TQ bai 22 than may nap may

13 35 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 18:13

ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG THÂN MÁY NẮP MÁY Sơ đồ cấu tạo thân máy, nắp máy THÂN MÁY ĐỘNG CƠ CHỮ V XI LANH LÀM MÁT BẰNG NƯỚC THÂN MÁY ĐỘNG CƠ CHỮ I (4 XI LANH) LÀM MÁT BẰNG NƯỚC THÂN MÁY CHỮ I ĐỘNG CƠ XI LANH LÀM MÁT BẰNG NƯỚC THÂN MÁY ĐỘNG CƠ XI LANH THÂN MÁY ĐỘNG CƠ LÀM MÁT BẰNG NƯỚC VÀ KHÔNG KHÍ a) Động làm mát nước a) Động làm mát không khí 1-Thân xi lanh 2-Xi lanh 3-Áo nước làm mát 4-Cacte 5-cánh tản nhiệt MỘT LOẠI THÂN MÁY LÀM MÁT BẰNG NƯỚC THÂN MÁY NẮP MÁY ĐỘNG CƠ XE MÁY LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍ Cánh tản nhiệt thân máy nắp máy THÂN MÁYNẮP MÁY ĐỘNG CƠ XE MÁY LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍ NẮP MÁY ĐỘNG CƠ TRỤC CAM SƠ ĐỒ CẤU TẠO NẮP MÁY ĐỘNG CƠ XĂNG KÌ 1-Aó nước 3-Đường ống nạp (thải) 2-Lỗ lắp xupap 4-Lỗ lắp buzi 5-Buồng cháy THÂN MÁY NẮP MÁY CỦA ĐỘNG CƠ XE MÁY
- Xem thêm -

Xem thêm: TQ bai 22 than may nap may , TQ bai 22 than may nap may , TQ bai 22 than may nap may

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay