bai 23co cau truc khuyu thanh truyen

12 42 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:15

BÀI SỐ 23 CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN Cấu tạo chung GỒM NHÓM CHÍNH LÀ NHÓM PIT TÔNG ,NHÓM THANH TRUYỀN NHÓM TRUC KHUỶU Pittông 2.1 Nhiệm vụ  Cùng với xilanh,nắp xilanh,xec măng tạo thành buồng đốt  Tiếp nhận lực khí thể từ hỗn hợp nhiên liệu cháy sinh kì nổ nhận lực từ trục khuỷu thực nhiệm vụ nạp nén thải  Tản nhiệt làm mát cho động  Đóng mở nạp xả động hai kì 2.2 Cấu tạo pittông  Gồm phần đỉnh, đầu, đuôi  Mỗi phần có nhiệm vụ ,cấu tạo khác 2.2.1 Đỉnh pittông      Có loại đỉnh pittông đỉnh lồi,đỉnh lõm,đỉnh Đỉnh lồi có sức bền lớn,mỏng tản nhiệt Đỉnh lõm tạo xoáy lốc nhẹ cho nhiên liệu phun vào dễ bị đọng muội than Đỉnh loại thông dụng Dưới đỉnh thường gia công gân trợ lực để tăng độ cứng vững a - đỉnh b, c –đỉnh lồi d,e,f,g,g- đỉnh lõm 2.2.2 Đầu pittông  Đường kính đầu thường nhỏ đường kính thân  Đầu thường gia công rãnh tản nhiệt  Đầu gia công rãnh xec măng để lắp xec măng 2.2.3 Thân pittông  Làm nhiệm vụ dẫn hướng cho pittông  Trên thân pittông gia công lỗ chốt  Trên thân gia công lỗ lệch tâm thân pittông  Thân pittông gia công hình ô van để chống bó kẹt  Trên thân thiết kế gân trợ lực 3Thanh truyền 3.1 Nhiệm vụ  Là chi tiết nối pit tông với trục khuỷu  Truyền lực tác dụng pit tông xuống trục khuỷu  Biến chuyển động tịnh tiến pittông thành chuyển động quay trục khuỷu 3.2 Cấu tạo          Gồm phận la đầu nhỏ,thân ,đầuto –đầu nhỏ 2- bạc đầu nhỏ 3-thân 4- đầu to 5- bạc đầu nhỏ 6-nắp 7- đai ốc hãm 8-bu lông Trục khuỷu 4.1 Nhiệm vụ  Là chi tiết quan trọng phức tạp động  Biến lực đẩy pit tông qua truyền thành chuyển động quay tròn đưa công suất động  Biến lực quán tính thành chuyển động quay truyền  Duy trì trạng thái làm việc liên tục động  Cấu Phụ thuộc 4.2 tạo vào số xilanh cách bố trí cac xi lanh  Gồm phần đầu, thân, đuôi  Đầu gồm có rãnh lắp ca vec ecu sói để khởi động tay  Thân gồm cổ biên,cổ trục,đối trọng,má khuỷu  Đuôi có mặt bích để lắp bánh đà ...1 Cấu tạo chung GỒM NHÓM CHÍNH LÀ NHÓM PIT TÔNG ,NHÓM THANH TRUYỀN NHÓM TRUC KHUỶU Pittông 2.1 Nhiệm vụ  Cùng với xilanh,nắp xilanh,xec măng tạo thành buồng đốt... thân pittông  Thân pittông gia công hình ô van để chống bó kẹt  Trên thân thiết kế gân trợ lực 3Thanh truyền 3.1 Nhiệm vụ  Là chi tiết nối pit tông với trục khuỷu  Truyền lực tác dụng pit tông
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 23co cau truc khuyu thanh truyen , bai 23co cau truc khuyu thanh truyen , bai 23co cau truc khuyu thanh truyen , 2 Cấu tạo của pittông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay