Bai 23 co cau truc khuyu thanh truyen 12

7 41 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:14

Bi 23 cấu trục khuỷu truyền I Giới thiệu chung Trục khuỷu Pittôn g Hoạt động cấu Thanh truyền II Pittông Nhiệm - Cùng với xilanh nắp xilanh tạo nên vụ: buồng - Nhận cháy truyền lực cho trục khuỷu để sinh công ngcác ợc lại - Đóngvà mở cửa khí động 2 Cấu tạo kì Đỉn h- Phần đỉnh dạng: bằng, lồi, lõm Đầu - Phần đầu rãnh để lắp sécmăng - Thân: Dẫn hớng cho pittông chuyển động, liên Thân kết với truyền để truyền lực Trên thân lỗ để lắp chốt Các dạng pittông III Thanh truyền Nhiệm Truyền lực pittông vụ: Cấu tạo.trục khuỷu Đầu nhỏ dạng hình trụ Đầu to rỗng, liên kết với pittông chốt - Thân: Liên kết đầu nhỏ với đầu to Tiết diện hình chữ I - Đầu to: Lắp với chốt khuỷu thể làm liền cắt rời - Bên đầu nhỏThân đầu to lắp bạc lót ổ bi Đầu nhỏ - Đầu nhỏ Thâ n Đầu to IV Trục khuỷu Nhiệm Nhận lực từ truyền, tạo momen quay kéo máy vụ: Cấu tạo công tác Chốt Đầu khuỷu Đối trọng Đuôi Cổ khuỷu Thân Mô tả cấu Hoạt động cấu ...I Giới thiệu chung Trục khuỷu Pittôn g Hoạt động cấu Thanh truyền II Pittông Nhiệm - Cùng với xilanh nắp xilanh tạo nên vụ: buồng - Nhận cháy truyền... chuyển động, liên Thân kết với truyền để truyền lực Trên thân có lỗ để lắp chốt Các dạng pittông III Thanh truyền Nhiệm Truyền lực pittông vụ: Cấu tạo.trục khuỷu Đầu nhỏ dạng hình trụ Đầu to rỗng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 23 co cau truc khuyu thanh truyen 12 , Bai 23 co cau truc khuyu thanh truyen 12 , Bai 23 co cau truc khuyu thanh truyen 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay