Bai 24 co cau phan phoi khi 6

12 40 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:17

NhiÖt liÖt chµo mõng CÁC THẦY, GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 11A7 Giáo viên thực hiện: NGUYỄN TRỌNG QUYẾN Trường THPT Gia Bình số Bài 24 I/ Nhiệm vụ phân loại 1/ Nhiệm vụ: Đóng mở cửa nạp, thải lúc để nạp đầy khí vào thải khí cho cháybiết xi lanh Em động động làm việc cửa nạp, thải mở Em liên tụcnêu hay theo 2/ Phân loại: nhiệm trình ? vụ cấu phân phối khí cấu phân phối cấu phân phối khí khí ? cấu phân phối khí dùng xupap dùng van trượt cấu phân phối khí cấu phân phối khí dùng xupap treo dùng xupap đặt II/ cấu phân phối khí dùng xupap 1/ Cấu tạo: - Trục cam cam - Con đội - Lò xo xupap - Xupap - Nắp máy - Trục khuỷu - Đũa đẩy - Trục mổ - mổ 10 - Cặp br phân phối CCPPK dùng xupap treo CCPPK dùng xupap đặt II/ cấu phân phối khí dùng xupap 1/ Cấu tạo: Em cho Trong loại biết cơdấu cấuhiệu chủ yếu để phân phối phân biệt khí dùng cấu xupap đặt phân phối khíxupap xupap treo loại đặt cấuđược phân dùng phốiphổ khí biến hơn? xupap treo CCPPK dùng xupap treo CCPPK dùng xupap đặt II/ cấu phân phối khí dùng xupap 2/ Nguyên lý hoạt động: cấu phân phối khí xupap treo II/ cấu phân phối khí dùng xupap 2/ Nguyên lý hoạt động: cấu phân phối khí xupap đặt Củng cốCấu tạo nguyên lý hoạt động cấu phân phối khí dùng xupap • Đọc trước nội dung Bài 25 Hệ thống bôi trơn CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG XUPAP CCPPK dùng xupáp treo CCPPK dùng xupáp đặt ...Bài 24 I/ Nhiệm vụ phân loại 1/ Nhiệm vụ: Đóng mở cửa nạp, thải lúc để nạp đầy khí vào thải khí cho... dùng xupap treo dùng xupap đặt II/ Cơ cấu phân phối khí dùng xupap 1/ Cấu tạo: - Trục cam cam - Con đội - Lò xo xupap - Xupap - Nắp máy - Trục khuỷu - Đũa đẩy - Trục cò mổ - Cò mổ 10 - Cặp br
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 24 co cau phan phoi khi 6 , Bai 24 co cau phan phoi khi 6 , Bai 24 co cau phan phoi khi 6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay