Bai 23 co cau truc khuyu thanh truyen 2

16 54 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:13

Nhóm thực hiện: Nhóm I.Giới thiệu chung Nhóm pit-tông Nhóm truyền Nhóm trục khuỷu cấu trục khuỷu truyền I.Giới thiệu chung cấu trục khuỷu truyền Nhóm Pit-tông pit-tông Nhóm Thanh truyền truyền Nhóm Trục trục khuỷu khuỷu I.Giới thiệu chung Khi động làm việc: •Pit-tông chuyển động tịnh tiến •Trục khuỷu quay tròn •Thanh truyền chi tiết truyền lực pit-tông trục khuỷu •Thanh truyền chuyển động lắc II Pit - tông Nhiệm vụ - Cùng với xilanh nắp máy tạo thành không gian làm việc - Nhận lực đẩy khí cháy truyền lực cho trục khuỷu để sinh công nhận lực từ trục khuỷu để thực trình nạp, nén thải khí II.Pit-tông 2.Cấu tạo Đỉnh Đầu Thân II.Pit-tông 2.Cấu tạo - Đỉnh pit-tông ba dạng tạo - Đỉnh pit-tông có1 nhiệm Cấu vụ vớipit-tông xilanh Rãnh xecmăng khí nắp máy tạo thành không gian làm việc; 2 Rãnh xecmăng dầu tiếp nhận lực đẩy khí cháy Lỗ thoát dầu Đỉnh Lỗ lắp chốt pit-tông Đỉnh lồi Đỉnh lõm II.Pit-tông 2.Cấu tạo •Thân pit-tông nhiệm vụ dẫn hướng cho pit-tông chuyển động xilanh liên kết với truyền để truyền lực Đầu pit-tông rãnh để lắp xecmăng khí xecmăng dầu III Thanh truyền 1.Nhiệm vụ Thanh truyền chi tiết dùng để truyền lực pit-tông trục khuỷu III Thanh truyền 2.Cấu tạo Đầu nhỏ Đầu nhỏ hình trụ rỗng lắp với Thân chốt pit-tông Đầu to 2.Cấu tạo III Thanh truyền Thân nối đầu nhỏ với Bên đầu đầu to, thường tiết nhỏ đầu to diện ngang hình chữ I truyền lắp bạc lótliền ổ Đầu to làm khối bi cắt làm hai nửa 2.Cấu tạo III Thanh truyền - Giảm ma sát chi tiết động làm việc - Dễ dàng tháo lắp, thay sửa chữa Bạc lót, ổ bi IV Trục khuỷu Nhiệm vụ lực từ truyền nằm tạo 2.-Nhận Cấu tạo mô men quay để kéo máy công tác -Dẫn động cấu hệ thống động IV Trục khuỷu 2.Cấu tạo Đầu Thân Đuôi -Cổ khuỷu trục truc khuỷukhuỷu làmquay thêmcủa đối trọng để làm làm gì? gì? Trên khuỷu làm thêm đối trọng để -Trên Cânmá lực động làm việc -Chốt khuỷu để lắp đầu to truyền -Giảm phụ tải cho cổ trục -Má khuỷu để nối cổ khuỷu với chốt khuỷu ... truyền 1.Nhiệm vụ Thanh truyền chi tiết dùng để truyền lực pit-tông trục khuỷu III Thanh truyền 2. Cấu tạo Đầu nhỏ Đầu nhỏ hình trụ rỗng lắp với Thân chốt pit-tông Đầu to 2. Cấu tạo III Thanh truyền... II.Pit-tông 2. Cấu tạo Đỉnh Đầu Thân II.Pit-tông 2. Cấu tạo - Đỉnh pit-tông có ba dạng tạo - Đỉnh pit-tông có1 nhiệm Cấu vụ vớipit-tông xilanh Rãnh xecmăng khí nắp máy tạo thành không gian làm việc; 2 Rãnh... bi cắt làm hai nửa 2. Cấu tạo III Thanh truyền - Giảm ma sát chi tiết động làm việc - Dễ dàng tháo lắp, thay sửa chữa Bạc lót, ổ bi IV Trục khuỷu Nhiệm vụ lực từ truyền nằm tạo 2. -Nhận Cấu tạo mô
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 23 co cau truc khuyu thanh truyen 2 , Bai 23 co cau truc khuyu thanh truyen 2 , Bai 23 co cau truc khuyu thanh truyen 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay