mổ riêng II.Cơ cấu phân phối khí dùng xupap: 1.Cấu tạo: Xupap Xupap Xupap Xupapdùng dùngđể để dùng để dùng đóng mở cửa đóng mở cửa để khí, xo làm gì? khí,cam camvà vàlòlòlàm xo gì? điều điềukhiển khiểnxupap xupap đóng, đóng,mở; mở;con conđội đội vàđũa đũađẩy đẩylàlàchi chi tiết tiếttrung trunggian gian Ngun tắc hoạt động: (Phân phối khí động kì) CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ Ngun lý làm việc: Khi động hoạt động, trục cam trục khuỷu dẫn động thơng qua bánh quay để đóng mở xuppap nạp, thải Vấu cam làm đội lên, qua đũa đẩy làm cò mổ quay Xupap bị ép xuống, cửa nạp mở để nạp khí cửa thải mở để khí thải ngồi Khi xupap mở, lò xo bị nén lại Khi vấu cam qua, lò xo dãn ra, cửa nạp (thải) đóng lại Củng cố: Tại động kì số vòng quay Những dấu hiệu chủ yếu để phân biệt trục cam ½ số vòng quay phân phối khí xupap đặt trụccấu khuỷu? xupap treo? ... cửa đóng mở cửa để khí, xo làm gì? khí,cam camvà vàlòlòlàm xo gì? điều điềukhiển khi nxupap xupap đóng, đóng,mở; mở;con conđội đội vàđũa đũađẩy đẩylàlàchi chi tiết tiếttrung trunggian gian II.Cơ... II.Cơ cấu phân phối khí dùng xupap: 1.Cấu tạo: Cò mổ Trục cò mổ Lò xo xupap Đũa đẩy Xupap Nắp máy Con đội Trục cam cam Trục khuỷu Bánh phân phối II.Cơ cấu phân phối khí dùng xupap: 1.Cấu tạo: Cơ... xupáp Xupáp hút (xả) Ốc điều chỉnh khe hở nhiệt Đũa đẩy Các Bánh trục cam Bánh Răng trục khuỷu Bánh Con đội Cam hút (xả) Phân Bánh phối trung gian Cơ cấu phối khí dùng xupáp treo Ngun tắc hoạt động:
- Xem thêm -

Xem thêm: Co cau phan phoi khi 11 , Co cau phan phoi khi 11 , Co cau phan phoi khi 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay