bai 23 co cau truc khuyu thanh truyen 7

11 37 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:14

I Giới thiệu chung: Nhóm pit-tông Cơcấu cấutrục trụckhuỷu khuỷu truyền bao Nhóm truyền truyền nhiêu nhóm Kể tên nhóm đó? Nhóm trục khuỷu nhóm chi tiết:  Trong pit-tông, truyền, trục khuỷu chi tiết  Khi động làm việc, pit-tông chuyển động tịnh tiến xilanh, trục khuỷu quay tròn  Thanh truyền chi tiết truyền lực pittông trục khuỷu II Pit-tông: Nhiệm vụ: Pit-tông nhiệm vụ với xilanh nắp máy tạo thành không gian làm biếtlực nhiệm pit-tông việc;Cho nhận vụ khícủa cháy truyền lực cho trục khuỷu để thực trình nạp, nén thải khí 2 Cấu tạo: Pit-tông Pit-tông phần chính:có phần Kể tên đỉnh A, đầu B thân C 2 Cấu tạo: Đỉnh pit-tông dạng: đỉnh a), đỉnh dạng đỉnh pit-tông lồi b), đỉnh lõm c) Dựa vào dạng cho biết hình sau dạng đỉnh gì? III.Thanh truyền: Nhiệm vụ: Thanh truyền chi tiết truyền lực Cho biết nhiệm vụ truyền pit-tông trục khuỷu 2 Cấu tạo: Thanh truyền chia làm Thanh truyền chia làm phần:đầu nhỏ 1, thân phần Kể tên đầu to 4,6 IV.Trục khuỷu: Nhiệm vụ: Nhiệm vụ trục khuỷu nhận lực từ truyền để tạo momen kéo máy công tác Ngoài Choquay biết nhiệm vụ pit-tông ra, trục khuỷu làm nhiệm vụ dẫn động cấu hệ thống động 2 Cấu tạo: Cấu tạo trục khuỷu tùy thuộc vào loại kích cỡ động Ngoài phần đầu đuôi, phần thân trục gồm cácnào? chi Phần thân trục khuỷu gồmkhuỷu chi tiết tiết sau:  Cổ khuỷu trục quay trục khuỷu  Chốt khuỷu để lắp đầu to truyền  Má khuỷu để nối cổ khuỷu với chốt khuỷu ... hình sau có dạng đỉnh gì? III .Thanh truyền: Nhiệm vụ: Thanh truyền chi tiết truyền lực Cho biết nhiệm vụ truyền pit-tông trục khuỷu 2 Cấu tạo: Thanh truyền chia làm Thanh truyền chia làm phần:đầu... khuỷu chi tiết  Khi động làm việc, pit-tông chuyển động tịnh tiến xilanh, trục khuỷu quay tròn  Thanh truyền chi tiết truyền lực pittông trục khuỷu II Pit-tông: Nhiệm vụ: Pit-tông có nhiệm vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 23 co cau truc khuyu thanh truyen 7 , bai 23 co cau truc khuyu thanh truyen 7 , bai 23 co cau truc khuyu thanh truyen 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay