Bai 23 co cau truc khuyu thanh truyen 8

16 42 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:14

I Giới thiệu chung cấu trục khuỷu truyền Nhóm pít-tông Nhóm truyền Nhóm trục khuỷu I Giới thiệu chung Khi động hoạt động : Pit-tông chuyển động tịnh tiến xi lanh Trục khuỷu quay tròn Thanh truyền chi tiết truyền lực pit-tông trục khuỷu II Pit-tông Nhiệm vụ Cùng với xi lanh nắp máy tạo thành không gian làm việc Nhận lực đẩy khí cháy truyền lực cho trục khuỷu để sinh công Nhận lực từ trục khuỷu để thực trình nạp, nén, thải khí II Pit-tông Cấu tạo: Đỉnh Đầu Thân II Pit-tông Cấu tạo: Đỉnh pit-tông ba dạng: Đỉnh Đỉnh lồi Đỉnh lõm II Pit-tông Cấu tạo: Đầu pit-tông : Rãnh xecmăng khí Đáy rãnh xecmăng dầu Rãnh xecmăng dầu khoan lỗ nhỏ thông vào bên để thoát dầu Lỗ thoát dầu II Pit-tông 2.Cấu tạo: • Thân pit-tông: Dẫn hướng cho xilanh liên kết với truyền để truyền lực Trên thân pit-tông lỗ Lỗ lắp chốt pit-tông để lắp chốt pittông III Thanh truyền 1.Nhiệm vụ: chi tiết truyền lực pit- tông trục khuỷu III Thanh truyền 2.Cấu tạo : Đầu nhỏ Đầu nhỏ hình trụ rỗng lắp với chốt Thân pit-tông Đầu to III Trục Khuỷu 2.Cấu tạo Thân nối đầu nhỏ với Bên đầu nhỏ đầu to, thường tiết đầu to diện ngang hình chữ I truyền lắp bạc lót hoặctoổ làm bi liền khối Đầu cắt làm hai nửa Một số hình ảnh truyền IV Trục Khuỷu Nhiệm vụ :  Nhận lực từ truyền để tạo momen quay kéo máy công tác  Dẫn động cấu hệ thống động IV Trục khuỷu Cấu tạo: Đầu Đuôi Thân  Cổ khuỷu trục quay trục khuỷu Đầukhuỷu trục 2khuỷu 1 4.Má khuỷu Chốt để lắp đầu to truyền Chốt khuỷu 2 5.Đối Má khuỷu để nối cổ khuỷu với chốttrọng khuỷu Cổ khuỷu 6.Đuôi trục khuỷu Củng cố Qua học giúp hiểu rõ hơn: - Nhiệm vụ cấu tạo chi tiết cấu trục khuỷu truyền - Sơ đồ cấu tạo pit-tông, truyền trục khuỷu ... pit-tông có lỗ Lỗ lắp chốt pit-tông để lắp chốt pittông III Thanh truyền 1.Nhiệm vụ: chi tiết truyền lực pit- tông trục khuỷu III Thanh truyền 2.Cấu tạo : Đầu nhỏ Đầu nhỏ hình trụ rỗng lắp với... Giới thiệu chung Khi động hoạt động : Pit-tông chuyển động tịnh tiến xi lanh Trục khuỷu quay tròn Thanh truyền chi tiết truyền lực pit-tông trục khuỷu II Pit-tông Nhiệm vụ Cùng với xi lanh nắp máy
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 23 co cau truc khuyu thanh truyen 8 , Bai 23 co cau truc khuyu thanh truyen 8 , Bai 23 co cau truc khuyu thanh truyen 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay