bai 23

63 86 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:15

CÂU Trình bày nhiệm vụ chung thân máy nắp máy? CÂU 2: Em có nhận xét đặc điểm cấu tạo thân xilanh động làm mát nước không khí? Động làm mát nước A Động làm mát không khí B CÂU 3: Tại không dùng áo nước cánh tản nhiệt để làm mát cacte? C1 Nhiệm vụ chung thân máy nắp máy dùng để lắp cấu hệ thống động C2 Thân xilanh làm mát nước có cấu tạo áo nước, thân xilanh động làm mát không khí có cánh tản nhiệt CÂU 3: Tại không dùng áo nước cánh tản nhiệt để làm mát cacte? CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN NỘI DUNG BÀI HỌC: I GIỚI THIỆU CHUNG II PIT-TÔNG III THANH TRUYỀN IV TRỤC KHUỶU I/ Giới thiệu chung Cơ cấu trục khuỷu, truyền gồm nhóm chi Nhóm truyền tiết nào? Nhóm pittông Nhóm trục khuỷu I/ Giới thiệu chung - Khi động làm việc: + Pit-tông chuyển động tịnh tiến xilanh Khi động làm việc tròn chi tiết + Trục khuỷu quay làm việctiết + Thanh truyền chi nào? truyền lực pit-tông trục khuỷu IV/ Trục khuỷu 1) Nhiệm vụ: - Nhận lực từ truyền để tạo momen quay kéo máy công tác - Dẫn động cấu hệ thống động IV/ Trục khuỷu 2) Cấu tạo: Thân Đầu Đuôi IV/ Trục khuỷu 2) Cấu tạo Chốt khuỷu Đối trọng Má khuỷu Cổ khuỷu Đuôi trục khuỷu IV/ Trục khuỷu 2) Cấu tạo: Trục khuỷu có phần sau: - Đầu trục khuỷu - Thân trục khuỷu + Chốt khuỷu + Cổ khuỷu + Má khuỷu + Đối trọng - Đuôi trục khuỷu IV/ Trục khuỷu Trên má khuỷu làm thêm đối trọng để làm gì? IV/ Trục khuỷu Trên má khuỷu lắp đối trọng nhằm: Để cân cho trục khuỷu IV/ Trục khuỷu Đuôi trục khuỷu lắp với bánh đà nhằm mục đích gì? IV/ Trục khuỷu Đuôi trục khuỷu có lắp bánh đà để truyền lực cho máy công tác Chọn phương án đúng: Thanh truyền chi tiết dùng để truyền lực giữa: Đúng ? A- pittong trục khuỷu Sai ? B- Trục khuỷu truyền Sai C- Pittong truyền ? Sai ? D- Pittong xecmăng Chọn đáp án sai: Thanh truyền chi tiết dùng để: A.Liên kết pittong trục khuỷu ? Đúng ? Đúng ? Sai B.Truyền lực pittong trục khuỷu C.Dẫn đường cho pittong D.Liên kết , truyền lực pittong trục khuỷu ? Đúng III/ Thanh truyền 2) Cấu tạo: Đầu nhỏ Bạc lót đầu nhỏ Thân 4,6 Đầu to Bạc lót đầu to Đai ốc Bulông IV/ Trục khuỷu 2) Cấu tạo Chốt khuỷu Đối trọng Má khuỷu Cổ khuỷu Đuôi trục khuỷu Dặn dò: Về nhà học  Đọc Bài 24: Cơ cấu phân phối khí
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 23 , bai 23 , bai 23 , C1. Nhiệm vụ chung của thân máy và nắp máy là dùng để lắp các cơ cấu và hệ thống của động cơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay