Bai 24 co cau phan phoi khi (1)

18 40 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:17

Người thực hiện: - Võ Hoàng Phúc Lê Đức Thịnh Kiểm tra cũ Bạn chi tiết cấu trục khuỷu truyền(CCTKTT) nhiệm vụ phận? -CTKTT gồm nhóm chi tiết: nhóm pit-tông, nhóm trục khuỷu nhóm truyền -Khi động làm việc: + Pit-tông chuyển động tịnh tiến xilanh + Trục khuỷu chuyển động quay tròn + Thanh truyền truyền lực pit-tông trục khuỷu Bài 24 cấu phân phối khí Mục tiêu: - Biết nhiệm vụ, cấu tạo chung nguyên lý làm việc cấu phân phối khí - Đọc sơ đồ nguyên lý cấu phân phối khí I NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI 1.Nhiệm vụ Đóng mở cửa nạp lúc để nạp khí vào xilanh thải khí cháy xilanh I NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI 1.Nhiệm vụ 2.Phân loại câu phân phối khí thường chia loại sau: cấu phân phối khí cấu phân phối khí cấu phân phối khí dùng Xupap dùng van trượt cấu phân phối khí cấu phân phối khí dùng Xupap đặt dùng Xupap treo cấu phân phối khí cấu phân phối khí dùng cấu phân phối khí dùng xupap đặt xupap treo dùng van trượt II.CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG XUPAP 1.Cấu tạo Cần bẩy (Cò mổ) Lò xo xupáp Trục mổ Xupáp Nắp máy Đũa đẩy Con đội Trục khuỷu Trục cam cam CCPPK dùng xupáp treo CCPPK CCPPK dùng dùng xupáp xupáp đặt đặt II.CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG XUPAP 1.Cấu tạo Trục mổ mổ Lò xo xupap Xupap Nắp máy Trục khuỷu Con đội Đũa đẩy Trục cam cam 10 Bánh phân phối cấu phân phối khí Xupap treo cấu phân phối khí Xupap đặt So sánh cấu phân phối khí Xupap treo cấu phân phối khí Xupap đặt cấu phân phối khí dùng xuppap treo Trục cam cam, Con đội, Lò xo xupap, Xupap, Nắp máy, Cấu tạo Trục khuỷu, Đũa đẩy, Trục mổ, mổ, Bánh phân cấu phân phối khí dùng xuppap đặt Trục cam cam, Con đội, Lò xo xupap, Xupap, Nắp máy, Trục khuỷu phối Ưu điểm Buồng cháy gọn, đảm bảo nạp đầy Đơn giản, gọn nhe Nhược điểm Cấu tạo phức tạp Nạp không đầy, thải không Kết quả: cấu phân phối khí dùng xuppap treo được dùng phổ biến II.CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG XUPAP 1.Cấu tạo 2.Nguyên lí hoạt động Khi động hoạt động, Trục khuỷu dẫn động thông qua cặp bánh răng, làm cho trục cam cam quay II.CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG XUPAP 1.Cấu tạo 2.Nguyên lí hoạt động Khi đó, vấu cam tác động làm đội lên, qua đũa đẩy làm mổ xoay theo chiều kim đồng hồ quanh trục mổ Đến đây, xupap bị nén ép xuống Xupap nạp mở để khí vào xilanh Xupap thải mở để khí thoát xilanh II.CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG XUPAP 1.Cấu tạo 2.Nguyên lí hoạt động Khi vấu cam quay qua, nhờ lò xo xupap giãn ra, chi tiết cấu trở lại vị trí ban đầu, cửa nạp thải đóng kín II.CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG XUPAP 1.Cấu tạo 2.Nguyên lí hoạt động CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG XUPAP II.CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG XUPAP 1.Cấu tạo 2.Nguyên lí hoạt động II.CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG XUPAP 1.Cấu tạo 2.Nguyên lí hoạt động Câu hỏi: Tại số vòng quay của trục cam bằng 1/2 số vòng quay của trục khuỷu ? Câu hỏi dành cho động kỳ, tức chu trình làm việc gồm: kỳ hút, kỳ nén, kỳ nổ (sinh công) kỳ xả thực qua vòng quay trục khuỷu Trong chu trình làm việc lần mở xupáp (kỳ hút xupáp nạp mở, kỳ xả xu páp xả mở), kỳ nén kỳ nổ tất xupáp đóng Trục cam thực đóng mở xupáp số vòng quay 1/2 số vòng quay trục khuỷu II.CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG XUPAP 1.Cấu tạo 2.Nguyên lí hoạt động Cảm ơn thầy bạn lắng nghe ... trục khuỷu nhóm truyền -Khi động làm việc: + Pit-tông chuyển động tịnh tiến xilanh + Trục khuỷu chuyển động quay tròn + Thanh truyền truyền lực pit-tông trục khuỷu Bài 24 Cơ cấu phân phối khí... xuppap treo Trục cam cam, Con đội, Lò xo xupap, Xupap, Nắp máy, Cấu tạo Trục khuỷu, Đũa đẩy, Trục cò mổ, Cò mổ, Bánh phân Cơ cấu phân phối khí dùng xuppap đặt Trục cam cam, Con đội, Lò xo xupap,... 2.Nguyên lí hoạt động Khi động hoạt động, Trục khuỷu dẫn động thông qua cặp bánh răng, làm cho trục cam cam quay II.CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG XUPAP 1.Cấu tạo 2.Nguyên lí hoạt động Khi đó, vấu cam
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 24 co cau phan phoi khi (1) , Bai 24 co cau phan phoi khi (1) , Bai 24 co cau phan phoi khi (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay