Cơ cấu trục khuỷu truyền Cơ cấu trục khuỷu truyền

17 36 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:16

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH BÀI 23 Cơ cấu trục khuỷu truyền Cơ cấu trục khuỷu truyền có phận ? Pít tơng Thanh truyền Trục khuỷu Pitong Thanh truyền Trục khuỷu I Giới thiệu chung Cơ cấu trục khuỷu truyền có ba nhóm chi tiết: Nhóm pít tơng, nhóm truyền nhóm trục khuỷu II Pít tơng Nhiệm vụ - Pít tơng có nhiệm vụ với xilanh nắp máy tạo thành khơng gian làm việc - Nhận lực đẩy khí cháy truyền lực cho trục khuỷu để sinh cơng nhận lực từ trục khuỷu để thực q trình nạp, nén thải khí 2 Cấu tạo - Pít tơng chia làm phần chính: Đỉnh, đầu thân + Đỉnh pít tơng có: Đỉnh bằng, đỉnh lồi, đỉnh lõm + Đầu pít tơng có rãnh để lắp xecmang + Thân pít tơng có nhiệm vụ dẫn hướng cho pít tơng chuyển động xilanh liên kết với truyền để truyền lực III Thanh truyền Nhiệm vụ Thanh truyền chi tiết dùng để truyền lực pít tơng trục khuỷu Cấu tạo Cấu tạo truyền Đầu nhỏ Đầu to thân Chốt pít tơng Bạc lót Bạc lót Thanh truyền chia làm phần: Đầu nhỏ, thân đầu to - Đầu nhỏ để lắp chốt pit-tơng thường có tiêt diện hình chữ I - Thân nối đầu nhỏ với đầu to - Đầu to để lắp chốt khuỷu Thanh truyền III Trục khuỷu Nhiệm vụ Sơ đồ cấu tạo trục khuỷu - Nhận lực từ truyền nằm tạo mơ men quay để kéo máy cơng tác - Dẫn động cấu hệ thống động Cấu tạo - Cổ khuỷu trục quay trục khuỷu - Chốt khuỷu để lắp đầu to truyền - Má khuỷu để nối cổ khuỷu với chốt khuỷu Củng cố: - Em nêu nhiệm vụ hình dạng của: + Pít tơng + Thanh truyền + Trục khuỷu Cấu tạo trục khuỷu xe gắn máy Chốt khuỷu Má khuỷu Cổ khuỷu Đối trọng Hình 23.1 Cấu tạo pít tơng Hình 23.2 Các dạng đỉnh pit tơng A Đỉnh B Đầu a) Đỉnh C Thân Rãnh xecmăng khí b) Đỉnh lồi Rãnh xecmăng dầu C) Đỉnh lõm Lỗ dầu Cấu tạo đỉnh pít tơng Đỉnh Đỉnh lồi Đỉnh lõm Cấu tạo đầu pít tơng Xecmăng bạc Cấu tạo thân pít tơng Chốt píttơng Lỗ dầu Cấu tạo thân pít tơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ cấu trục khuỷu truyền Cơ cấu trục khuỷu truyền, Cơ cấu trục khuỷu truyền Cơ cấu trục khuỷu truyền, Cơ cấu trục khuỷu truyền Cơ cấu trục khuỷu truyền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay